حضرت علی (ع) واقعاً اهل عمل و میدان بودحجت الاسلام حامد کاشانی:

سخنران حرم ملکه کرامت گفت: حضرت علی علیه السلام اهل عمل بود و هر گاه رسول خدا چیزی را به او امانت می داد بدون پیروزی و اتمام کار بر نمی گشت.

عقیق: حجت الاسلام و المسلمین حامد کاشانی پس از اقامه نماز مغرب در حرم امام خمینی (ره) در حرم ملکه جلال، گفت: علت گسترش توهین به امام حسن (ع) ص). ) در جامعه با ظهور وقایع تاریخی که در زمان حیات رسول خدا آغاز شده است سازماندهی می شود.

وی افزود: موضوع اصلی اختلاف در امت اسلامی میزان محبت به پیامبر خدا بود. خداوند به عنوان معصوم

استاد حوزه علمیه تاکید کرد: آیات زیادی در قرآن کریم وجود دارد که برخی همواره تصمیمات رسول خدا را نادرست می دیدند، هر چند مشخص است که آنها جزو مسلمانان بودند و به زبان امروزی ایمان را کشتند. اما دزدی ایمان داشتند. در هیچ جنگی شرکت نمی کردند و اگر هم شرکت می کردند آن را به عنوان غنیمت می خواستند و در زمان بحران جنگ به سرعت از جنگ فرار می کردند.

سخنگوی حرم ملکه کرامت افزود: زمانی که حضرت علی (علیه السلام) در جنگ احد به تنهایی از رسول خدا دفاع کرد، خدا را شکر کرد که توانست از پیامبر خدا محافظت کند در حالی که دیگران این کار را نکردند. . مثل این.

کاشانی تاکید کرد: در جنگ خیبر زمانی که یهودیان با حضرت علی علیه السلام می جنگیدند کشته شدند و تعداد کشته شدگانشان زیاد شد، به همین دلیل حضرت علی علیه السلام که خواستند جنگ نکنند. آنها دعوا نمی کنند. بیشتر از این نمی شد کشتند و این هم از طرف آقا ملا بود.

وی افزود: کسانی که رسول خدا را دوست ندارند، وقتی می بینند دیگران رسول خدا را دوست دارند و برای حفظ جان رسول خدا فداکاری می کنند، منافق هستند. در تمام رویدادها

سخنران حرم ملکه کرامت ادامه داد: در زمان صلح حدیبیه کسانی که در جنگ ها از جنگ فرار کرده بودند نسبت به رسول خدا رفتار بدی داشتند و فریاد می زدند که این صلح تحقیر اسلام است. امت ، در حالی که رسول خدا منتظر تحقق وعده الهی بود مکه فتح شد.

وی افزود: حضرت علی (علیه السلام) مردی کارگر بود و هر گاه رسول خدا به او تکلیف می کرد بدون پیروزی و برای انجام کار برنگشت.