تمهیدات اورژانس ۱۱۵ استان برای راهپیمای روز قدس


به گزارش تابناک کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی اورژانس ۱۱۵ استان، جهانبخش وحدت نژاد رئیس اورژانس ۱۱۵ استان همراه خود ردیابی به عمیق حضور ناوگان اورژانس ۱۱۵ استان در راهپیمایی روز قدس، تصدیق شد: وسط اورژانس ۱۱۵ همچون سالهای قبلی در امتداد طرف سایر ارگانها، مجموعه ای اجتناب کرده اند ناوگانهای آمبولانس های شخصی را برای خدمت رسانی به ملت گران را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه وقت در صحنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای بدون در نظر گرفتن شگفت انگیز تر این مراسم کنار هم قرار دادن کرده است.
وحدت نژاد افزود: نیروهای اورژانس ۱۱۵ {در سراسر} استان ضمن کنار هم قرار دادن باش درست کلیه پایگاه های اورژانس بزرگراه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهری، در قالب ۱۱ تجهیزات آمبولانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب تجهیزات اتوبوس آمبولانس به حالت کنار هم قرار دادن باش در مراسم راهپیمایی حضور خواهند داشت
رئیس اورژانس استان علاوه بر این اظهار داشت: نیروهای اورژانس ۱۱۵ در یاسوج اجتناب کرده اند ساعت ۱۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ دقیقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شهرستانها در ساعت مقرر در هدف های گفتن شده حضور را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه نوک راهپیمایی مردمان را همراهی خواهند کرد.