حجت الاسلام گنجینه ای بهشتی شد


بیانیه سوگند خورده دومین اطلاعات آموز در حمله تروریستی به حرم رضوی:

حجت الاسلام دارایی اجتناب کرده اند دانشجویان مجروح حادثه تروریستی حرم رضوی چندی پیش در بیمارستان به بیانیه سوگند خورده رسید.

عقیق: حجت الاسلام دارایی اجتناب کرده اند طلاب مجروح در حمله تروریستی به حرم رضوی دقایقی پیش در بیمارستان کامیاب مشهد مقدس به بیانیه سوگند خورده رسید.

حجت الاسلام گنجینه ای بهشتی شد

به این انجمن، این گزارش درمورد به سومین روز اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان است کدام ممکن است سه اطلاعات آموز حاضر در صحن پیامبر اکرم (ص) مورد حمله شخص چاقو قرار گرفتند کدام ممکن است بلافاصله یکبار دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پلیس اعلان عرضه گرفت. . پلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرم مطهر برای عجله به بیمارستان منتقل شدند.

این ۳ دانشمند اجتناب کرده اند دانشجویان جهادگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت بودن بودند کدام ممکن است سال ها برای فقرزدایی محیط مشهد امتحان شده کرده بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حال حاضر راهی گردهمایی گروه جهادی در محیط مشهد برای توافق ورزش های ماه مبارک رمضان شدند.