دعوت متفاوت حاج محمود کریمی برای اجتماع «سلام فرمانده» در ورزشگاه آزادی


با انتشار نامه ای صورت گرفت:

حاج محمود کریمی با انتشار یادداشتی از کودکان و نوجوانان خواست تا در مراسم اجرای سرود سلام فرمانده ورزشگاه آزادی شرکت کنند.

عقیق: حاج محمود کریمی با انتشار یادداشتی از کودکان و نوجوانان خواست تا در مراسم اجرای سرود سلام فرمانده ورزشگاه آزادی تهران شرکت کنند.

کریمی در این یادداشت کوتاه نوشته است:

بسم الله الرحمن الرحیم

کودکان و نوجوانان هیأت رایه العباس (ع) سلام علیکم،

رفقا اگر من به جای شما بودم به جای شرکت در جلسه پنجشنبه هیأت برای اجرای سرود «سلام فرمانده» به ورزشگاه آزادی می‌رفتم.

دعوت متفاوت حاج محمود کریمی برای اجتماع «سلام فرمانده» در ورزشگاه آزادی