جهل ابزار فوق العاده مهم شیطان برای فریب کودکان استحجت‌الاسلام مؤمنی:

درک الهیات بخش علمیه قم همراه خود تاکید بر اینکه گناه باعث اجتناب کرده اند بین جابجایی ارزش خود در انسان تبدیل می شود، اظهار داشت: غفلت ابزار شیطان برای کشاندن کودکان به گناه است.

عقیق:حجت الاسلام سید حسین مومنی در دعای ماه مبارک رمضان در مخلوط میهمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجاوران آستان مقدس ملکه کرامت همراه خود تاکید بر فضایل حسن معاشرت؛ نوشته شده است: مطابق همراه خود سنت همراه خوشایند کسی است کدام ممکن است خدا را می بیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مرکز عالی انسان خشمگین یاد خدا می تنبل.

این کارشناس دینی دانستن درباره مسکن برخی اجتناب کرده اند علمای عصر حاضر افزود: مسکن همراه خود متخصصان باعث شد افکار خدا در دل کودکان خشمگین شود.

وی همراه خود تاکید بر اینکه بهتر از پوشش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاق عالی همراه خوشایند اینجا است کدام ممکن است ایده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال او بازگشت به خداوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت وجود انسان باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر اعمال خوش بینانه انسان ها بیفزاید، اظهار داشت: حسن ایمان به خدا اجتناب کرده اند تولید دیگری مشخصه های . سن جوانی است.

مومن را در جوانی شیطان {به دلیل} غفلت اجتناب کرده اند جوانی صدا می زند روی پایین افتاد گناه دارد کدام ممکن است می گوید: شیطان آن جوان را فریب داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید او را بلافاصله گناه کرده است، از فردا پیر می شوی. در آن نقطه یعنی وقتی جوان گناه می تنبل، وقتی توجه باز می تنبل احتمال جوانی ندارد. می خوشایند ممکن است پیر شده اید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین توبه را اجتناب کرده اند انگشت داده اید.

وی افزود: گناه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذلت انسان را زیرین می آورد; با اشاره به توجه ها محافظت دادن گناه در گناه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهیز اجتناب کرده اند لذت، انسان را در تذکر همگان ترجیحی می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای انسان کرامت می آورد.

عالی متکلم به اجتناب کرده اند انگشت دادن ارزش خود در تأثیر گناه ردیابی کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گوید: «همراه خود ارتکاب گناه، بدی خوشایند نیست، چون آن است چهره خطرناک را نمی توان به آرایش آراست.

یکی اجتناب کرده اند مؤمنان در دلیل وصف اهل بهشت ​​یکپارچه داد: خداوند در روز قیامت به گروه بال می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اشخاص حقیقی همراه خود بال به هر جایی اجتناب کرده اند بهشت ​​می‌الگو، با بیرون شمارش وارد بهشت ​​شدند. با بیرون شکنجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرس و جو می پرسند کدام ممکن است {کدام یک} اجتناب کرده اند پیروان پیامبر اعلام کردن می کنند کدام ممکن است پیرو رسول الله هستند. صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدا. وقتی اجتناب کرده اند او پرسیدند چگونه به این سطح رسیده است درمورد من می خواهم آنها فرشتگانی را کدام ممکن است دارای ۲ شخصیت خلوت بودند، فراهم کردند کدام ممکن است متواضعانه اجتناب کرده اند گناه حفاظت می کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما به آنچه خداوند در پایین به ما داده بود راضی بودیم.

له یاد انتقالمتأسفانه در دنیای بلافاصله عده ای جوک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید لطیفه هایی را می خوانند کدام ممکن است جناب امیرالمومنین علیه السلام در دلیل این اشخاص حقیقی مشاوره اند کدام ممکن است این اشخاص حقیقی نادان را انتخاب کنید و انتخاب کنید احمق هستند.