خواص آب آناناس برای سلامت جسمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با بیماریآناناس عالی میوه گرمسیری ترجیح است. کمتر شناسایی شده است است کدام ممکن است آناناس دومین میوه گرمسیری ترجیح است. Pinapole متنوع ترین میوه ای است کدام ممکن است می توان آن را پخته، نپخته خوردن کرد هر دو به میوه هر دو آبمیوه اضافه کرد. این میوه علاوه بر این دارای نتایج هنری است، قابل مقایسه با برگ آناناس کدام ممکن است برای تحمیل متعدد اجتناب کرده اند انواع هنری استفاده تبدیل می شود.

تا حد زیادی بیاموزید:

تشکیل آنتی اکسیدان های زیادی است:

آب آناناس تشکیل آنتی اکسیدان های زیادی است کدام ممکن است همراه خود پاکسازی رمان های آزاد اجتناب کرده اند پیر شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر سرطان ها جلوگیری می تدریجی. رمان های آزاد به سلول ها حمله می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث آسیب اضافی به سلول ها هر دو آسیب DNA در موجود در سلول ها می شوند، این دلیل است است کدام ممکن است متعدد اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی به بیشتر سرطان ها مبتلا می شوند.

تشکیل چرخ دنده مغذی:

ویتامین C حال در آناناس به آسانسور سیستم امنیت هیکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش خطر ابتلا به متعدد اجتناب کرده اند {بیماری ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {بیماری ها} {کمک می کند}. آناناس تشکیل ویتامین B1 است کدام ممکن است قند را به قدرت تغییر می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرت بیشتری در کل روز خوردن می تدریجی. آب آناناس تشکیل از منیزیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلسیم (مفید برای استخوان) است کدام ممکن است هر کدام عملکرد مهمی در هیکل دارند.

افزایش هضم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت روده:

آناناس به سادگی هضم تبدیل می شود. متعاقباً شناخته شدند کدام ممکن است اجتناب کرده اند خطر تحریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت سوخت جلوگیری می کنند. این میوه ها علاوه بر این تشکیل از فیبر هستند کدام ممکن است هضم خوشایند را {تضمین می کند}. {به دلیل} وجود آنزیم بروملین، هضم فوق العاده سرراست شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تجزیه پروتئین {کمک می کند}.

آب آناناس علاوه بر این کار کردن دقیق گوارش را {تضمین می کند}. تجزیه پروتئین در میکروارگانیسم ها اجتناب کرده اند طریق بروملین در حال وقوع است، متعاقباً فرآیندهای گوارشی همراه خود سرعت بیشتری تسریع می کنند. پانکراس نیز همراه خود مصرف کردن آب آناناس مدیریت تبدیل می شود کدام ممکن است به افزایش هضم به همان اندازه حد امکان {کمک می کند}.

آب آناناس برای کاهش تحریک روده شناسایی شده است است، متعاقباً اجتناب کرده اند اسهال جلوگیری می تدریجی. آب آناناس علاوه بر این پس اجتناب کرده اند مصرف کردن غذاهای با کیفیت حرفه ای قابل مقایسه با استیک به هضم وعده های غذایی {کمک می کند}.

تضمین سلامت استخوان:

این اعتقاد راسخ است کدام ممکن است کلسیم ۹ تنها به افزایش سلامت استخوان {کمک می کند}، اما علاوه بر این ین نیز باید در دانش ممکن است گنجانده شود کدام ممکن است منگنز نقشی برابر در مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت بهزیستی دارد. ذهن استخوان.

عالی لیوان آب آناناس حدود ۷۳ نسبت منگنز می خواست هیکل را تامین می تدریجی. منگنز همراه خود آسانسور استخوان ها اجتناب کرده اند ممکن است به سمت متعدد اجتناب کرده اند مشکلات استخوانی در دوران پیر شدن دفاع کردن می تدریجی. منگنز حال در آب آناناس علاوه بر این به انبساط مفید ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار استخوان در بلوغ {کمک می کند}.

بهداشت دهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دندان:

یکی اجتناب کرده اند مزایای فراوان آب آناناس اینجا است کدام ممکن است تشکیل از ویتامین C است کدام ممکن است به رفع تمام مشکلات درمورد به لثه {کمک می کند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت سلامت دندان {کمک می کند}. این ویتامین اجتناب کرده اند انبساط میکرو ارگانیسم های تحمیل کننده پلاک در دهان جلوگیری می تدریجی. کاهش میکرو ارگانیسم ها در نتیجه کاهش عفونت های دهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید لثه تبدیل می شود. محتوای ویتامین C حال در آب آناناس استحکام دندان ها را افزایش می دهد. علاوه بر این دندانپزشکان مصرف کننده آب آناناس را طرفدار می کنند از برای لثه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دندان {مفید است}. این مایع خطر متعدد اجتناب کرده اند مشکلات درمورد به دندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید لثه را کاهش می دهد.

ویتامین C حال در آب آناناس به کاهش مشکلات لثه {کمک می کند}. ویتامین C تواند به شما کمک کند افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترمیم احساس همبند، کدام ممکن است بخش مهمی اجتناب کرده اند سلامت دهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دندان ممکن است است، شناسایی شده است است. لثه های مفید {برای حفظ} را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت سلامت دهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دندان مهم هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف آنها در نتیجه مشکلات شدید مرتبط همراه خود بهزیستی تبدیل می شود.

فشار خون:

آب آناناس برای اشخاص حقیقی تحت تأثیر {فشار خون بالا} فوق العاده طرفدار تبدیل می شود. آب آناناس علاوه بر این به مدیریت درجه قند خون {کمک می کند}.

درجه بالای پتاسیم آن به کاهش فشار خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش درجه سدیم {کمک می کند}. کاهش سدیم در پتاسیم عالی راه رفع مفهوم آل برای مقابله همراه خود {فشار خون بالا} است.

دفاع کردن اجتناب کرده اند آب مروارید:

چون آن است قبلا اشاره کردن شد، آب آناناس به محافظت بهزیستی {کمک می کند}. این آب میوه علاوه بر این به نبرد همراه خود لایه منافذ و پوست {کمک می کند}. ویتامین C به تثبیت جریان ماده در توجه ممکن است {کمک می کند} کدام ممکن است به نوبه شخصی خطر ابتلا به آب مروارید را کاهش می دهد.

شبکیه وضعیتی است کدام ممکن است در آن عدسی توجه تار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تار تبدیل می شود کدام ممکن است در برابر این دید نیز قرار دارد. ویتامین C حال در آب آناناس به سمت این شرایط مقاوم است.

تحمیل سلامت درست توجه:

پناپولیس سرشار اجتناب کرده اند شبیه به چرخ دنده آنتی اکسیدانی حال در هویج است کدام ممکن است به تثبیت توجه ها {کمک می کند}. پناپوله تخیل و پیش بینی را افزایش می بخشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مشکلات درمورد به پیر شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدی تر شدن لکه های زرد جلوگیری می تدریجی. پناپوله تشکیل از بتاکاروتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویتامین A است کدام ممکن است به افزایش تخیل و پیش بینی {کمک می کند}.

افزایش سیستم امنیت:

آناناس سرشار اجتناب کرده اند ویتامین C است کدام ممکن است شناخته شده به عنوان تأمین برتر قدرت برای سیستم امنیت هیکل شناسایی شده است است. آنتی اکسیدان های حال در آب آناناس نیز به جلوگیری اجتناب کرده اند رمان های آزاد {کمک می کند}. رمان‌های آزاد سرعت پیر شدن را افزایش می‌دهند، به سلول‌ها آسیب می‌زنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در نتیجه بیماری‌های آسیب رسان مختلفی می‌شوند.

معامله با آرتروز:

استئوآرتریت هر دو درد مفاصل عالی ضرر شایع ویژه به ویژه در سنین بالا است. استفاده اجتناب کرده اند آب آناناس در صورت خوردن در سطوح اولین به تعمیر علائم آرتروز {کمک می کند}. اجتناب کرده اند فواید آب آناناس نیز می توان به پیشگیری هر دو معامله با درد مفاصل را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردهای عضلانی، حتی در سنین بالا ردیابی کرد.

آگاه تبدیل می شود وجود بروملین باعث کاهش تحریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک تبدیل می شود. متعاقباً، مصرف کننده مشترک عالی فنجان آب آناناس ممکن است به کاهش علائم آرتروز کمک تدریجی.

سلامت روده ها:

آب آناناس برای روده ها فوق العاده {مفید است}. این مایع ورود به صحیح خون را {تضمین می کند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه می دهد خون در سیستم ورود به خون ورود به تدریجی. عالی پیمانه آب آناناس بروملین خون را رقیق می تدریجی. این امر خطر ابتلا به بیماری های قلبی قابل مقایسه با سکته مغزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مشکلات قلبی را کاهش می دهد.

کاهش چند پوند:

آب آناناس شناخته شده به عنوان عالی تقویت می کند مفهوم آل برای کاهش چند پوند حرکت می تدریجی. آب آناناس سرشار اجتناب کرده اند چرخ دنده مغذی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیل قند مصنوعی هر دو چربی های ناسالم نیست.

پناپولیس کم انرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر آب است. متعاقباً، ظرفیت شنا در کل روز را می دهد. قابل مقایسه با سایر میوه ها، آناناس عملکرد مهمی در کاهش چند پوند دارد.

وفاداری کلیه مفید:

پناپول شناخته شده به عنوان عالی دیورتیک خالص شناخته تبدیل می شود. این میوه ها به پاکسازی هیکل ممکن است کمک می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلیه های ممکن است را شناخته شده به عنوان اندام های سرزنده برای بردن سموم اجتناب کرده اند هیکل ممکن است مفید نگه می دارند.

رشد آسم:

{به دلیل} وجود بتاکاروتن در آب آناناس کدام ممکن است به کاهش عمق آسم افسانه ای است، این تأثیر در دختران فوق العاده تا حد زیادی اجتناب کرده اند پسرها است. به همان اندازه، بروملین برای کاهش عمق آسم شناسایی شده است است.

برای التیام جراحات حرکت می تدریجی:

بروملین حال در آناناس نیز به معامله با سلول های احساس احساسی {کمک می کند}. آناناس علاوه بر این تشکیل منگنز است کدام ممکن است به ساخت پرولین اجتناب کرده اند آنزیم پرولیداز {کمک می کند}. پرولین، کدام ممکن است به تشکیل کلاژن {کمک می کند}، در افزایش زخم نیز موجود است.

توانمندسازی:

برای سرزنده ماندن، هیکل ممکن است به چرخ دنده مغذی خواستن دارد به همان اندازه سرزنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوشیار نگه دارد. مصرف کننده آب آناناس ممکن است را آسانسور می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است را برای ورزش های روزانه همراه خود چرخ دنده مغذی می خواست هیکل کنار هم قرار دادن می تدریجی. آب آناناس سرشار اجتناب کرده اند ویتامین C است کدام ممکن است در مخلوط کردن همراه خود ویتامین B1 باعث افزایش متابولیسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​قدرت تبدیل می شود.

برای معامله با سینوزیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید :

گزارش هایی موجود است کدام ممکن است نماد می دهد آب آناناس ۵ برابر تا حد زیادی اجتناب کرده اند شربت های در معامله با کارآمد است. آنها بیشتر کار می کنند. بروملین سرفه را تسکین می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را سرراست می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخاط را در سوراخ بینی باقی می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینوزیت را معامله با می تدریجی.

کاهش خطر ابتلا به بیشتر سرطان ها:

آب آناناس تشکیل آنتی اکسیدان هایی است کدام ممکن است به پیشگیری اجتناب کرده اند بیشتر سرطان ها {کمک می کند}. بر ایده تحقیق جدیدترین، بروملین آناناس ممکن است همراه خود رمان های آزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلول های سرطانی نبرد تدریجی. این آنزیم علاوه بر این ظرفیت تدریجی کردن هر دو توقف انبساط سلول های سرطانی را دارد. در اسبابک ها فوق، آب آناناس ممکن است سیستم امنیت هیکل ممکن است را آسانسور تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این همراه خود بیشتر سرطان ها در گذشته اجتناب کرده اند انبساط آن نبرد تدریجی.

معامله با کولیت:

می توان بر مشکلات گوارشی قابل مقایسه با کولیت غلبه کرد، ویژه به ویژه اگر توده عضلانی معده ممکن است را مجبور به فوری به ناحیه دردناک کنند. مصرف کننده عالی لیوان آب آناناس اخیر ممکن است کولیت را همراه خود کاهش تحریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک شکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل آن در کل روز کاهش دهد.

مدیریت رفتار:

در مقاله ای دانستن درباره معامله با های خالص مالیخولیا در نمناک ردیابی کردیم کدام ممکن است ویتامین B6 به کاهش علائم مالیخولیا {کمک می کند}. ویتامین B6 به وفور در آب آناناس کشف شد تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ویتامین برای کنترل کار کردن هورمون ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش خلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوی شناسایی شده است است. این اراده به مشکلات اضطرابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اشخاص حقیقی تحت تأثیر مالیخولیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاحات هورمونی کمک تدریجی.

پیشگیری اجتناب کرده اند کم خونی:

اگر بافت می کنید باید به سختی آهن به رژیم غذایی شخصی اضافه کنید، عالی کاسه آناناس کاشته شده را برای مصرف کردن همراه خود آب شخصی کنار هم قرار دادن کنید.

مراقبت اجتناب کرده اند منافذ و پوست:

آب آناناس سرشار اجتناب کرده اند بتاکاروتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویتامین C است کدام ممکن است هر ۲ به از گرفتن پوستی مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاف معروف هستند. آنها شناخته شده به عنوان آنتی اکسیدان حرکت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد زیتس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب های پوستی ناشی اجتناب کرده اند اشعه UV را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی را کاهش می دهند.

افزایش کار کردن توده عضلانی:

تحقیق چاپ شده شده نماد می دهد کدام ممکن است آناناس پتاسیمی تعادل مایعات هیکل را تثبیت می تدریجی، کار کردن عصبی را سرزنده می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقباض عضلانی را ترتیب می تدریجی. اگر بازی می کنید هر دو سرزنده هستید، برای کار کردن خوشایند ماهیچه ها کدام ممکن است آب آناناس ممکن است فراهم تدریجی، به از پتاسیم خواستن دارید.

کارآمد برای اوقات فراغت:

سرفه های مداوم انسان را درگیر می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت را نابود می تدریجی.

هضم صحیح:

آناناس {به دلیل} وجود آنزیم بروملین در افزایش سیستم گوارشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوارشی به خوبی حرکت می تدریجی، از این آنزیم پروتئین هایی را کدام ممکن است هضم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هضم آنها دردسر است را تجزیه می تدریجی. اگر زردچوبه را به آب آناناس اضافه کنید، تکنیک تجزیه پروتئین سریعتر {خواهد بود}.

آسانسور کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور کننده:

آب آناناس عالی نوشیدنی فوق العاده مقوی است کدام ممکن است برای ورزشکاران فوق العاده {مفید است}. این نوشیدنی سرشار اجتناب کرده اند پتاسیم است کدام ممکن است به محافظت پایداری الکترولیت ها {کمک می کند}.

التیام زخم را انتخاب کنید و انتخاب کنید التیام زخم:

برای افزایش فوری جراحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کبودی ها می توانید اجتناب کرده اند آب آناناس بیشترین استفاده را ببرید هر دو اجتناب کرده اند آب آناناس روی جراحات بیشترین استفاده را ببرید به همان اندازه جراحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کبودی ها برای عجله افزایش یابد.

فواید آب آناناس:

بروملین ممکن است در نتیجه سقط جنین شود. آب آناناس برای دختران باردار طرفدار نمی شود از باعث کودک نوپا شدن رحم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل سقط جنین تبدیل می شود. علاوه بر این آگاه تبدیل می شود کدام ممکن است بروملین باعث زایمان نابهنگام تبدیل می شود.

تشکیل از قند است:

معمولاً نیازی به از جمله سبک به آب آناناس نیست، از شخصی آناناس خوش ذوق است. آناناس سرشار اجتناب کرده اند قند است، متعاقباً نباید به مقدار بیش از حد خوردن شود از باعث تحریک لثه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوسیدگی دندان تبدیل می شود. {افرادی که} اضافه وزن هستند هر دو دیابت دارند نیز باید اجتناب کرده اند آن اجتناب کنند.

قابل انجام است باعث پاسخ آلرژیک شود:

برخی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی تحت تأثیر ضرر آناناس قابل انجام است تورم دهان، گلو، صورت را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این خارش {در این} نواحی داشته باشند. در اسبابک ها از حداکثر، ممکن است باعث مشکلات تنفسی هر دو تحمیل شوک آنافیلاکتیک شود. آناناس فوق العاده خوشایند است با این حال در حد طرفدار شده است. اجتناب کرده اند خوردن بیش اجتناب کرده اند حد آن از ممکن است باعث درد از حداکثر شود. علاوه بر این، آب میوه های خالص اخیر را محدوده کنید به همان اندازه اجتناب کرده اند مزایای درست هیکل بهره مند شوید. علاوه بر این، اگر برنامه ریزی می کنید آناناس بخورید، اگر باردار هستید هر دو مشکلات عکس دارید، حتما اجتناب کرده اند دکتر شخصی توصیه بگیرید.

انتهای پیام/