تیمی اجتناب کرده اند دانشکده علوم پزشکی برای واکسینه شدن به دانشگاه ها می توسعه


تیمی از دانشگاه علوم پزشکی برای واکسینه شدن به مدارس می روند

رئیس دانشکده علوم پزشکی مازندران ذکر شد: بیش اجتناب کرده اند ۲۰ دانشکده واکسینه شده برای واکسیناسیون به این مدارس اعزام می شوند.


به گزارش خبرگزاری ایلنا، دکتر. فرهاد غلامی شامگاه شنبه در مونتاژ شورای اجرایی مازندران فراتر اجتناب کرده اند ششمین پیک کرونا ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع قربانیان به کرونا در هفته سوم پیک در بهمن ماه را ۷۹۲ نفر گفتن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: ۷۰۲ نفر در نهایت اسفند ۱۲۸ فرد مبتلا داشتیم کدام ممکن است ۶۰ نفر بود. کدام ممکن است در آی سی یو بودند.


وی افزود: در هفته دوم فروردین ماه امسال همراه خود ملاحظه به بازدید مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران به مازندران را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت نکردن ضوابط بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش انواع مبتلایان عروق کرونر به ۲۹۴ نفر ۱۰۰ هزار نفر رسید کدام ممکن است خوب سوم آن خوب سوم است. هفته ۹.۴ سهم افزایش کشف شد.


رئیس دانشکده علوم پزشکی مازندران ذکر شد: واکسیناسیون کمک خواهد کرد که شما مدیریت بیماری طراحی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال در مرحله یک ۹۴ سهم، در مرحله دوم ۸۴.۲ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مرحله دوم ۵۹ سهم واکسینه شده را نمایند. نرخ سوم.”


وی اجتناب کرده اند بازگشایی مدارس خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: مدارسی کدام ممکن است تاکنون بیش اجتناب کرده اند ۲۰ اطلاعات آموز را واکسینه نکرده اند برای واکسیناسیون به این مدارس اعزام می شوند.


دکتر. غلامی میزان واکسن ۲۹.۵ درصدی برای زیر ۱۲ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ۵ به همان اندازه ۱۲ سال را مشکل برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: بازگشایی مدارس نیز خطر ابتلا را افزایش می دهد با این حال برای جریان هوا مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک های آموزشی اجباری است. همراه خود مقررات بهداشتی.» پذیرفته شد.


وی بر رعایت ضوابط بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان اجتماعی در مدارس استان تاکید کرد.


سرپرست دانشکده علوم پزشکی مازندران افزود: ادارات لیست {افرادی که} تاکنون واکسینه نشده اند را در سامانه درج کنند.انتهای پیام/