توسعه رو به انبساط بورس به همان اندازه چه روزی شکسته نشده ممکن است داشته باشد؟به گزارش گروه مالی ایسکانیوز، در پی توسعه نوسان بازار پولی در یک واحد سال قبلی، سهامداران در سال جدید شاهد انبساط از حداکثر شاخص کل در روزهای کاری بوده اند. به منظور که انواع کل مبادلات ممکن است یک بار دیگر به دست آورد ۱.۴ میلیون واحد شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ۱.۴ میلیون واحد رفتن تدریجی.

تا حد زیادی بیاموزید: خواه یا نه انبساط سازنده بورس در سال ۱۴۰۱ ایمن است؟ / کسب هر دو کالا؟

در همین اتصال حسن کاظم زاده در اظهار داشت وگو همراه خود ایسنا، توضیحات افزایش شاخص در سال جدید را تشریح کرد: تورم جهانی، تثبیت دلار، سوئیچ بلاک چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش کار کردن دقیق است. . نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش تمایل معامله گران برای در سایر بازارهای پولی یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند توضیحات افزایش بازار پولی در سال جدید است.

وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است بورس به همان اندازه چه روزی شکسته نشده ممکن است داشته باشد، اظهار داشت: در جاری حاضر در مرحله بالایی هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به روندهای حال معادل قیمت های جهانی، درآمد محیط درآمد، اسکناس دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید … این توسعه ممکن است به همان اندازه زمان برگزاری مجمع شکسته نشده داشته باشد. به همان اندازه صد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۰ میلیارد فوتا تدریجی هر دو بیش از حد، ممکن است نیازها را افزایش دهد، با این حال اگر متغیرها تنظیم نکنند، قابل انجام است شاخص بالا پایان یابد.

این کارشناس بورس شکسته نشده داد: با این حال به نظر می رسد مانند است سقوط بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاحاتی کدام ممکن است اجتناب کرده اند اواسط سال ۱۳۹۹ تحریک کردن شده بود به بالا رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این پس قابل انجام است توسعه صعودی هر دو عاملی تثبیت کننده اجتناب کرده اند ۱.۴ میلیون به ۱ باشد. ” ما ۱.۶ میلیون واحد خواهیم داشت.

کاظم زاده علاوه بر این دانستن درباره تامین بلوک های نمایندگی خودروسازی اظهار کرد: وزیر صمت ادعا کرده است کدام ممکن است عناصر نمایندگی های خودروسازی واگذار تبدیل می شود. در همین راستا هفته قبلی یکی اجتناب کرده اند نمایندگی های زیرمجموعه خودروهای دارای سهام سایپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران خودرو اجتناب کرده اند شکسته نشده کار به صورت تخصصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند مهم شدن سهام را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه نقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ بلوکی خبر داد. به معنای واقعی کلمه هستند سهام به شخصی نمایندگی ها منتقل تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم به کف دست هرکسی می افتد کدام ممکن است آن را بخرد. {در این} صورت ۴۰ سهم اجتناب کرده اند سهام سایپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵ سهم اجتناب کرده اند سهام ایران خودرو واگذار تبدیل می شود.

تأمین: ایسنا

انتهای پیام/