برخی اجتناب کرده اند وعده های غذایی می توانند باعث بیشتر سرطان ها شوند


تابناک فارس به نقل اجتناب کرده اند صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما: بر ایده تحقیقات {انجام شده}، برخی وعده های غذایی بالقوه است در تحمیل بیشتر سرطان ها موقعیت داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اجتناب کرده اند رژیم غذایی بردن شوند. در یکپارچه به بسیار زیاد اجتناب کرده اند این وعده های غذایی ردیابی می کنیم.

ماهی اهلی
طیف گسترده ای از مختلفی اجتناب کرده اند ماهی های پرورشی موجود است کدام ممکن است شامل چرخ دنده شیمیایی، آفت کش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنتی بیوتیک ها هستند. برای انبساط فوری‌تر ماهی، تولیدکنندگان بیشتر اوقات اجتناب کرده اند فرآیند‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراتژی‌های مختلفی استفاده می‌کنند کدام ممکن است برای بهزیستی ما خطرناک است.

میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات غیرمعمول
همه عامل به استاندارد میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجاتی کدام ممکن است {هر روز} می خورید وابسته است. در متنوع اجتناب کرده اند اسبابک ها، غذای طبیعی توسط خودم ممکن است مزایای بهزیستی خاصی داشته باشد، در حالی کدام ممکن است طیف گسترده ای از مصنوعی بیشتر اوقات مضر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانند باعث بیشتر سرطان ها شوند.

غذای کنسرو شده
درجه بالای بیسفنول A هدف بی نظیر ناسالم بودن غذاهای کنسرو شده است. بیسفنول A عالی ماده شیمیایی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند فنل را انتخاب کنید و انتخاب کنید استون ساخت تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور فشرده در صنایع غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بطری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوطی ها استفاده تبدیل می شود. اکنون می دانیم کدام ممکن است این مخلوط شیمیایی خطر ابتلا به بیشتر سرطان ها را افزایش می دهد.

غذای ذهنی
مثبت ترین راه برای افت پوند، آغاز انرژی شماری است. مقدار وعده های غذایی را کم می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهید کرد غیر از نوشابه استاندارد جوش شیرین را ترجیح می دهید. متأسفانه آسپارتام حال در نوشیدنی های الکلی ممکن است در نتیجه مشکلات قابل توجه بهزیستی اجتناب کرده اند جمله بیشتر سرطان ها شود.

ایده ها
روغن هیدروژن تنها چیزی نیست کدام ممکن است ذرت برشته شده را ناسالم می تدریجی. امروزه اصولاً همه ما می دانیم کدام ممکن است ذرت بو داده مایکروویو نیز باعث بیشتر سرطان ها تبدیل می شود. بسته بندی ناپایدار شامل چرخ دنده شیمیایی است کدام ممکن است بر کل سیستم هیکل خواهید کرد تأثیر می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام آن را کاهش می دهد.

هات داگ
واقعیت اینجا است کدام ممکن است هات داگ ناسالم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است باعث بیشتر سرطان ها شود. این وعده های غذایی سرشار اجتناب کرده اند فسفات سدیم هستند، ماده ای شیمیایی کدام ممکن است سلول های هیکل را می کشد. بلعیدن گوشت پخته یکی اجتناب کرده اند توضیحات نابودی ۱۰۰۰ نفر در سال است.

پودر سفید
کنجکاوی به شکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند محصولات مجهز اجتناب کرده اند آرد سفید به طور قابل توجهی خطر ابتلا به بیشتر سرطان ها را افزایش می دهد. کربوهیدرات های احساسی غذای بی نظیر تومورها هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} از گرفتن آرد سفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکر سریعتر انبساط می کنند. باید ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است نان سفید اجتناب کرده اند آرد سفید تهیه تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرد اجتناب کرده اند تذکر شیمیایی تصفیه تبدیل می شود.