دیدار فرمانده سپاه قم همراه خود خانوار شهید سال


به گزارش تابناک قم، سردار محمدرضا موحد فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب(ع) را انتخاب کنید و انتخاب کنید حجت الاسلام سید حسن اکبری، تصویر ولی فقیه در سپاه استان قم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار والامقام سید مجتبی صالحی شورای حص را بر عهده دارند. کوپان

سردار موحد طی سخنانی {در این} کنفرانس همراه خود دقیق اینکه شهدای بسیجی در مقام رفیع بیانیه سوگند خورده قرار گرفته اند، ذکر شد: در راستای فروش بیانیه سوگند خورده شهدای شاخص بسیج را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند این داشته های انقلاب اسلامی، روزی حاضر تبدیل می شود کدام ممکن است شهدای بسیج بوده اند. این عرف نیکو فرصتی بی همتا برای درجه یک سازی در بخش مخالفت، ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازخوانی سبک اقامت شناسایی های بسیجی است.

فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) استان قم آرزو کرد انواع هر ساله خوب شهید عالی برای بالا بردن، بازآفرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمشق تکل اجتناب کرده اند نامه نویسان آن مرحوم شده است. کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: مقابله. را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضائل اخیر باوران به شورش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابتکار معیشت در گذشته تاریخی شریف انقلاب اسلامی احیای این نظام برای نوجوانان، توسعه دگردیسی کودکان مؤمن را پیش خواهد برد.

حجت الاسلام سید حسن اکبری در یکپارچه این کنفرانس ذکر شد: تجلیل اجتناب کرده اند بیانیه سوگند خورده عظیم انقلاب اسلامی تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش، فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور سنت ایثار، جهاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده یکی اجتناب کرده اند نیازهای اساسی گروه است. بدانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه را گم نکنیم، انقلاب اسلامی است.

مشاور ولی فقیه در سپاه استان قم هدف اجتناب کرده اند انواع شهید سال را رئوس مطالب اقامت کاری شهدا برای اداره کردن گروه باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخت اجتناب کرده اند فضای اجتماعی عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: جهادگر بودن در معنای دقیق عبارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صورت پاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامیت اجتناب کرده اند مشهودترین مشخصه های این روحانی مقتول است کدام ممکن است شخصیت والای او در گروه به خوانایی خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی نشده است. انشاالله امسال بتوانیم برای راه اندازی شد بدون در نظر گرفتن اصولاً آنها به فناوری جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه پیش قدم باشیم.

علاوه بر این این بانوی بزرگوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار شهید به تشریح سایر خصلت های اخلاقی، روحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید از ما شهید صالحی خوانساری پرداختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند: شخصیت غیر سکولار ایشان به قدری عالی بود کدام ممکن است آیت الله بهجت (ره) در تشییع پیکر خوب شهید دیرینه اجتناب کرده اند مقابل امام خمینی(ره) در درگاه مسجد برای پذیرایی اجتناب کرده اند میهمانان بلند شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند آقای مجتبی صالحی کانساری مثل خوب آینه شفاف است.

مورد نیاز به اشاره کردن است کشیش مقتول سید مجتبی صالحی خوانساری در اردیبهشت ماه سال ۱۳۲۳ به دنیا به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فینال روزهای دی ماه ۱۳۶۲ در جهان جوانرود کرمانشاه به انگشت شورشیان به بیانیه سوگند خورده رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید قبر مطهرش در گلزار شهدای شهر بود. . شهدای علی بن جعفر (ع) قم برای جاده پنجم ۴ قالب اندیشه در مورد شده است.