خودداری از معرفی مجدی و قنبرزاده به عنوان نواب رئیس یکی از نامزدها.


خودداری از معرفی مجدی و قنبرزاده به عنوان نواب رئیس یکی از نامزدها.

پیشنهاد سید میرشاد مجدی و منصور قنبرزاده به عنوان نایب رئیس یکی از نامزدهای ریاست فدراسیون ورزشی در انتخابات آتی رد شد.


به گزارش ایلنا و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در پی انتشار خبری مبنی بر ثبت نام آقای حیدر بهاروند برای تصدی پست ریاست فدراسیون فوتبال و شمول نواب فدراسیون فوتبال، با اعلام این خبر که ریاست محترم فدراسیون فوتبال آقایان سید میرشاد مجدی و منصور قنبرزاده کاندیدای عناوین نواب اول شده اند. در این راستا، نامزدی وی برای معاونت ریاست جمهوری آقای بهاروند تکذیب می شود.


انتهای پیام/