درمان خار پاشنه پا
علت خار پاشنه چیست؟ اضافه وزن، انتخاب کفش نامناسب و نشستن بیش از حد روی زمین، خطر خار پاشنه را افزایش می دهد. در زنان، دوندگان و افرادی که مشکلات طبیعی مانند صافی کف پا دارند، شایع است. واضح ترین علامت درد هنگام پیاده روی در صبح است.