در اغتشاشات اخیر ۹۳ دستگاه آمبولانس از خدمت خارج شدند


در اغتشاشات اخیر 93 دستگاه آمبولانس از خدمت خارج شدند

رئیس سازمان اورژانس گفت: در ناآرامی های چند روز اخیر ۹۳ آمبولانس برای مردم از خدمت خارج شده است.


به گزارش ایلنا، رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: در حال حاضر ۵۷۰۰ آمبولانس در سراسر کشور داریم که از این تعداد ۳۰۰۰ دستگاه قدیمی هستند و باید بازنشسته شوند.


بر اساس اطلاعیه ای در کانال تلگرامی وزارت بهداشت، وی افزود: در ناآرامی های چند روز گذشته ۹۳ دستگاه آمبولانس از خدمت خارج شده و بیش از یک میلیون نفر ۱۰۰ هزار تومان به اورژانس کشور خسارت وارد کرده اند. سازمان.”


میادفر بر لزوم نوسازی ۳۰۰۰ آمبولانس قدیمی تاکید کرد و گفت: از دولت، مجلس و سازمان برنامه و بودجه می خواهیم در مورد بودجه مناسب تصمیم گیری کنند تا بتوانیم ۳۰۰۰ آمبولانس را در طول عملیات دو تا سه ساله نوسازی کنیم.


انتهای پیام/