به شهر شمش را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید برف خوش آمدید


گروه اقامت ایرنا – جهان شمشک چندین جهان کشاورزی را در دل شخصی جای داده است. شمشک بالا، شمشک زیرین، سفیدستان، جیرود، درود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دربندسر. شمشک را تا حد زیادی به خاطر پیست های اسنوبورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی های زمستانی می شناسند. با این حال شمشکه علاوه بر این پیست اسنوبورد در سراسر جهان، چیزهای عکس هم برای دیدن دارد. اجتناب کرده اند آبشار دربندسر به همان اندازه ۴ زمان خالص شهرهای بومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگراه های آنها. یادآور متنوع اجتناب کرده اند شهرهای باستانی شمیرانات، در شمشک نیز معابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارتگاه های مقدس موجود است. آستان امامزاده اسماعیل (ع) کدام ممکن است به سند سراسری رسید. قدمت این آرامگاه به زمان صفویه می رسد.

به شهر شمش و معادن و برف خوش آمدید

خورشید به هیچ وجه آن را ندیده است

در بازتاب در شمال شرقی شمشاخ چاهی وجود داشت کدام ممکن است در همه زمان ها در سایه بود. کشف نشده آفتاب مستقیم خورشید قرار نمی گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است به آن است «چاه نامرئی» می گویند. بدیهی است در کل سالیان متمادی تغییراتی کدام ممکن است در جهان شمشاخ رخ داد باعث شد سایه امسال بر اوج اجتناب کرده اند بین برود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خورشید به خوبی می درخشد. همراه خود این جاری، باقی مانده است هم همراه خود همین عنوان شناخته تبدیل می شود.

به شهر شمش و معادن و برف خوش آمدید

بالا می گویند شمشک به معنای شمش کودک است. دلیل برای انواع این عنوان به وجود معادن سنگ {در این} جهان برمی گردد. راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند این معادن در دهه های قبلی یکی اجتناب کرده اند توضیحات تهی شدن مناطق کوهستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بین جابجایی سایه خوب و دنج تابستان است.

به شهر شمش و معادن و برف خوش آمدید

مجسمه مهندسان غربی

تاریخچه اسنوبورد در شمش اجتناب کرده اند سال ۱۳۱۰ تحریک کردن شد. روزی کدام ممکن است مهندسان آلمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیسی برای مونتاژ معدن به شمشک آمدند، همراه خود تبصره بارش برف با کیفیت صنعتی در زمستان، انتخاب گرفتند اجتناب کرده اند میان برف ها بگذرند.

به شهر شمش و معادن و برف خوش آمدید

اوج موتور سیکلت معدن زغال سنگ برای نخست جابجایی اجتناب کرده اند تیرهای بلند در کل سفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوج مصرف کردن در برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی جهش اجتناب کرده اند چاله های عمیق استفاده تبدیل می شود. اتفاقی دیدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدنی در برابر این چشمان مردمان شهرستان شمشک رخ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریع {به سمت} ارتفاع کوهی اندود شده اجتناب کرده اند برف در حرکت بودند.

به شهر شمش و معادن و برف خوش آمدید

فرزندان کوه ششاخ

کودک های روستای شمشک کدام ممکن است عاشق اوج مصرف کردن در برف بودند، تخته های شخصی را مناسب کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آغاز کردند به برف تفریحی. پس اجتناب کرده اند مدتی، توانایی های آنها به حدی رسید کدام ممکن است می توانستند با بیرون آموزش ابتدایی دهانه بپرند. این تحریک کردن برف‌سازی شمشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دربندسر بود کدام ممکن است در این زمان در فصل سرما ۱۰۰۰ نفر را به این جهان می‌کشاند. همین بس کدام ممکن است خبر افتتاحیه پیست اسنوبورد شمشک به گوش کنجکاوی مندان به این بازی رسید؛ جاده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوچه های منتهی به شمشک {هر روز} مملو اجتناب کرده اند ورودی مسافران بی سواد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشکاران نخبه است.

به شهر شمش و معادن و برف خوش آمدید

شمشک ساده عالی پیست اسنوبورد نیست

پیست اسنوبورد در سراسر جهان شمشک نیز در فصل از گرما عالی پیست از ما است. اولین برف زمستانی خبر باز شدن پیست برفی را به گوش علاقمندان می رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقات اسنوبورد تحریک کردن تبدیل می شود. ورزشکاران سرشناس ایرانی کدام ممکن است در باغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید باغ اوج مصرف کردن دارند نیز اجتناب کرده اند اهالی شمشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دربندسر هستند. وجود این موسیقی در سراسر جهان شمشک این وضعیت را به مقصدی مفهوم آل برای مسافران تغییر کرده است. اجتناب کرده اند استراحتگاه‌های باشکوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه‌های همراه خود ترتیب از محسوس گرفته به همان اندازه اقامتگاه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رستوران‌های نسبتاً مقرون‌به‌صرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر چشم اندازها رفاهی کدام ممکن است ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راحتی بیشتری را برای مسافران فراهم می‌کنند. تلسکوپ شمشک یکی اجتناب کرده اند این جاذبه هاست.

به شهر شمش و معادن و برف خوش آمدید

مناطق خالص شمشک

متنوع اجتناب کرده اند تهرانی ها در گزارش های شخصی اجتناب کرده اند تخصص برف تفریحی در ارتفاعات شمشک خبر داده اند. شمشک جدا از بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برف، امکان بازدید عالی روزه به فراگیر پایتخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت برداشتن اجتناب کرده اند آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای زیبای جهان را می دهد. دره ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتفاع هایی یادآور ارتفاع دالنشین، تلتنگه، چشمه قلقله را انتخاب کنید و انتخاب کنید… اجتناب کرده اند اطراف دیدنی شمشک {در این} جهان هستند. مسیرهای پیاده‌روی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری سازه‌هایی کدام ممکن است برای دهه‌ها {در این} جهان نوسازی شده‌اند، شمشک را به مقصدی جالب برای کوهنوردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مسافران دوره ای تغییر کرده‌اند.

به شهر شمش و معادن و برف خوش آمدید

برگ دریافت کرد

شمشک در فصل بهار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تابستان همراه خود «نسیم سرماخوردگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطبوع» گذراندن تبدیل می شود به همان اندازه همچنان مورد ملاحظه مسافران قرار گیرد. با این حال نسبت به سایر روستاهای شمیرانات اجتناب کرده اند تهران دورتر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل بالقوه است عده ای اجتناب کرده اند مسافران ناراحت نباشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روستاهای مجاور وقت بگذرانند. آنچه شهر شمشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر شهرستان های شمیرانات را متمایز می تنبل، چشم اندازها گردشگری است کدام ممکن است {در این} شهر برای اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریح ​​اندیشه در مورد شده است.