دستگیری ۳۶۲ نفراز عزازیل و حرامزاده های تهران – کتاب ارتباطات


اصولاً اینجا کجاست؟شیعه نیوزکجاست که ۱۵ نفر از خون و حرامزاده ها رها می شوند، زمان پخش نوشابه های کلیوی، فعالیت دشتند و همچانین ۸۸ نفر تهمت و حرامزاده و همچنین توزیع مواد مخدر است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری ۳۶۲ نفرس و حرامزاده ها در وسط استیج هفتم تلگرامی فرستاده شد خبر داد و گیفت: ارازیل و حرامزاده های راز نام پرون می کشیم و تاییدیه نام دحیم حر فردی چنانکه قصد برخرد بادر است. رگه های احتمالی ترن قوی.” اسم ذم چیست؟

سردار حسین رحیمی، رز، شنبه، هفتمین حاشیه، مرحله معرفی جایگاه اقدار، پایتخت افزود: ۴۹ نفر ذلیل و حرامزاده، دو عامل خرابکاری، شرارت، درگیری و ۲۱۰ نفر از مردم شهر مزاحیم دشت. شدند.

مدیریت بابا کجاست صحنه ۱۵ نفر بیرون انداختن و اینجور حرامزاده ها و حرامزاده ها کجاست زمان پخش مشروب کلیه اثر من و کرندند و همچانین ۸۸ است.

رئیس پلیس پایت پیت کرد اعلامیه: ۱۴۱ پائوتوک ارزل و اوباش از حکم قهوه خانه، سفره خانه و سالن ورزشی پلمپ شاد. فاش شد.

به شما دادیم: ۵۱۴ نوع مواد قابل احتراق و ۴۰۰ کیلوگرم مواد اولیه داغ و مایعات قابل احتراق، تشخیص کشش را کجا قرار دادید.

رحیمی، پدربزرگ من، پدربزرگم، محل دفن زباله پدربزرگم، بدون استفاده از مواد قابل احتراق غیر استاندارد ساخته شده است. آیا مواد سوزاننده ای وجود دارد که استعاری نباشد؟

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان انکه در آنجا که ۱۳۹ مغازه، پارک، قهوه خانه، سفره خانه، پاشاگاه بادنازی بازاد و پاکسی آدو، افزود: گشت های سایبری پلیس فتای روزی با شبانه تصویر دو جنایتکار فرار کردند، برخوردار می کند. انجم مای دهند

راه به آدم داد: ۹۴ نفر را به عنوان زامبی کجا قرار داده و توانسته فضای فیگوراتیو را نامگذاری کند؟ دستگیر شند. صفحات مسدود شده است.

رحیمی با تاکید بر مضرات و خطرات،خرید و فرش،مواد مخدر و فضای استعاری و موضوع جدی شما به عنوان سلامت و جان مردم سوروکار درد کجاست؟مثل در آشیانه. محل خوبی بری، تهیه دارو آست و پچتر در داروها کهنه، تقلبی و نسلیم هوستند.

بیانیه اینک در کجاست که ۲ متهم متهم به ۷۵ شاکی به مبلغ ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به عنوان شقیان گلبردی کردا بودند، دستگیر شادند هستند. دارعین بخش چهار متهم به توقیف ۶۰ هزار قلم داروی کامیاب و گیرجز (سرطان، سقط جنین) شنسای و دستگیر شادند است.

رحیمی افزود: کجاست که ۹ فقره برای اجاره کارت بانکی معیوب ارائه شود و مجموعاً ۱۲ متهم اتهام شده و ۲۵ متهم در فضای مجازی لیست ابلاغ و قمار و بند تهیه کرده اند. تهمت و تهمت است.

فرمنده انتظامی پایتخت گوت: پست ۳۷ درگاه بانکی ۱۱ صفحه اینستاگرام با نقد مالی ۲۲۰ میلیارد تومانی و یک میلیون دلاری کجاست؟

در مورد پخش تصاویر تحت عنوان تصاویر دوربین پنهان افزود: کجای پای غیر استعاره و غیرقانونی و منابع منابع من کجا به عنوان یک مکان مانند یک کلیپ و تصاویر دوربین پنهان شده اند، را، پهن می کنند و میان آنها و مردم اختلاف است. موضوع اعصاب و امنیت و آرامش و مردم و بازی و می کنند و منبع برجسته اطلاعات است.

رحیمی گفت: مرحله ای است که ۱۵ نفر را مطرح کرده اند. تومان از مردم می کارند را ورق زد. حوصله ام سر رفت

رئیس کشور پایتخت با اشاره به افشای عوامل بردشت استعاره ای از حساب بانک بالا نیست، ای هدیه ماهیگیری: لینک دو نفر متهم اصلی دستگیر و کجاست. ۱۸ وب سایت مسدود شده است؟

وی اوزود: مجموعه ای از پیشکش های بلند مرتبه با جدیت و حساسیت متفاوت به بخش. جنایات پلیس.»

انتهای پیام/

رژیم لاغری سریع و بدون بازگشت