درصورت قبول شرایطم موزه ای عکس را در تبریز تحمیل می‌کنم/ مجموعه میدان آزادی تهران همچنان پابرجا است


 درصورت قبول شرایطم  موزه ای دیگری را  در تبریز ایجاد می‌کنم/  مجموعه میدان آزادی تهران همچنان پابرجا است

مجموعه دار تبریزی کدام ممکن است هم اکنون در میدان آزادی تهران همراه خود مونتاژ کلکسیون ورزش دارد در باره بازگشت یک بار دیگر به تبریز اظهار داشت:در روزهای قبلی به دعوت اعضای شورای شهر تعدادی از مونتاژ‌ایی برگزار کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری رایزنی برای تحمیل موزه عکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلکسیون جدیدالاسلام در تبریز هستیم، ولی مجموعه میدان آزادی پابرجا بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر مسئولان تبریزی همراهی داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط مارا برای تحمیل کلکسیون {در خانه} نیکدل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو {در خانه} حیدرزاده فراهم کنند کنار هم قرار دادن مونتاژ کلکسیونی در خور شناسایی کهن شهر تبریز هستم.


به گزارش خبرنگار ایلنا اجتناب کرده اند تبریز، محمد علی جدیدالاسلام کدام ممکن است اجتناب کرده اند ۱۲ سالگی آغاز به عکاسی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند نیمی اجتناب کرده اند عمرش را به پرونده عکسها مختلف اجتناب کرده اند چهره‌ها، شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مخلوط آوری کلکسیونی بی‌همتا را انتخاب کنید و انتخاب کنید باارزش پرداخته است، پس اجتناب کرده اند به هماهنگی نرسیدن همراه خود شهرداری تبریز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کش را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوسی تمدید شده، بی‌ هیچ گلایه‌ای عازم تهران شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلکسیونش را به بومی جدید در برج آزادی تهران منتقل کرد.


پرتره‌های مشهورترین چهره‌های تبریز را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی ایران اجتناب کرده اند اهالی سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری گرفته به همان اندازه اسناد به بازو استادکار عکاسی پرونده شده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مانده است هم متنوع اجتناب کرده اند عکسها تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستند همراه خود استناد به آرشیو درک جدیدالاسلام، آشکار می‌شوند، با این حال عکاسخانه‌ جدیدالاسلام کدام ممکن است خاطرات چندین عصر را همراه خود لنز دوربین‌هایش پرونده کرده ،وجود کلکسیونی اجتناب کرده اند عجیب و غریب‌ترین دوربین‌ها، نگاتیوها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرشیوهای تاریخی‌ در عکاسخانه‌ جدیدالاسلام هم به ذائقه‌ زیبایی شناختی مسئولان تبریز خوش نیامد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید  محمد علی جدید الاسلام همراه خود سازماندهی مجموعه‌ای جدید در برج آزادی تهران اجتناب کرده اند تبریز خداحافظی کرد.


استاد جدید الاسلام+ایلنا


                                                                                ممکن است بدهکار شهرم بودم


محمد علی جدیدالاسلام اجتناب کرده اند سرگذشتش دانستن درباره تحمیل کلکسیون به ایلنا، می‌گوید:چندین سال برای دایر کردن عالی موزه‌  عکاسی در تبریز امتحان شده کرده‌ام، به این خاطر کدام ممکن است همین جا خاستگاه عکاسی آذربایجان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعاً دوست داشتم مردمان، گذشته تاریخی عکاسی را به صورت خشمگین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملموس ببینند. آنچه هویت ما را تصمیم گیری می‌تدریجی، این دوربین‌ها کدام ممکن است ساده چرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیشه هستند، نیست، اما علاوه بر این محصول دوربین‌ها هویت ما را نماد می‌دهند.


او همراه خود دقیق اینکه عکس‌ها گذشته تاریخی تصویری را پرونده می‌کنند، افزود: در امتداد طرف عکاسی در کل این سال‌ها برای گردآوری مجموعه هم امتحان شده کرده‌ام به همان اندازه مردمان ببینند شهرمان چه حوادثی را پایین اوج گذاشته است، آرشیوی اجتناب کرده اند عکسها درمورد به دوران‌هایی را هم کدام ممکن است خودم در آن نقطه نبوده‌ام، خریداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردآوری کرده‌ام. آرشیو عکسها گذشته تاریخی مشروطه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشروطه‌خواهان را هم دارم، ممکن است دیر آمدید، در گذشته اجتناب کرده اند مخلوط آوری، دیوارهای عکاسخانه پر اجتناب کرده اند عکس‌های ستارخان را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقرخان بود. معمولا وقتی بخواهند تحقیقی با توجه به مشروطه انجام دهند، اجتناب کرده اند عکس‌های ممکن است استفاده می‌کنند.


او اجتناب کرده اند کنجکاوی‌اش به تبریز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران، می‌گوید: همین کنجکاوی باعث شد به همان اندازه شناخته شده به عنوان عالی شهروند کاری برای شهرم بکنم، ممکن است کارمند شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدهکار کسی نبودم، اما علاوه بر این بدهکار شهرم بودم. بعد اجتناب کرده اند ۴.۵ سال اشیای موزه را همراه خود ماشین شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجود در قوطی‌های میوه به عکاسخانه برگرداندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسی هم ولو همراه خود عالی کاغذ نوشته، تشکر خشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمیز هم اجتناب کرده اند ممکن است نکرد. فراهم می کند طبقه‌  زیرین موزه‌  نقش ها تبریز متعلق به ممکن است بود، با این حال حتی اسمی اجتناب کرده اند خودم نیاورده بودم، چرا کدام ممکن است خودم مهم نبودم. روزی کدام ممکن است آقای نوین شهردار تبریز بود، موزه‌  واقع در ساختمان مرکزی شهرداری تبریز را تشکیل دادیم، سپس عکس‌هایی اجتناب کرده اند تبریز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش‌های شهرداری قدیم تبریز را در نمایشگاهی به حاضر  گذاشتم کدام ممکن است برخی گفتند، وقتی برادرم در شهرداری بود، این عکس‌ها را به او داده‌اند، در حالی کدام ممکن است ممکن است نگاتیو این مجموعه را دارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستند حرف می‌زنم.

 


استاد جدید الاسلام                                              شهرداری،۱۲۵ دوربین عکاسی ممکن است را به مبلغ ۱۵ میلیون تومان کسب


جدیدالاسلام همراه خود دقیق اینکه عکس‌ها ۹ متعلق به آرشیو شهرداری کدام ممکن است اجتناب کرده اند آرشیو ممکن است هستند  را انتخاب کنید و انتخاب کنید سند هم دارم افزود: آقای نوین(شهردار ادوار قبلی تبریز) گفتند: می‌خواهی همراه خود این عکس‌ها چه کار کنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است هم گفتم جایی را برای برپایی موزه‌  عکس بدهید. عکسها خانه موزه‌  درک شهریار اجتناب کرده اند آرشیو جدیدالاسلام هستند، با این حال معاون گردشگری کدام ممکن است عوض شد، عکس ممکن است را اجتناب کرده اند خانه موزه زیرین معرفی شده است اند، در حالی کدام ممکن است تمامی عکس‌های روی دیوار را مجانی به موزه اهدا کرده‌ام.


او خاطرنشان می‌تدریجی: برادرم شهر را وجب به وجب گشت، فراهم می کند عجیب و غریب را اجتناب کرده اند انبارهای شومینه‌نشانی پیدا کرد به همان اندازه موزه‌ شهر را دایر تدریجی، شهردار وقت در آن نقطه به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین جایی کدام ممکن است ممکن است نشستید، نشست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت کدام ممکن است دوربین‌هایم را قیمت گذاری کنم، ممکن است گفتم هر طور کدام ممکن است به صلاح است را انتخاب کنید و انتخاب کنید او اظهار داشت پاداش‌ای زیبایی شناختی برای ممکن است فکر‌اند به همان اندازه دوربین‌ها را بخرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید موزه را برپا کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲۵ دوربین عکاسی ممکن است را به مبلغ ۱۵ میلیون تومان خریدند کدام ممکن است الان بیش اجتناب کرده اند عالی میلیارد می‌ارزد.اکنون بعد اجتناب کرده اند سال‌ها ۲ تجهیزات اجتناب کرده اند دوربین‌ها را برای مقابله با‌  نیکدل برده‌اند کدام ممکن است یکی با بیرون لنز است.

  مجموعه‌دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکاس تبریزی، دقیق می‌تدریجی: وقتی  ۹ {در خانه}‌ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ در پوست اجتناب کرده اند خانه دلداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت نداشتم، جابجایی را ترجیح می‌دادم، را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنبال بی ارزش کردن کسی نیستم، چرا کدام ممکن است معتقدم ممکن است ضرری ندیده‌ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدفم کمک به اعتلای سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورم بود، جاری چه در تبریز، چه در تهران هر دو در یک واحد روستای کودک نوپا.

وی افزود: وقتی عازم برج آزادی تهران شدم، وسایلم را بیمه کرده‌اند به همان اندازه ضرری متوجه اشیا نشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید چمدان‌ها را فرستاده‌اند به همان اندازه دوربین‌ها را داخلش بگذارم، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون نیز مجموعه موزه عکس جدیدالاسلام در تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید برج آزادی برقرار است.

                                              درصورت قبول شرایطم در تبریز توان تحمیل موزه‌ایی تولید دیگری را دارم

وی در پاسخ سئ والی مبنی بر بازگشت کلکسیون به تبریز به می‌گوید: در روزهای قبلی به دعوت اعضای شورای شهر تعدادی از مونتاژ‌ایی برگزار کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری رایزنی برای تحمیل موزه عکس جدیدالاسلام در تبریز هستیم، ولی مجموعه میدان آزادی برقرار بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر مسئولان تبریزی همراهی داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط مارا برای تحمیل مجموعه {در خانه} نیکدل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو {در خانه} حیدرزاده فراهم کنند کنار هم قرار دادن مونتاژ موزه‌ایی در خور شناسایی کهن شهر تبریز هستم.وی افزود: ممکن است امتحان شده می‌کنم کدام ممکن است کلکسیون شخصی را همراه خود آنچه دارم در حد ۵ کلکسیون برتر دنیا راه اندازی شد کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر اجتناب کرده اند طرف مسئولان حمایت شوم توان تحمیل کارآفرینی برای نوجوانان این شهر را نیز دارم.

او، بسیاری اجتناب کرده اند نگاتیوهای شیشه‌ای تاریخی را نماد داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق می‌تدریجی: اجتناب کرده اند سرتاسر ایران برای تکل عکس اجتناب کرده اند ممکن است می‌آیند، نگاتیوهای شیشه‌ای برای ادغام کردن عکس‌های عجیب و غریب مشهد مقدس، دوران قاجار را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع اجتناب کرده اند برهه‌های تاریخی را خریداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردآوری کرده‌ام. اگر اعلام کردن می‌کنم کدام ممکن است موزه‌ای بین‌المللی دایر می‌کنم، ادعای بی‌خودی نیست، چرا کدام ممکن است ممکن است همراه خود واقعیت‌ها اقامت می‌کنم.


استاد جدید الاسلام


 


 


استاد جدید الاسلام


محمدعلی جدیدالاسلام اجتناب کرده اند ۱۲ سالگی آغاز به عکاسی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اولین عکسش، سایه‌ای اجتناب کرده اند خودش هم در عکس حضور دارد، این عکس بر روی میز عکاسخانه قرار دارد. او می‌گوید: اولین عکس حرفه‌ای‌اش را در ۱۵ سالگی در سال ۴۶ اجتناب کرده اند دوستانش در آتلیه گرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولین عکسی کدام ممکن است در همین سن اجتناب کرده اند درک شهریار پرونده کرده هم باقی مانده است فعلی است. اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دومین دوربینی را هم کدام ممکن است داشتم، نگه داشته‌ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند شبیه به ابتدا آغاز به گردآوری مجموعه همراه خود کسب اجتناب کرده اند موجود در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج ملت کرده‌ام.


به آموزش داده شده است‌ این درک عکاسی، وسایل کلکسیون او بیش اجتناب کرده اند ۱۱۰۰ قلم بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ادغام کردن فراهم می کند عکاسی مشابه دوربین، فلاش، لامپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید … است. 


اظهار داشت وگو : فرشید ولی‌زاده


انتهای پیام/