تصویر | حسن روحانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سید حسین خمینی در سخنرانی مدیریت


ایده ها شخصی را بنویسید لغو پاسخ

رسیدگی پست الکترونیکی ممکن است آشکار نخواهد شد. فیلدهای الزامی خاص شدند *