خبر غم انگیزی بود/ آیت الله ری شهری در خدمت حدیث شیعه قاطعانه بودحاج میثم مطیعی:

حاج میثم مطیعی پس اجتناب کرده اند ارتحال آیت الله ریاحیری نوشت: ایشان همراه با وظیفه خطیر در نظام اسلامی، صادقانه به احادیث شیعه خدمت کرده اند. سالیان سال مجموعه ۱۴ جلدی حدیث میزان الحکمه را به خاطر دارید.

عقیق: حاج میثم مطیعی قهرمان سراسری کشورمان پس اجتناب کرده اند درگذشت آیت الله محمدی ری شهری در صفحه شخصی نوشت:

خبر غم انگیزی بود آیت الله ریاشهری دعوت حق را لبیک ذکر شد. وی علاوه بر این وظیفه خطیر در نظام اسلامی، شیعه است صادقانه خدمت کرده است.

به همان اندازه سالها اجتناب کرده اند مجموعه ۱۴ جلدی حدیث الحکمه یاد {خواهید گرفت}. دائرهالمعارف امیرالمؤمنین، موسوعه امام حسین(ع) را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسوعه امام مهدی(عج) اجتناب کرده اند آثار مهم وی هستند. در کل سالیان متمادی همراه خود ورزش های فراوان این عالم عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه ارزشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارق العاده دارالحدیث شناخته شده شدم.

در کتاب امام حسین (علیه السلام) اجتناب کرده اند نیمه دوم قرن دوم به همان اندازه قرن هشتم هجری قمری مقتل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئوس مطالب جاری سیدالشهدا علیه السلام را به روی کاغذ معرفی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مجالس عزاداری شرکت ها بزرگی انجام داده است. امام حسین.

به آگاه عقیق; آیت الله ری شهری صبح بلافاصله در سن ۷۵ سالگی دعوت حق را لبیک ذکر شد.