حرکت ناشایست شهرداری: سوئیچ «کمک به امکانات باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی» همراه خود «بودجه خانه هنرمندان ایران»   – مکان خبری تحلیلی افق


نرگس کیانی: خانه هنرمندان ایران در بهمن ۱۳۷۸ همراه خود تبدیل کردن بنایی اجتناب کرده اند فاصله پهلوی اول کدام ممکن است آن زمان ها وسط نیروی دریایی نیمه‌متروکی بیش نبود به بازو بهروز غریب‌پور، همراه خود حمایت شهرداری تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس‌جمهور وقت، محمد خاتمی برپا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن‌چه اجتناب کرده اند زمان مدیرعاملی غریب‌پور به همان اندازه مجید رجبی‌معمار در اسفند ۱۴۰۰ {در این} خانه تحویل داد، آن‌طور کدام ممکن است غریب‌پور می‌گوید می‌تواند کتابی همراه خود بیش اجتناب کرده اند چندین هزار صفحه شود برای ادغام کردن خدماتی کدام ممکن است این نهاد باکلاس بی طرفانه به ساکنان تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنین ایران حاضر کرده است.

نهاد باکلاس مستقلی کدام ممکن است در اساسنامه‌اش اشاره کردن شده است بنایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند سوی شهرداری تهران در اختیار آن قرار داد مادامی کدام ممکن است خانه هنرمندان ایران مشغول ورزش است به این خانه متعلق است، مدیرعاملش اجتناب کرده اند سوی اعضای شورای برتر آن محدوده می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی موظف به کمک به آن است در جایگاه حمایتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ نظارتی هستند.

با این حال چه اتفاقی افتاده است کدام ممکن است شهرداری تهران اجتناب کرده اند زمان مدیریت علیرضا زاکانی، در مرداد ۱۴۰۰، بنا را بر نادیده انگاشتن خانه هنرمندان ایران گذاشته است؟ به مسئولیت‌ قانونی‌اش برای راه اندازی شد خصوصی شناخته شده به عنوان مشاور شهرداری در شورای برتر خانه هنرمندان ایران حرکت نکرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نوک کار مهندس مصطفی کاظمی شناخته شده به عنوان مشاور پیشین، عملا راه ارتباطی اعضای شورای برتر این خانه همراه خود شخصی را بریده است؟ چه شده است کدام ممکن است پا را بر شریان حیانی خانه هنرمندان ایران گذاشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تامین بودجه آن خودداری می‌تدریجی؟ را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی شدیدتر اجتناب کرده اند آن، آن‌طور کدام ممکن است محمدجواد حق‌شناس، عضو پیشین شورای شهر تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس کمیسیون باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی آن می‌گوید ردیف بودجه‌ خانه هنرمندان ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحه بحث‌های صنفی دوازده‌گانه‌اش اجتناب کرده اند بودجه مصوب شهرداری تهران بردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان عمومی «کمک به امکانات باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی» را متفاوت آن کرده است؟

حرکت ناشایست شهرداری: جایگزینی «کمک به مراکز فرهنگی و مذهبی» با «بودجه خانه هنرمندان ایران»  

خانه هنرمندان ایران؛ نگین ارزشمندِ ۹ ساده تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران کدام ممکن است غربِ آسیا

محمدجواد حق‌شناس در ذکر شد‌وگو همراه خود خبرگزاری خبرآنلاین {در این} مورد صحبت‌هایش را این‌طور تحریک کردن می‌تدریجی: «اگر موافق باشید نخست پیشینه‌ای اجتناب کرده اند مکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت خانه هنرمندان ایران حاضر دهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به این نکته برسیم کدام ممکن است این خانه اکنون در چه وضعیتی رفتن می‌برد.»

این عضو پیشین شورای شهر تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس کمیسیون باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی آن، یکپارچه داد: «خانه هنرمندان ایران نزدیک به ۲۳ سال است کدام ممکن است همراه خود فعالیتی کارآمد در زمینه‌های باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری، در شهر تهران پابرجاست. شبیه به‌طور کدام ممکن است می‌دانید این مجموعه دارای ساختمانی مرکزی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه با آن، واحدهایی تولید دیگری چون تماشاخانه ایرانشهر موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری، محوطه ساختمان نیز برای ادغام کردن مجموعه‌ای اجتناب کرده اند آثار هنرمندان صاحب‌شناسایی بخش هنرهای تجسمی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مخلوط را تا حدودی می‌توان «حیاط پشتی‌گالری»‌ای در احساس مرکزی تهران نامید کدام ممکن است به ساکنان تهرانی در دسترس بودن شده است.»

او افزود: «این مجموعه نگاه به گذشته منصفانه پادگان نیروی دریایی بود. پادگانی کدام ممکن است ۲۴ سال پیش همراه خود توافقی کدام ممکن است میان مدیریت شهری وقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظامی صورت گرفت در ازای صنوبر قیمت قلمرو‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزِ آن، به تملک شهر درآمد. اجتناب کرده اند آن نقطه تعدادی از سالی تحویل داد به همان اندازه کنار هم قرار دادن‌سازی‌ به گونه‌ای صحیح صورت بگیرد چون از هر لحاظ تغییر منصفانه پادگان، منصفانه مجموعه نیروی دریایی به مجموعه‌ای کدام ممکن است بخواهد کارکردی برای عموم محله داشته باشد دشواری‌های شخصی را داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند ذهنی هدفمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌ای از واقعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذهنیتی کبریت همراه خود این اتفاق بود.»

بودجه‌ای کدام ممکن است در شورای پنجم برای اسکان هنرمندان ایران اختصاص داده بودیم، در شورای ششم مصوب نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در حرکتی ناشایست بردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملا {به سمت} غیرشفاف شدن سر خورد

این مدرس دانشکده در یکپارچه دلیل داد: «در شبیه به مقطع ضمن صورت تکل این اتفاقات، چگونگی اداره خانه هنرمندان ایران نیز مورد بحث بود؛ این کدام ممکن است این مجموعه چگونه اداره شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواه یا نه قابل مقایسه با ده‌ها هر دو شاید یک دسته کامل مجموعه‌ای کدام ممکن است امروزه شناخته شده به عنوان فرهنگسرا هر دو خانه سنت می‌شناسیم، در اختیار گروه باکلاس هنری شهرداری تهران قرار بگیرد؟ هر دو به معاونت باکلاس اجتماعی هر دو معاونت‌های تولید دیگری قابل مقایسه با معاونت شهرسازی سپرده شود هر دو اداره امورش به سایر واحدهای زیرمجموعه شهرداری تهران قابل مقایسه با شهرداری‌های مناطق واگذار شود؟»

حق‌شناس افزود: «در پایان سازوکاری خاص برای اداره امور خانه هنرمندان ایران رئوس مطالب شد؛ هیات امنایی تعیین کنید گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساسنامه‌ای بی طرفانه نوشته شد به گونه‌ای کدام ممکن است چندان خرس تاثیر پوشش‌های اجرایی هر دو کارکردهای در کنار همراه خود به نظر می رسید مختصر‌مدت شهرداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای شهر قرار نگیرد اما علاوه بر این تغییر به مجموعه‌ای فاخر همراه خود نگاهی بی طرفانه شود کدام ممکن است تا حدودی محل حضور هنرمندان صنوف مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخه‌های گوناگون هنری باشد.»

او تصریح کرد: «همراه خود همین رویکرد بود کدام ممکن است نظاره‌گر تعیین کنید‌گیری صفحه بحث‌های تخصصی {در خانه} هنرمندان ایران شدیم؛ ۹ صفحه بحث تخصصی هنری در آن‌جا تعیین کنید گرفت کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند آن‌ها برای ادغام کردن چندین هزار عضو می‌شد؛ صفحه بحث خوشنویسان، صفحه بحث عکاسان، صفحه بحث طراحان گرافیک، صفحه بحث نقاشان، صفحه بحث شاعران، صفحه بحث تصویرگران، صفحه بحث هنرمندان سفال را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرامیک، صفحه بحث مجسمه‌سازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحه بحث صنفی مهندسان مشاور معمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه با آن اعضای نهادهای صنفی خانه‌ تئاتر، خانه موسیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه سینما نیز به عضویت خانه هنرمندان درآمدند به همان اندازه در پایان کسانی اجتناب کرده اند میان‌شان شناخته شده به عنوان مشاور محدوده شوند، مجمع برتر خانه هنرمندان ایران را تعیین کنید دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهایتا هیات‌مدیره‌ای محدوده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیات‌مدیره شخص خاص را شناخته شده به عنوان مدیرعامل برگزیند. براساس قاعده در هر فاصله ۲ نفر محدوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان نامزدان هیات‌مدیره برای مدیرعاملی به شهرداری تهران راه اندازی شد می‌شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهردار در پایان برای یکی اجتناب کرده اند آن ۲ نفر تصمیم مدیرعاملی صادر می‌کرد.»

شورای ششم تمام ردیف‌بودجه‌های خاص خانه هنرمندان ایران را بردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه ردیف نهایی همراه خود عنوان «کمک به امکانات باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی» رئوس مطالب کرده‌ است کدام ممکن است علی‌القاعده {به سمت} غیرقابل محاسبه شدن پیش می‌رود

حق‌شناس یکپارچه داد: «جا دارد یادی کنیم اجتناب کرده اند اولین نفری کدام ممکن است شناخته شده به عنوان مدیرعامل خانه هنرمندان ایران محدوده شد؛ بهروز غریب‌پور، چهره‌ای ممتاز در بخش آثار هنری تئاتر کدام ممکن است شرکت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثارشان در بخش مدیریت باکلاس اجتناب کرده اند جمله تغییر کشتارگاه به فرهنگسرای بهمن مشخص است. ایشان کدام ممکن است شخصی در تبدیل کردن مجموعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر پادگان نیروی دریایی به مکانی باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری سهیم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقشی به سزا داشت شناخته شده به عنوان اولین مدیرعامل خانه هنرمندان ایران محدوده شد.»

او افزود: «الگو ذکرشده برای محدوده مدیرعامل به همان اندازه سال ۱۳۹۴ یکپارچه داشت. به همان اندازه روزهایی کدام ممکن است آقای محمدباقر قالیباف، شهردار وقت، آقای مجید رجبی‌معمار را شناخته شده به عنوان شخص خاص دارای اطلاعات کارآمد در مدیریت کلان هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس شناخته شده به عنوان مدیرعامل خانه هنرمندان ایران سریع کرد. مستحضرید کدام ممکن است شناسایی رجبی‌معمار سالیان‌سال همنشین شناسایی مجموعه «روایت فتح» بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت در گروه صداوسیما نیز طرفدار اجتناب کرده اند کارنامه کاری ایشان بود. کارنامه کاری او نماد می‌داد مدیری کامل‌الاطراف است به گونه‌ای کدام ممکن است هم زبان هنرمندان را می‌داند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم پوشش‌های نهادی قابل مقایسه با تلویزیون را همراه خود تمام دردسرساز‌گیری‌هایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌تواند میان این ۲ بخش کدام ممکن است نزدیک کردنشان به هم امری سخت است قرابت برقرار تدریجی. او صاحب تجربیاتی ارزشمند {در این} زمینه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هر جا کدام ممکن است کار کرده بود به واسطه آشنایی‌اش همراه خود هنرمندان چه در بخش سینما، چه تئاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه رادیو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید… را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این به واسطه اعتمادی کدام ممکن است اجتناب کرده اند طرف حاکمیت به او وجود داشت خوش درخشیده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهایتا در وسط آقای قالیباف، هدایت مجموعه خانه هنرمندان ایران را شناخته شده به عنوان مدیرعامل بر عهده گرفت.»

حق‌شناس اضافه کرد: «روزی کدام ممکن است ما در شورای پنجم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخصا کمیسیون باکلاس آن حضور یافتیم، علی‌رغم منقضی شدن فاصله مدیریتی ایشان، تقاضا‌مان این بود کدام ممکن است مدیریت‌شان همراه خود ملاحظه به تخصص موفقی کدام ممکن است {در خانه} هنرمندان ایران داشتند، تداوم پیدا تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به سویه ها بنفش متنوع کدام ممکن است متاسفانه برخلاف قاعده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوانش‌شان هم فوق العاده سخت است کسی {در این} سمت قرار بگیرد کدام ممکن است هم راهی پیدا کند همراه خود ۹ صفحه بحث صنفی این خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه نهاد صنفی خانه تئاتر، خانه سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه موسیقی ارتباط برقرار تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم همراه خود بدنه مدیریتی.»

کار به جایی رسیده است کدام ممکن است حتی چهره‌ای مجرب قابل مقایسه با رجبی‌معمار کدام ممکن است رویکردش علی‌الظاهر به رویکرد دوستان حاضر در شورای شهر هم نزدیک است {به دلیل} تمامیت‌خواهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسید دستوری به بخش سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری بردن می‌شود

او یکپارچه داد: «در ۴ سال شورای پنجم، یکی اجتناب کرده اند دغدغه‌های بی نظیر‌ ما حفاظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند استقلال صفحه بحث‌های صنفی هنرمندان بود به همان اندازه بتوانند همراه خود ملاحظه به پایگاه قدرتمندشان {در میان} هنرمندان روی پای شخصی بایستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کار شخصی یکپارچه دهند به دلیل کوشیدیم هم میزان بودجه آن‌ها را افزایش دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در تخصیص بودجه جانب عدالت را رعایت کنیم به گونه‌ای کدام ممکن است به سرپا ماندن این صفحه بحث‌ها منتج شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حدودی اتصال شهر همراه خود این صفحه بحث‌ها برقرار نگه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور هنرمندان در فضای شهری اجتناب کرده اند طریق ورزش‌هایی کدام ممکن است انجام می‌دهند چه در بخش تئاتر، چه در بخش سینما، چه در بخش موسیقی، چه در بخش هنرهای تجسمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه شعر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجسمه‌سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید…. تضمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل شود. این رویکرد خوشبختانه استمرار کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه هنرمندان ایران در تمام این سال‌ها ویژه به ویژه در دوران کرونا کدام ممکن است عموما شاهد تعطیلی ورزش‌های باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری بودیم انصافا توسط خودم ایستاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جور خیلی اجتناب کرده اند امکانات تولید دیگری را هم کشید.»

حق‌شناس همراه خود ارزیابی خانه هنرمندان ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه ایرانشهر همراه خود مجموعه‌ای چون تئاتر شهر ذکر شد: «مجموعه ایرانشهر را همراه خود تئاتر شهر شناخته شده به عنوان مرکزی دولتی ارزیابی کنید به همان اندازه ببینید کدام ممکن است در تمام این سال‌ها ایرانشهر یکی اجتناب کرده اند مهم‌ترین امکانات تئاتر ملت {بوده است} هر دو شخصی خانه هنرمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تالارهای ویژه‌اش را ببینید کدام ممکن است به عقیده ممکن است ۹ تنها در ایران اما علاوه بر این در غرب آسیا مجموعه‌ای قابل مقایسه با آن به لحاظ کارکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش قابل رویت نیست. {فراموش نکنید} کدام ممکن است مراکزی قابل مقایسه با یونسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری امکانات هنری غول پیکر جهان، این مجموعه را همراه خود شناسایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشخصات می‌شناسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایی {بوده است} کدام ممکن است در تمام این سال‌ها هنرمندان غول پیکر همراه خود تمایل‌های مشخص با بیرون هیچ‌گونه دغدغه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولویت در آن حضور پیدا کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حالی کدام ممکن است تمایلی به حضور در خیلی اجتناب کرده اند امکانات خیلی شبیه نداشتند خانه هنرمندان ایران را شناخته شده به عنوان خانه شخصی شناختند. ما صدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدها شاهد برگزاری نمایشگاه‌هایی غول پیکر در زمینه عکس، گرافیک، به تصویر کشیدن، مجسمه‌سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… {در خانه} هنرمندان ایران بوده‌ایم. صدها شاهد بوده‌ایم کدام ممکن است در پی درگذشت هنرمندان صاحب‌شناسایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشکسوت، خانه هنرمندان ایران شناخته شده به عنوان مکانی برای بدرقه پیکر ایشان برای اسکان ابدی محدوده شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این‌ها همه نماد می‌دهد کدام ممکن است این امکانات اجتناب کرده اند چه موقعیتی برخوردار {بوده است}.»

او در طولانی مدت این بخش اجتناب کرده اند صحبت‌هایش دلیل داد: «این وسط ۹ تنها در کل ۲۴ سال قبلی پرانرژی {بوده است} اما علاوه بر این تمام فضای پیرامونی شخصی را هم خرس تاثیر قرار داده است. ممکن است فضای جاده ایرانشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده‌های جانبی آن را ببینید به همان اندازه دریابید چه انواع کافه‌موزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کافه‌گالری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراکزی برای کارهای نمایشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری در آن‌جا تعیین کنید گرفته است کدام ممکن است عمدتا خرس تاثیر فضای خانه هنرمندان ایران است.»

حرکت ناشایست شهرداری: جایگزینی «کمک به مراکز فرهنگی و مذهبی» با «بودجه خانه هنرمندان ایران»  

هشدار به شورای شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهردار تهران؛ آن‌چه همراه خود خانه هنرمندان ایران می‌کنید لجباز است

حق‌شناس در یکپارچه چنین ذکر شد: «پیش بینی ما این بود کدام ممکن است دوستانِ شورای شهر ششم، قدر این مجموعه را بدانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن حمایت کنند با این حال متاسفانه شاهد بودیم کدام ممکن است حتی بودجه مصوب شورای شهر پنجم هم برای اسکان هنرمندان ایران اختصاص پیدا نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند صفحه بحث‌های صنفی ۹‌گانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه تئاتر، موسیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینما کدام ممکن است در مجموع ۱۲ زیرمجموعه خانه هنرمندان ایران را ساخته‌اند دریغ شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده ارزشمندی کدام ممکن است صورت گرفته بود مورد بی‌مهری قرار گرفت.»

او تصریح کرد: «حتی در بودجه پیشنهادی سال جاری هم شاهدیم کدام ممکن است تمام ردیف‌بودجه‌های خاص را بردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه ردیف نهایی همراه خود عنوان «کمک به امکانات باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی» رئوس مطالب کرده‌اند کدام ممکن است علی‌القاعده {به سمت} غیرشفاف شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرقابل محاسبه شدن پیش می‌رود. قبلا شاید نزدیک به ۴۰ به همان اندازه ۵۰ ردیف بودجه بی نظیر وجود داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصافاً خاص بود کدام ممکن است مثلا این مبلغ کمک برای اسکان تئاتر، خانه موسیقی، خانه سینما هر دو کدام صفحه بحث صنفی زیرمجموعه خانه هنرمندان ایران است با این حال همه این‌ها بردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌بینیم کدام ممکن است بودجه‌ای عمومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درواقع از نزدیک ضعیف‌شده همراه خود عنوان «کمک به امکانات باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی» رئوس مطالب کرده‌اند کدام ممکن است می‌تواند بازو مدیریت شهری را باز بگذارد برای این کدام ممکن است بخش‌هایی را به تعیین کنید غیرشفاف مورد حمایت قرار دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک‌های موردنیاز زیرمجموعه‌های خانه هنرمندان ایران کدام ممکن است در تمام این سال‌ها همراه خود مشکلاتی متنوع بازو‌وپنجه احساسی کرده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی‌رغم پوشش‌های دردسرساز‌گیرانه شخصی را سرپا نگه داشته‌اند اجتناب کرده اند آن‌ها دریغ می‌شود.»

او یکپارچه داد: «ممکن است شورای شهر را معما قرار می‌دهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌پرسم چرا این کار را می‌کنید؟! چرا همراه خود یکی اجتناب کرده اند مجموعه‌هایی کدام ممکن است می‌تواند مرکزی خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل در دسترس بودن در بعد جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین‌المللی باشد چنین کاری می‌کنید؟ این وسط در بعد جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین‌المللی قابلیت در دسترس بودن دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر به مجموعه کارهایی کدام ممکن است در آن صورت گرفته است، اگر به ورزش‌های پیشینش مراجعه کنید، می‌بینید کدام ممکن است چه انواع اجتناب کرده اند سُفَرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رایزنان باکلاس اجتناب کرده اند آن بازدید کرده‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیام‌های روشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده ارزشمندی را در خصوص آن به جهان مخابره کرده‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نماد داده‌اند کدام ممکن است چگونه رویکرد صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبای حاصل اجتناب کرده اند مدیریت شهری همراه خود بخش‌های باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری می‌تواند به حاضر گذاشته شود.»

حق‌شناس در طولانی مدت ذکر شد: «متاسفم کدام ممکن است می‌بینیم بلافاصله چه بی‌مهری‌ای در حق خانه هنرمندان ایران صورت می‌گیرد، آن هم به تعیین کنید خاموش را انتخاب کنید و انتخاب کنید متاسفانه بودجه‌ای کدام ممکن است به آن است تخصیص داده شده بود، مصوب نمی‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی این بودجه در حرکتی ناشایست بردن می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملا {به سمت} غیرشفاف شدن پیش می‌رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمجموع به گونه‌ای حرکت می‌شود کدام ممکن است حتی چهره‌ای مجرب قابل مقایسه با رجبی‌معمار همراه خود نزدیک به ۲۰ سال سابقه خوب در بخش‌های باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری رویکردی کدام ممکن است علی‌الظاهر به رویکرد دوستان حاضر در شورای شهر هم نزدیک است {به دلیل} تمامیت‌خواهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسید دستوری به بخش سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری بردن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دایره خودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرخودی را آن‌قدر جسورانه می‌کنند کدام ممکن است او را هم داخل خودی‌ها نمی‌پذیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به رسمیت نمی‌شناسند. این‌ها همه جای تاسف دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است به مدیریت شهری هشدار می‌دهم کدام ممکن است این رویکرد ۹ تتها به نفع شهر نیست کدام ممکن است به نفع مدیریت شهری هم نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطی را کدام ممکن است این مجموعه توانسته است در تمام این سال‌ها همراه خود هنرمندان برقرار تدریجی همراه خود مخاطره روبه‌رو خواهد کرد.»