تشکیل کمیته سه جانبه برای تسریع در تحویل محصولات دانش بنیان


تشکیل کمیته سه جانبه برای تسریع در تحویل محصولات دانش بنیان


به گزارش ایلنا، در این نشست خیرالدین معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با توجه به حضور ۵۱ پارک علم و فناوری و همچنین مراکز رشد در زیر مجموعه پارک های بازآفرینی فناوری تاکید کرد. آماده سازی. شرکت های فعال دانش بنیان و فناور برای صادرات محصولات.


بر اساس این گزارش، مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه به تشریح برخی از اقدامات انجام شده در ارتباط با صادرات و تولید مهارت های مبتنی بر دانش و فناوری در سراسر جهان و همچنین برگزاری بسیاری از فعالیت ها پرداخت. . وبینارهای خارجی و ارتقای توانمندی های شرکت های کشورمان در سایت معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه.


در این جلسه مقرر شد کمیته ای سه جانبه بین وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، امور خارجه و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای تسریع در روند مونتاژ و صادرات محصولات مبتنی بر دانش و فناوری تشکیل شود. .


علاوه بر صحبت‌های چند تن از روسای پارک‌ها، رئیس حوزه همکاری‌های علمی و فناوری ریاست‌جمهوری بر توسعه مهارت‌ها تاکید کرد و خود را برای آمادگی برای همکاری در این زمینه‌ها معرفی کرد.


انتهای پیام/