حرکت به سوی بلند مدت همراه خود چشمانی باز – پایگاه خبری تحلیلی افق


اگر بخواهیم این ۲ بعد نشان دادن شده ساخت را کدام ممکن است همراه خود مانترا ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند سوی مقام معظم مدیریت ابلاغ شده است مرور کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این بعد اجتناب کرده اند ساخت سراسری بپردازیم، باید همراه خود تهدیدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین های این گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به پایه های سراسری این کار را انجام دهیم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات درمورد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه رویکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعهد شدن پوشش آشکار شده سالانه، اجازه دهید آغاز کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه هایی برای بدست آوردن به آن است پیدا کنیم.

ساخت داده ها بنیان، چرا؟

همراه خود ملاحظه به اهمیت محصولات تهاجمی شناخته شده به عنوان پیش‌خواستن بقای بخش‌های تولیدی در اقتصاد جهانی، کارآفرینان غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلی اجتناب کرده اند رقبا برای بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقا، همچنان تشنه‌ی بروزترین tp-date فناوری‌ها برای ساخت محصولاتی هستند کدام ممکن است مشتریان را مجذوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید راضی می‌تنبل. قیمت های صحیح هستند به همان اندازه گزینه داشته باشد محصولات همراه خود استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی را همراه خود ارزش کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریان بالا به بازار تهیه تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه تهاجمی شخصی را همراه خود دیگران محافظت تنبل.

آنچه نمایندگی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآفرینان غول پیکر بین‌المللی را متمایز می‌تنبل، طراحی تهاجمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین‌های نوآوری در شرکت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات آنهاست. برای بهره مندی اجتناب کرده اند سیستم مدیریت کامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید محتاطانه، راهنمای بهبود داده ها بلند مدت نگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش سوراخ بینی، انگیزه ای مقاوم برای های بلندمدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ریسک بالا در ساخت داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری، حمایت اجتناب کرده اند مفهوم های جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت در کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارکننده. توسط چنین کارآفرینانی گرفته شده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید این معنی شبیه به اشتیاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبیه به سرعت انجام را در نهایت فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوتر اجتناب کرده اند بهبود برای او یا او به ارمغان می آورد.

در شرایط خالص مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط بین‌الملل رایج، صاحبان داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری از نزدیک مراقب این دارایی‌ها بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید انحصار شخصی را به همان اندازه حضور در فناوری جدید هر دو نزدیک دیدن گذشته تاریخی انقضای فناوری شخصی محافظت کرده‌اند. عدم اشتراک گذاری این {محدودیت ها} بدست آوردن به داده ها فنی، فناوری، محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت اساساً مبتنی بر داده ها را برای فعالان مالی کشوری شبیه ایران کدام ممکن است در جاری کشتی همراه خود کوری مضاعف است فوق العاده دردسر هر دو غیر قابل تصور کرده است.

باید اجتناب کرده اند شخصی بپرسیم کدام ممکن است چرا همراه خود وجود اهمیت اشیا فوق، برخی اجتناب کرده اند مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های تولیدی در ساخت داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری تبحر کافی ندارند؟

پاسخ را باید به دلایلی در موضوعات زیر {جستجو کرد}:

– رفتار به کسب فناوری هر دو کپی برداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقلید اجتناب کرده اند تولیدکنندگان سودآور (راه حلی آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوری!) را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی اعتمادی به سایر فعالان مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسدود کننده ها هر دو کسب سودهای کلان اجتناب کرده اند کسب خارج اجتناب کرده اند ملت.

– نبود توان پولی کافی تولیدکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید توضیحات مالی محدود {به دلیل} ریسک بالای در ساخت داده ها.

– ناهماهنگی در ادبیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده ناعادلانه اجتناب کرده اند تحقیقات آموزشی برای پاسخگویی به تقاضای ساخت.

عدم حمایت کارآمد اجتناب کرده اند از کیت آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصادی در ملت به نحوی کدام ممکن است بتوان اجتناب کرده اند کپی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کپی بوتلگ جلوگیری کرد.

فقدان متخصصان محیط زیست همراه خود کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی پولی کافی در بخش های تولیدی.

– اشتغال نابرابر مرتبط را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراتر اجتناب کرده اند تخصص فارغ التحصیلان قبلی دانشکده.

– مناسبت مهاجرت اشخاص حقیقی برتر رتبه آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر اجتناب کرده اند ملت به امید بهره مندی اجتناب کرده اند پتانسیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی دستی تر.

فقدان قابلیت ذخیره دانش کامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید از محسوس داده ها، فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفهوم برای کاهش اتلاف زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها {به دلیل} ارزیابی‌های ناکارآمد.

بر ایده گزارش انجام مالی ۹ ماهه ۱۴۰۰ ماهه موسسه مالی مرکزی کدام ممکن است در اسفندماه سال قبلی آشکار شد، انبساط ساخت ناخالص خانه بر ایده ارقام تورم باقی مانده در سال ۱۳۹۵ در برخی اجتناب کرده اند ساختارهای پولی تدریجی برای ادغام کردن تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود آماری، تحلیل معدنی، اشیاء همراه خود خوب ارزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اشیا، -۱.۸ {بوده است}.

بدیهی است کدام ممکن است بدست آوردن به اقتصاد ثابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت با بیرون ساخت تهاجمی طراحی، نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد داده ها بنیان در مرحله جهانی امکان پذیر نخواهد بود. با این حال ساخت داده ها درهم آمدن است وجود نقشه راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد بلندمدت همراه خود ملاحظه به نحوه ترسیم این سیستم های داده ها بنیان ملت است. عدم قطعیت در علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری چیزی جز سردرگمی، تکرار، سردرگمی، تکرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب به دارایی ها نخواهد داشت. بر ایده این نقشه راه، صورت های پولی سالانه صحیح باید به گونه ای ترتیب شود کدام ممکن است چرخه اقتصاد داده ها محور را به حرکت درآورد. سهم علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود سراسری بر ایده استانداردهای کشورهای اصلی در مقابل همراه خود پیش بینی انبساط علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت آن در سطوح مختلف ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود به طور فشرده قطع تبدیل می شود.رسیدن اقتصاد سراسری بهبود. سالیانه بازیابی تبدیل می شود.

خواستن ما به فناوری‌های جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده شده در زمینه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنجیره‌های ارزشی مختلف شبیه: کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع تکیه کن را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌های مختلف اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدماتی شبیه بیوتکنولوژی (پزشکی، کشاورزی، صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم زیست)، فناوری نانو (محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت) ، فوتونیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید لقب (در داروها، قطعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیندها)، فناوری دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند افزارهای کامپیوتری، قدرت های نو (هسته ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجدیدپذیر)، پزشکی، از کیت الکترونیک، از کیت باکلاس، تولیدات باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواپیما (پرندگان، تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر ها)، عبارتند اجتناب کرده اند عالی تقاضای مهم، مداوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید رو به انبساط. {در این} زمینه چه ساخت کالاهای داده ها بنیان اطراف باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه داروها اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها اساساً مبتنی بر داده ها باکلاس در سویه ها ساخت آنها عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید است را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمول ورزش های پژوهشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود از آنها می گذرد. نسبت به سایر بخش های فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت

اگر بخش ساخت انگیزه های مناسبی برای افزایش احتمال دارد در فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت داده ها داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمانت حاصل تنبل کدام ممکن است اجتناب کرده اند ایمنی کافی برخوردار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سادگی توسط رقبا مورد سوء استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه شکنی قرار نمی گیرد، علاوه بر این آسانسور تأثیر می گذارد کارآفرینان، نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان. علاوه بر این به ورزش های خلاقانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاقانه الهام بخش می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد مشارکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیج مقاوم بخش ساخت {در این} بخش خواهیم بود.

تولیدی همراه خود خاص از ملزومات، نقطه ضعف ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازهای شخصی ممکن است دانشمندان، اساتید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویان را به در نظر گرفته شده راه رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع مشکلات ترغیب تنبل. پیوند صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده، پیوندی ناموجود همراه خود بهبود اقتصادی است کدام ممکن است همراه خود تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق آن، بهبود ملت را تسریع خواهد کرد.

مبنای کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها، متناقض هر دو سازگار؟

قابل انجام است به تذکر برسد کدام ممکن است ساخت داده ها بنیان به طور گسترده در نتیجه اتوماسیون اصولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش کمیت کار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی توان ۲ عملکرد داده ها اساساً مبتنی بر داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل حرفه را همراه خود هم تلفیق کرد. با این حال اگر محصولات داده ها بنیان باعث افزایش خوب ارزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله موارد شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود افزایش تمایل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازاریابی محصولات آنها، همراه خود بهبود جریان های تولیدی، استفاده نیروهای ماهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصص افزایش یابد. .

اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است موضوع تحمیل حرفه مولد (مستقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمستقیم) تاثیر مثبتی بر بهبود {بهره وری} تلقی تبدیل می شود، {به دلیل} پیشرفت های تکنولوژیکی کدام ممکن است خواستن به کار، وفاداری اجتماعی، بهبود متنوع را به همان اندازه حد زیادی کاهش می دهد، باید در آن شرایط هوشیار باشیم. به حرفه هایی در نظر گرفته شده کنید کدام ممکن است باعث تحمیل حرفه می شوند.

کدام ممکن است؟ جایی کدام ممکن است؟ چگونه؟

نباید خطا کنیم کدام ممکن است مناسب بودن کمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد مولفه های عالی ساخت داده ها بنیان هر دو ساخت گروه های داده ها بنیان، کارکرد محض مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونت خبرگان، پشتیبان علم {خواهد بود}. . را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنولوژی برای باور این امر باید آرزو تعاونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراسری تحمیل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌های دخیل در اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها اعم اجتناب کرده اند پوشش‌گذار، کارگزار، بنیان‌گذار را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن‌کننده گام‌های ممکن {در این} زمینه بردارند.

تامین دارایی ها پولی تولیدکنندگان داده ها بنیان همراه خود استفاده اجتناب کرده اند ابزارهای مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره مندی اجتناب کرده اند موسسات بانکی همراه خود درآمد صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضرب و شتم مقررات ضد بانکی، برای تسهیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسریع در صدور پروانه استفاده، معافیت های مالیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه ای، موسسات غیرانتفاعی دولتی، امکان بخشودگی جرایم. برای فینال صنوبر شرکت ها همراه خود صلاحدید مراجع ذیصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره مند اجتناب کرده اند سبک های عجیب و غریب باکلاس، حمایت عمیق اجتناب کرده اند کسب محصولات داده ها بنیان همراه خود استفاده اجتناب کرده اند قابلیت های قانونی استفاده بالای فناوری ساخت، حاضر دانش همراه خود استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقالات در مجلات آموزشی برای اساتید کار بر روی ساخت داده ها {مورد استفاده در} ساخت، برای تسهیل خدمت سربازی برای اعضای ارشد محله کدام ممکن است باید همراه خود ورزش در بخش های ساخت داده ها، در پشتیبانی متنوع شوند. ورزش های تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود برای نمایندگی های تولیدی، جایگزین تحمیل محل کار نمایندگی های داده ها بنیان در مناطق غیرمسکونی، زمان ویژه، پشتیبانی فنی تحقیقات دولتی، موسسات آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی برای قالب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسات داده ها بنیان غیردولتی، این سیستم ریزی برای هدایت آموزش، فروش، ماموریت ها، تجزیه و تحلیل، آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش. برای داده ها آموزان برای کسب درآمد اصولاً نیازهای انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی واحد ساخت، اصلاح برآورد بودجه سالانه همراه خود افزایش عملکرد واحد پژوهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردن اصول مزاحم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر انجام دقیق آن (انتظارات محقق شود). شورای مشورتی)، حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت قضایی اجتناب کرده اند اموال، دارایی‌های ذهنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصادی، قالب‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسریع در امور ثبتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با به دعاوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکایات {در این} زمینه (جیب دادگاه احترام می‌باشد) را می‌توان یکی اجتناب کرده اند اقدامات مورد نیاز {در این} زمینه دانست. بدست آوردن به ساخت سراسری داده ها بنیان

عملکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل صنایع تخصصی صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید علم سراسری شبیه مجموعه تشکل های خانه صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش برای تسریع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه به {این مهم} باید شدید گرفته شود. همراه خود ملاحظه به ماهیت بخش شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پویایی عملیات شخصی، این گروه ها می توانند اجتناب کرده اند شرکت ها ارتباطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترویجی شخصی برای تحمیل ارتباط بین شرکت ها مختلف تولیدی، تحقیقاتی، آموزشی، فناوری، مهندسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرگانی استفاده کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازهای شخصی را اجتناب کرده اند سه مورد پیگیری کنند. استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسریع در برگزاری کنفرانس، مشارکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتراک گذاری این واحدها.

درگیر باشیم کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند دولتمردان شبیه سال های قبلی کار شخصی را به اجرای شعارهای سال به چاپ شده فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرچم های تبلیغاتی، برگزاری کنفرانس ها، اهدای جوایز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنوانسیون های مطبوعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان تقویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت رکورد محدود کرده اند. همراه خود آنها انجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه. آنچه توسط مقامات زودتر استفاده شد، موفقیتی در پیروی اجتناب کرده اند تکنیک مدیریت تلقی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این فاجعه ای است کدام ممکن است جایگزین های طلا را اجتناب کرده اند ملت سلب می تنبل.

ما باید به موفقیت اقدامات شخصی ملاحظه زیادی داشته باشیم. اصولاً اجتناب کرده اند آنچه به همان اندازه به فعلی بوده ایم.

*عضو هیئت مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید قائم مقام دبیرکل کمیسیون صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش ایران