جدیدترین آی ۳۰ هیوندای؛ فقط ۸۰۰ دستگاه
تولید آی ۳۰ تنها محدود به ۸۰۰ دستگاه می‌شود که از این آمار ۶۲۰ دستگاه به بازار اروپا اختصاص داده شده است.