تحمیل معمول جدید برای مطالعه بخش صادرات نفت قلمرو کردستان


ایجاد استاندارد جدید برای خواندن بخش صادرات نفت منطقه کردستان

وزیر نفت عراق آگاه است کدام ممکن است عراق استانداردهای جدیدی را برای محاسبه سهم اقلیم کردستان اجتناب کرده اند صادرات نفت به مقامات تعاون تصمیم گیری کرده است.


به گزارش ایلنا، احسان عبدالجبار وزیر نفت عراق درست در این لحظه اظهار داشت کدام ممکن است عراق استانداردهای جدیدی را برای محاسبه سهم اقلیم کردستان اجتناب کرده اند واردات به مقامات تعاون تصمیم گیری کرده است.

وی اظهار داشت: بر مقدمه قوانین بودجه سال ۲۰۲۱، بخشداری کردستان موظف است ۲۵۰ هزار بشکه بهای نفت سومو را در اختیار مقامات شرکتی قرار دهد.

ادالجبار افزود: سال قبلی مبلغ به سختی در قلمرو تیز کردن شد با این حال امسال راه های عکس برای شمارش موجود است.
بخشی اجتناب کرده اند بخش موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات ائتلافی روی آنها واقعاً کار می کند.


در ماه فوریه، سالن دادگاه برتر عراق همراه خود صدور حکمی به مقامات اقلیم کردستان عراق اصل داد به همان اندازه تمام نفت ساخت شده در قلمرو شخصی را به مقامات مرکزی عرضه دهد.


انتهای پیام/