خواندن شعر ترانه مستشار نظامی در شعر “غریب مهربان”.زینب به سر آن فقیر نگاه کرد

شعر خوانی نغمه مستشار نظامی در شب شعر غریب مهربان این نشست شعر روز شنبه ۱۲ شهریور به راهنمایی موسسه فرهنگی عقیق و به میزبانی سازمان هنری و رسانه ای اوج در نخلستان برگزار شد. کافه سازمان.

تعداد سفر: ۱