تحریک کردن مذاکرات پرسپولیس برای از سرگیری قرارداد ۲ شرکت کنندهبه گزارش گروه ورزشی ایسکانیوز، رضا درویش سرپرست مسئله تجهیزات گلف پرسپولیس  طی مونتاژ در لحظه همراه خود میلاد سرلک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیربرنامه‌های مهدی ترابی برای از سرگیری قراردادشان به توافقاتی کف دست کشف شد.

پیشنهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحبت‌های اجباری برای از سرگیری قرارداد ترابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرلک در مونتاژ در لحظه  اجتناب کرده اند سوی طرفین مطرح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد بازرسی قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرر شد  طی روزهای آتی توافقات باقی مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امضای  قرارداد انجام شود.

تا حد زیادی بیاموزید

ترابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرلک جزو بازیکنانی هستند کدام ممکن است قراردادشان در انتهای فصل به نوک می‌رسد. به همین دلیل برای درویش برای چندین مرتبه مذاکراتی همراه خود سرلک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیربرنامه‌های ترابی انجام داد به همان اندازه قراردادشان را تمدید کنند. 

انتهای پیام/