ترتیل جزء {بیست و هفتم} قرآن کریم همراه خود صدای شهریار پرهیزکار+صوت


ترتیل جزء بیست و هفتم قرآن کریم با صدای شهریار پرهیزکار+صوت


به گزارش خبرنگار ایلنا، ترتیل جزء {بیست و هفتم} قرآن کریم همراه خود صدای درک پرهیزگار را در لینک زیر می‌توانید گوش کنید.


 


 


انتهای پیام/

۱۷.۴۹M :کمیت فایل صوتی

۰۰:۵۰:۵۲ :زمان فایل صوتیی