خطر سکته مغزی همراه خود داروهایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند حالت تهوع جلوگیری می کننداین بررسی نماد داد کدام ممکن است نمایندگی‌کنندگانی کدام ممکن است داروهای ضد رتروویروسی اکتسابی می‌کردند به طور معمول ۳.۱۲ چشم انداز ابتلا به سکته مغزی ایسکمیک را نسبت به گروه مدیریت داشتند.