بیلبوردهای علی کریمی جمع آوری شدپس از توهین به سنت های حسینی:

پس از توهین علی کریمی به سنت های حسینی، تصاویر وی بر روی بیلبوردهای شهر تهران توسط سازمان زیبایی شهرداری و اداره کل ارشاد استان تهران جمع آوری شد.

عقیق: پس از توهین علی کریمی به سنت های حسینی، تصاویر وی وارد شد. تبلیغ برند لوازم آرایشی و بهداشتی در هیئت های شهر تهران توسط سازمان زیبایی شهرداری و اداره کل ارشاد استان تهران جمع آوری شد.

علی کریمی در گذشته در صفحه شخصی خود سنت نذری را تحقیر می کرد که با مخالفت شدید مردم مواجه شد.

پس از این اتفاق، تصاویر او به عنوان سفیر یکی از برندهای لوازم آرایشی در شهر بارگذاری شد و بلافاصله جمع آوری شد.