ترفند‌های کاربردی واتساپ
برای اینکه ببینید چه کسی متن گروه شما را خوانده است، باید انگشت تان را روی پیام نگه دارید تا برجسته شود، سپس روی منوی سه نقطه و سپس Info ضربه بزنید. از این جا می‌توانید ببینید که چه کسی پیام شما را دیده و چه کسی پیام تان را مشاهده نکرده است.

رژیم لاغری سریع و بدون بازگشت