دولت تمام قد برای ساخت یک میلیون مسکن در سال است / فوتی‌های رکنا


دولت تمام قد برای ساخت یک میلیون مسکن در سال است / فوتی‌های رکنا

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه ساخت ۲۱۰ هزار واحد نهضت ملی توسط بنیاد مسکن در طول مدت زمان شش ماهه عمر دولت سیزدهم آغاز شده است گفت: این اعداد فعلا نغمه های سر شب است و تعداد ساخت واحدها افزایش پیدا می کند و دولت تمام قد برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در ساله است.


به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، صولت مرتضوی در مراسم افتتاح ۴۵۴ واحد مسکونی و آغاز عملیات اجرایی ۴۰۰ واحد مسکونی در گرمدره تهران با بیان اینکه تحولات دولت انقلابی به زودی در منظر مردم قرار می گیرد، بیان می کند: دو موضوع مهم در کار ابتدایی دولت است. سیزدهم در اولویت قرار گرفتن و طبق گفته مقامات جمهوری در گام اول دو موضوع حفظ جان مردم و همچنین بهبود


وی افزود: در ابتدای دولت سیزدهم ویروس منحوس و چموش آنچنان تاخت و تازی در کشور به راه انداخته بود که امان از همه گرفته بود اما با مدیریت مطلوب و تمسک به ذات اقدس الهی، امکانات مهیا شد و امروز با مدیریت این بیماری، وحشتناک کنار رفته است و چند بار هجوم بی‌سابقه به کشور تعداد تختی‌های کاهش یافته است.


ع ت ت:: ع ع ع ع:


مرتضوی افزود: به سند قانون باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی برای مردم طراحی ا هر چند که برای برخی از صاحب نظران نسبت به این آمار از ساخت مسکن در سال ابهاماتی به وجود آمد اما باید بگویم که تنها در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی امکان ساخت ۲۰۰ هزار واحد روستایی و ۲۰۰ هزار واحد شهری وجدود دارد.


وی با توجه به ایجاد امکانات فراوان برای یک میلیون واحد مسکونی در سال ایجاد شده گفت: بزرگترین امکانات ما نیروی انسانی متخصص سر و کار جوان و مهمترین سرمایه روحیه جهادی جوانان است که هر کجا که پیدا شوند فتوحات فراوانی خواهند داشت.


رئیس جمهوری جمهوری اسلامی گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان یکی از موسسات حضرت امام بزرگواری انجام شده است و این بنیاد ۵۰ درصد واحدهای مسکونی روستایی را نوسازی و مقاومت کند و شاهد آن باشد که با زلزله ها در روستاهای کشور میزان تلفات است. جانی و مالی به شدت کاهش پیدا کرده است.


مرتضوی با بیان اینکه ساخت ۲۱۰ هزار واحد نهضت ملی توسط بنیاد مسکن انقلابی در طول مدت زمان شش ماهه عمر دولت سیزدهم آغاز شد گفت: این اعداد فعلا نغمه های سر شب است و تعداد واحدها افزایش پیدا می کند و دولت تمام قد برای ساخت یک میلیون می باشد. واحد مسکونی در سال است.


انتهای پیام /

رژیم لاغری سریع و بدون بازگشت