خلاصه ای از برنامه های شکست خورده مایکروسافت
اگرچه دستیار مایکروسافت کورتانا هنوز دارای بسیاری از ویژگی های شرکت است، اما نقشی را که برای آن متولد شده بود بازی نمی کند. بار دیگر، مایکروسافت دیر بازگشت و کورتانا اندکی پس از دستیار گوگل، آمازون الکسا و سیری اپل منتشر شد.