دستاوردهای هفته دولت در مازندران یا کاشت میخ!؟


اداره کل فنی و حرفه ای مازندران در راستای فعالیت های طبیعی خود مجوز مرکز آموزشی مراقبت های زیبایی به نام آسمان را اعطا کرده است که برخی رسانه ها از مراسم افتتاحیه و اجرای این مرکز به عنوان یکی از پروژه های هفتگی دولت خبر دادند. . نوع مرکز کاشت نت منتشر شده در منطقه ای که مدیرکل فنی و حرفه ای استان اصالت این مرکز را نوعی تحریف واقعیت از سوی مخالفان دولت عنوان می کند.

سید حسین درویشی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، تشریح کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان تنها متولی آموزش های غیررسمی و حرفه ای پس از تصویب قانونی تسهیل در صدور پروانه کسب نیز اقدام کرد. وی برای صدور مجوز به مدت سه روز بر اساس قانون و اقداماتی که با محوریت توسعه کار و تجارت این عزیزان انجام می شود، گفت: از آنجایی که تعمیر و نگهداری آثار زیبایی با ۷۰ زیرشاخه انجام می شود. که کاشت ناخن یکی از اجزای آن است.

مدیر کل آموزش و پرورش و بهزیستی مازندران ادامه می دهد: معمولا اداره کل فنی و حرفه ای پس از صدور مجوز و شروع به فعالیت آموزشگاه ها بر اساس ضوابط و مقررات مجوز مجوز نظارت را انجام می دهد که ابتدا این اداره کل. مجوز متن تبلیغاتی را دریافت می کند، برخلاف مجوزی که آژانس برای انتشار و بهره برداری از اطلاعات نادرست داده می تواند به طور کامل پیگیری و اقدامات قانونی انجام شود.

وی تصریح کرد: مرکز حفاظت محیط زیست شهرستان بابلسر نیز باید پیش از انتشار آگهی، متن و محتوای تبلیغات خود را از مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرک طبی تأیید می کرد. یعنی مؤسس این مکتب اقدامی در برابر این عمل نکرد و تصمیم گرفت عناوینی را منتشر و منتشر کند که خارج از موضوع اصلی مکتب بوده و خلاف قانون تلقی می شود.
مدیرکل فنی حرفه ای مازندران گفت: پس از دریافت اولین گزارش ها در این خصوص، اداره نظارت مربوطه در این اداره کل وارد عمل شده و قطعا اقدامات قانونی لازم را با آموزشگاه مورد نظر انجام خواهد داد.
درویشان گفت: اجازه نخواهیم داد فرصت ها و دشمنان خدمات قابل اعتماد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دولت مردمی را از بین ببرند و اذهان مردم شهید پرور و استان مازندران را نابود کنند.