خودکشی اس از اطلاع از متاهل بودن نامزد


خودکشی اس از اطلاع از متاهل بودن نامزد

رامین با اجیر کردن پیرمرد و پیرزنی به عنوان والدینش اعتمادخانواده ی فیروزه را جلب می کند.فاش شدن دروغ های وی که خودش را فردی مجرد و خواستگار فیروزه جا زده بود، باعث خودکی فیروزه شد.


به گزارش ایلنا، فیروز ه ازچند ماه مراجعه به آژانس هواپیمایی که رامین مدیریت آن را به کار برد، با وی آشنا شد همین رفت و آمد مستمر باعث ارتباط ونزدیکی این دو به هم می شد، تماس های وقت و بی وقت رامین با. فیروزه شک خانواده به وی می شود.فیروزه موضوع را به رامین منتقل می کند، یکی دو روز بعد، زوج کهنسالی به محل کار فیروزه مراجعه می کند، اما را والدین رامین می کند و از فیروزه می خواهد موضوع را با خانواده اش مطرح کند. ، ند ، خانواده ی فیروزه نیز جهت آشنایی بیشتر ایشان را به صرف شام دعوت می کنند.


از آنجایی که خانواده ها در جریان رابطه ی این دو قرار می گیرند، باید از باب آشنایی بیشتر و تدارک مقدمات ازدواج، چند رابطه ورفت و آمد بیشتر داشته باشند.به همین علت و به جهت حضور خانواده ی رامین درشهرستان، غالب است. اوقات رامین خانواده مهمان فیروزه بوده است.


اس از چندماه خانواده ی فیروزه از دخترشان می خواهند تا با رامین راجع به مراسم رسمی خواستگاری رامین با حضور نزد والدین فیروزه از بروز مشکلی خبر می دهد که تا رفع شدن آن و مهیا شدن موقعیت مناسب.


مادرفیروزه: از زمانی که رامین دو هفته فرصت گرفت، بیش از دوماه گذشته بود، در این مدت رفت و آمد رامین به منزل ما کمتر بود و اغلب اوقات فیروزه تا نیمه شب بیرون از خانه بود و هر مرتبه هم که تماس می گرفتم می گفتم. رامین هست، من و پدرش با ادامه ی این شکل نسبت مخالف بودیم، همین مخالفت باعث می شود بگوییم مگوی مختصر و پدر و شرط پدر برای این دختر در یک ماه آینده خانواده ی رامین بابت خواستگاری وتعیین تکلیف پا پیش نگذارند فیروزه حق به رابطه اش نیست. ادامه دهد.


همسرم همان شب گفت؛ بدون اینکه فیروزه متوجه شود به محل کار رامین بروم و مستقیم با وی صحبت کنم …. هنوز در ورودی نرسیده بودم که از پشت شیشه، رامین را سرگرم صحبت و گفتن و بخند با خانمی جوان و دختر کردم. چ ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج جج د د د د د د د د د د د، هنوز چند قدمی از آژانس دور نشده بودم که فکر می کردم به سرم زد … دو ساعت به تعطیلی آژانس مامور بود و خودم را سرگرم کردم تا زمانی که رامین به اتفاق خانم و دختر بچه از آژانس خارج شوند، بابت محل زندگی را شناسایی کردند و مقدمات تحقیق محلی تعقیبشان کردم. ن شب که فیروز بر خلاف شب های پیشین زودتربه خانه آمد وخبر داد که خانواده ای رامین از شهرستان. ه ردرس محل زندگی رامین را به پدرت


ف م د د ن ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش اهالی محل و کسب در پاسخ به سوالات مادر فیروزه میگویند شخص مورد نظر وی، مردی است متاهل با یک فرزند دختر!! رامین را نمی شناسند!


مادر فیروزه با دلشوره و انبوهی سوال راه خانه می شود، پیش از رسیدن به خانه با فیروزه تماس می گیرد تا هرچه سریعتر مرخصی گرفته به خانه بیاید.مادر بنا به ساعت تعطیلی محل کار رامین، برنامه اش را طوری طراحی می کند که می کند تا مقارن با. ساعت حضور رامین، در لابی ساختمانی هستند که آن روز رامین به اتفاق خانم و دختر بچه وارد شده بود.


همزمان با حضور ایشان در لابی ساختمان، سرایدار جویای علت حضور مادر و دختر می شود که مادر به دور از چشم و گوش فیروزه رامین مهمان رامین معرفی می کند که از شهرستان در آن زمان با این گفتگو دختر بچه ای وارد لابی می شود که سرایدار می شود. هیچ اشتباهی در آن مورد وجود ندارد.


گزارش پلیس ۱۱۰: واحد گشتی خیابان شماره ۲ پیرو تماس خانمی به هویت فیروزه … وارد ساختمان الف شده، خانم مدعی است که آقای رامین … چند ماه پیش به اتفاق والدینش به عنوان خواستگار به منزل مراجعه کنند در این مدت به عنوان نامزد و خواستگار مراجعه کنند. ایشان با خانواده ی وی رفت و آمد.وی نیز بارها به منزل آقای رامین .. واقع در خیابان سخاوتی پلاک ۱۴ رفته است.


آقای رامین … ضمن انکار اظهارات خانم فیروزه..اعلام می کند تا به حال این خانم را ندیده و هیچ شناختی از ایشان ندارد و هرگز در خیابانی که خانم فیروزه .. اعلام می کند حضور ندارد، علاوه بر این چند ساله که پدر و مادر است. مادرش فوت شده اند و با اشاره به خانمی که در لابی ساختمان همراه با دختر بچه ای پنج شش ساله حضور دارد اعلام می کند د.


در طول مادر و دختر در سکوت مطلق اشک ریختند، تا به خانه می رسند، پدر فیروزه که از طریق پیامک های همسرش از موضوع مشخص شده است سعی می کند موضوع را خیلی مهم نشان دهد و به فیروزه بگوید از فردا پیگیر پرونده است. می شود تا درس درست و حسابی به این آدم کلاش و کلاهبردار غافل از این که …


پدرفیروزه: آن شب خیلی زودتر از همیشه، فیروزه وارد اتاق خوابش شد، من هم به مادرش گفتم بهتر است ما هم زود بخوابیم تا فردا صبح اول وقت برای پیگیری موضوع به کلانتری برویم، اما فکر و خیال خواب و از چشمانم گرفته بود و تا اذان صبح. بیدار بودم، با صدای الله اکبر اذان مسجد محل بلند شدم وضو گه با شنیدن صدای ناله از اتاق فیروزه همسرم را صدا کرد.


با صدای شیون مادر فیروزه وارد اتاق خواب شدم که با دیدن خالی قرص کنار تختخوابی که غرقاب خون شده بود، از هوش رفتم، وقتی به خودم آمدم که دخترم روی برانکارد اورژانس بیمارستان بود و ۲۴ ساعت بعد جنازه ی دخترم را تحویلم دادند. .


پزشکی در گزارش ارسالی قانونی علاوه بر اثبات علت مرگ ناشی از خودکشی، اعلام کرده بود بیانات والدین متوفی، مرحومه دوشیزه نبوده، زمان تقریبی ازاله بکارت مربوط به کمتر از یک ماه گذشته است. پرونده ی سندی علیه رامین به دختر زنا، ازاله بکارت مستند به ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی مفتوح اما نکته ای قابل تامل است که به اسرار پدر فیروزه مطرح شده بود، انتساب خودکشی فیروزه به رفتار و احساس رامین، در کنار شناسایی پیر و پیرمرد کهزنی. به دروغ دروغ را والدین رامین معرفی کرده محل مبهم ادعای پدر فیروزه بود.


در حقوق کیفری عبارتی وجود دارد به نام علتی که منظور از آن حالت است که شخصی به طور غیر مستقیم موجبات و بروز جنایت (قتل و ضرب وجرح) را فراهم می کند، به عنوان مثال در این مورد که شخصی است، نوشیدنی دیگری را می دهد. با محلول کشنده ای مسموم می کند در این حالت نوشیدنی به اراده ی آزاد و مختارانه ی متوفی خورده شده اما چون علت تامه و مرگ اصلی، مسموم بودن نوشیدنی است، شخصی که نوشیدنی را به قصد قتل دیگری مسموم کرده است، بنا به قاعده تسبیب. , مسب قتل و مستحق کیفر است.اما در موضوع خودکشی فیروزه، وجود دارد و عملکرد رامین باعث نومیدی و ناراحتی فیروزه تا آنجا می شود که وی خودکشی کند اما نمی تواند به قواعد بنا کند حقوق کیفری تامه و باعث اصلی جنایت را به رامین می کند. نسبت (هرچند که رفتار رامین باعث این صدمه روحی به فیروزه شده باشد) .چالش و مسئله ای که در روابط دختران و پسران بعضی ها دیده می شود که پنهان کاری و دروغ یکی از علل و علل مشکلاتی از این دست می شود.شاید. وقت آن رسیده است که سیاست جنایی کشور به چنین موضوعی ورود کرده، راهکار مناسبی برای.


توضیح:


ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی باید در صورت ازاله بکارت توسط شخصی غیر از همسر، زن مستحق مهرالمثل است. دخترانی مانند دختر موضوع بحث تعیین می شود


قاعده تبیب از جمله قواعد فقهی است که در قانون مجازات اسلامی در بحث سقط جنین (ماده ۶۲۳ و ۶۲۴) در قتل غیرعمد (ماده ۶۱۶) و در فصل ششم قانون مجازات ماده ۴۹۲ ۵۳۶ تا به مصادیق قاعده تبیب در جنایت ذکر شده است.


منبع: خبرآنلاین


انتهای پیام /

رژیم لاغری سریع و بدون بازگشت