حکم شرعی پایان نامه نویسی برای دانشجویانآیت الله سیستانی در پاسخ به سوالی مبنی بر یادداشت نویسی برای سایر طلاب.

عقیق: متن طومار آیت الله سیستانی در خصوص «پایان نامه نویسی برای دیگران» منتشر شد.

متن پرسش و پاسخ به شرح زیر است:

سوال: من این نامه ها را برای بسیاری از دانش آموزان می نویسم و ​​برای آنها پول می گیرم. آیا این کار مجاز و حقوق آن حلال است؟

پاسخ: اصل عمل و میزان آن ممنوع است.

منبع: تسنیم