درخواست تجمع از سوی حزب اتحاد ملت ایران به وزارت کشور ارسال شد


درخواست تجمع از سوی حزب اتحاد ملت ایران به وزارت کشور ارسال شد

دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران از ارسال نامه درخواست این حزب برای تجمع در خصوص «طرح صیانت» به وزارت کشور خبر داد.


آذر منصوری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره ارسال نامه درخواست تجمع از سوی اتحاد حزب ملت گفت: حزب اتحاد ملت ایران برای «درخواست در طرح ویژه صیانت» که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، روز ۸ اسفند به وزارت کشور ارسال و همان روز هم در دبیرخانه این وزارت خانه ثبت شد.


دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران ادامه داد: هم پیرو همان نامه قبلی، نامه دیگری را به وزیر کشور امروز نوشتم و خانم پهلوانی را به عنوان نماینده حزب برای هماهنگی با وزارت کشور معرفی کردم.


محسن اسلامی دبیر کل کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پیش از این در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، مبنی بر اینکه حزب اتحاد ملت ایران درخواست تجمع داده است، گفت: در رسانه ها مشاهده شده است اما در یک ماده تشکیل شده است. ۱۰ احزاب چیزی نرسیده است.
انتهای پیام /

رژیم لاغری سریع و بدون بازگشت