تامین ۱۰۰۰۰ مترمکعب آب همدان


مدیرعامل شرکت آب منطقه همدان با بیان اینکه بیش از ۱۰ هزار مترمکعب آب در اختیار شهر همدان قرار می گیرد، گفت: کار آبرسانی از تلوار به پایان رسیده و مابقی با شرکت واترفست مدیریت می شود. توزیع .

گزارش کردن تابناک همدانمحمد عسل در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: آب سد «کیتو» از روز گذشته آبگیری شده و آماده بهره برداری است و احتمالا تا چند روز آینده آب به همدان خواهد رسید.

وی در خصوص فرآیند تصفیه آب تالوار در تصفیه خانه شهید بهشتی گفت: شرکت آب منطقه ای موظف است آب خام را به آبفا برساند که این کار را انجام داده ایم و مدیریت فرآیند تصفیه بر عهده شرکت مهندسی آبفا بوده است. که بود. طبق سیستم اجرا می شود

اسال با بیان اینکه تمام آب ورودی به تصفیه خانه به طور مرتب نمونه برداری و آزمایش می شود، ادامه داد: کنترل کیفی آب بر عهده شرکت آبفاست است و فقط آب خام تامین می کنیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان با اشاره به اینکه شرکت آب منطقه ای کارهایی را که ۱۵ سال مانده بود به اتمام رسانده است، افزود: خط ۱۷ کیلومتری آن در ۴۰ روز به پایان رسید و مابقی کار. تمام شده است. و شرکت فست آب

وی درباره درخواست شرکت آبفا برای ساخت سد در شهر همدان نیز گفت: اخیراً درخواستی مبنی بر نیاز به سدهای بیشتری در مناطق مختلف شهر مطرح شد، این موضوع به شرکت مهندسی آبفا این کشور ارسال شده و همچنان منتظر هستیم. در صورت تایید اجرا شود البته مخازن شهر همدان حتی قبل از بحران آب نیز وظیفه تامین آب را بر عهده داشتند و هیچ آسیبی به جریان آب وارد نشد.