تمدید مهلت سند‌شناسایی آزمون بی نظیر واحدهای ارس دانشکده آزاد


تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون اختصاصی واحدهای ارس دانشگاه آزاد

سند‌شناسایی اجتناب کرده اند نامزدها آزمون بی نظیر واحدهای ارس، کیش را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات ۱۴۰۱ دانشکده آزاد اسلامی به همان اندازه روز جمعه ۱۶ اردیبهشت‌ تمدید شد.


به گزارش ایلنا، بر این مقدمه، سند‌شناسایی اجتناب کرده اند نامزدها این آزمون صرفاً اجتناب کرده اند طریق سامانه سند شناسایی وسط سنجش، پذیرش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارغ‌التحصیلی به برخورد www.azmoon.org انجام احتمالاً خواهد بود.


داوطلبان همراه خود برای مشاوره سامانه www.azmoon.org پس اجتناب کرده اند تحقیق دفترچه اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت تمایل ابتدا نسبت به کسب مقوا اعتباری اقدام را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس همراه خود دریافت پذیرش در سامانه نسبت به سند‌شناسایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع موضوع / محل‌های درخواستی اقدام کنند.


داوطلبان اجباری است پس اجتناب کرده اند انواع موضوع/محل، کد رهگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدل چاپی سند شناسایی شخصی را تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه زمان برگزاری آزمون را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن نتایج نزد شخصی محافظت کنند.


مهلت سند‌شناسایی اجتناب کرده اند نامزدها آزمون بی نظیر واحدهای ارس، کیش را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات ۱۴۰۱ دانشکده آزاد اسلامی در ابتدا به همان اندازه ۹ اردیبهشت ماه بود کدام ممکن است به همان اندازه جمعه ۱۶ اردیبهشت تمدید شد.


انتهای پیام/