خودرو را ارزش گذاری کردم، آخرین اختلالات، خودرو را ۶ میلیون تومان ارزش گذاری کردم – آنو نیوز


با نازدیک شادان توسط روژایی پایانی هفتا، نوسانات بازار خودرو با باغ های رشیده و دیرین بین اما پگو ۲۰۶ تپ ۲ با ۱۴۰۰ پرابار گران شادان است ۲۷۰ میلیون تومان دیروز با ۲۷۴ میلیون تومان امروز راشیدا است.

ارزش ازمایش سرراست، تجربه کشور، قضیه هست، دی ان ای ۱۴۰۰ و ۷ میلیون تومان داده شده، توربو به اضافه DNA 1400 است. یک میلیون تومان.

در بین خودروهای سینا که در ابتدا افزایش ارزش گذاری شد قیمت ۶ میلیون تومان تجربه کارندا اند.

رزانه خودرو به شرح زیر ارزیابی شد:

من برای خودرو ارزش قائل بودم

رژیم لاغری سریع و بدون بازگشت