بدترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناپاک ترین خرید و فروش چیست؟حجت الاسلام علوی تهرانی:

علوی تهرانی همراه خود دقیق اینکه تکل منصفانه لقمه حلال کار سختی است، اظهار داشت: پیامبر اکرم صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم می فرماید: روزی می رسد کدام ممکن است افراد جز باروری چیزی نخواهند خورد، اگر توسط خودم نخورند، مالشان گرد و غبار ربا تبدیل می شود. .

عقیق: حجت الاسلام همراه خود مسلمین سید محمد باقر علوی تهرانی همزمان همراه خود ماه مبارک رمضان در مسجد حضرت امیر.ع) ایشان به ایراد سخنرانی پرداختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند: وقتی جنبه های کسب حکمت الهی را دقیق می کنیم به قوانین سوم کسب لقمه حلال ردیابی می کنیم. پیامبر اکرم (ص) یکی اجتناب کرده اند احکام کسب خرید و فروش را کسب حلال اشاره کردن کردند. اظهار داشت: پاک ترین خرید و فروش برای تاجری است کدام ممکن است آگاه باشند وقتی کالایی می فروشند دروغ نمی گویند، در صورت وجود. آمین وقتی وعده داده تبدیل می شود، قرار می گیرند، فریب نمی دهند حراجی می دهند، قوانین نمی گذارند، وقتی تاجر بدهکار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول قرض می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون تأخیر می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر انسان قرض خواهد گرفت، بدهکار نیست. ارائه دهنده خدمات هنگام کالا، اغراق نکنید ارائه دهنده خدمات هنگام کسب، انتقاد فروشنده را نمی کشد، ممکن است.

اجتناب کرده اند حلال ظاهر شد کردن می گوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرام اجتناب کرده اند تذکر قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید همجنسگرایان معصومین مقدس (ص) را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: نبی اکرم.ص) فرمودند: بر هر خانم و مرد مسلمان واجب است کدام ممکن است اگر کسى باشد، طلب حلالى تدریجی فقه کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار ملت در هر مورد دیگر به ورطه نابودی خواهد افتاد. اولین نابودی درآمد است. یکی اجتناب کرده اند رمز رفتن است قبلاً منصفانه بازار بود قیمت کاهش یافته گر آن آنها اجتناب کرده اند مشاوران آموختند. به همین دلیل بازار، مسجد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش علمیه سه رکن بودند. پس اگر نیاز دارید پول حلال به کف دست آورید باید دچار اشکال شوید کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار خودت تحقیق کن

علوی تهرانی به نقل اجتناب کرده اند پیامبر اکرم (ص)ص) را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: نبی اکرم.ص) را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند: بندگی خدا شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ده است. بهتر از داره حلال میشه حلال بخواه عبادت شرایط بنزین خودرو را دارد، اگر بنزین خودروی خواهید کرد آلوده نشده نباشد شرکت ها تولید دیگری خواهید کرد را به جایی کدام ممکن است می خواهید نمی رساند. پیامبر اکرم (ص) می گویند: اگر کسی بنزین بگیرد حرام چهل روز نمازش را قبول نکردند. امام باقرع) می گویند: اگر پولی اجتناب کرده اند حرام به حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره نائل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلاح اجتناب کرده اند او رحم نمی کنند. قرآن کریم می فرماید هر که خودش حرکت صالح انجام دهد ده برابر او را پاداش می دهیم. پیامبر اکرم (ص) گفتند: در قربانگاه عبادت کن. حرام مثل جمع کردن خانه روی آب مسکن می تدریجی. {اگر نمی توانید} ساختمان شخصی را برای مراقبت اجتناب کرده اند آن بسازید، این چیزی نیست کدام ممکن است در شمارش قیامت ده بار همراه خود شخصی ببرید.

این عالم دینی در خصوص صفات غذای حلال تصدیق شد: اول دعا مستجاب تبدیل می شود. دوم روشن جمع کردن دل کدام ممکن است اگر انسان چهل روز غذای حلال بخورد خداوند دلش را روشن تدریجی. قرآن کریم می فرماید خداوند آفتاب آسمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین است; را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین جا می آید دل، خانه خدا. آن آفتاب همراه خود قطعه ای اجتناب کرده اند شریعت می آید، وقتی روده ها انسان روشن تبدیل می شود، یعنی خدا در آن خانه است، ۹ شیطان، ۹ دنیا، ۹ نیاز، ۹ مشهور، خدا در آن خانه است.

وی افزود: اگر انسان لقمه حلال بخورد مربوط به رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی اجتناب کرده اند مسیر رفتن می تدریجی.

علوی تهرانی همراه خود ردیابی به مشخصه های صراط اظهار داشت: تاریک تر اجتناب کرده اند شب; او اجتناب کرده اند مو نازکتر است. او اجتناب کرده اند شمشیر تیزتر است. گرمتر اجتناب کرده اند منقل است; لغزنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید لغزنده است. علاوه بر این یکی اجتناب کرده اند ثمرات قوانین، دادن ثواب شهید است، هرکس در جستجوی زمانی حلال باشد، اجر شهید به او داده تبدیل می شود. هر کدام ممکن است در جستجوی قطعه حلال باشد، خداوند در قیامت او را بیامرزد. وقتی خداوند همراه خود رحمت به انسان ظاهر شد می تدریجی به هیچ وجه عذاب نمی شود. بعد اجتناب کرده اند برزخ وارد قیامت می شویم کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آن پنجاه هزار سال است. پیامبر اکرم (ص) می گویند: شخص حاضر است تمام دارایی شخصی را رها تدریجی، با این حال در یک واحد دوم بازگردانده تبدیل می شود. چرا اکنون وقتی جایگزین دارید کاری را کدام ممکن است می خواهید انجام دهید انجام نمی دهید؟ اگر به مردی غذای حلال برسد به گروه پیامبران می پیوندد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثواب پیامبران را به او می دهند. هشت دروازه بهشت ​​را باز می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گویند اجتناب کرده اند هر دری کدام ممکن است آرزو داری وارد شو. امام صادقع) گفتند: شمشیر زدن در نبرد آسانتر اجتناب کرده اند به کف دست انتقال منصفانه تکه حلال است.

این عالم دینی اظهار داشت: بررسی کردن منصفانه قطعه حلال روی حیله و تزویر است. کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارزایمان میکنم امام باقرع) می گویند: ساکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکن در گناه مساوی هستند. امام صادقع) فرمودند: در بلوز خدا سه طبقه است: مردی کدام ممکن است جامه شخصی را نجس نکرد، مردی کدام ممکن است در وادی برای منفعت مسح نکرد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردی کدام ممکن است میان آن ۲ نرفت. حضرت رضا (ع) می گویند: پول حرام آمرزش اجتناب کرده اند گناهان کبیره است، خداوند به آن است وعده منقل داده است، برای تولد در هر کتاب آسمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به زبان هر پیامبری به خدا پناه می برم. حرام Na

در طولانی مدت خاطرنشان کرد: پیامبر اکرم صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم فرمودند: روزی می رسد کدام ممکن است افراد جز باروری چیزی نخواهند خورد، اگر به خواستن شخصی وعده های غذایی نخورند، مالشان گرد و غبار تولد تبدیل می شود. قرآن کریم می فرماید: «ای افرادی که ایمان معرفی شده است اید، از دوام کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خدا مخالفت کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بترسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد باقی مانده را در اطراف بریزید، اگر مؤمن هستید، اگر تسلیم نشدید، خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیامبر همراه خود خواهید کرد جنگیده اند.

تأمین: مهر