باور حکومت حضرت مهدی (عج) خواست خداوند استادعا حجت الاسلام:

حجت‌الاسلام قرائتی اظهار داشت: حکومت حضرت مهدی (عج) نیاز الهی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر بخواهد مختل نمی‌شود، این ایجاد منصفانه تدبیر الهی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید او یاری الهی را تکیه‌گاه شخصی دارد.

عقیق:حجت الاسلام والمسلمین «محسن قرائتی» همراه خود استناد به قرآن در برخورد کردن امام زمان (عج)عجاو قول داد، اظهار داشت: اجتناب کرده اند امام زمان (عج) سؤال تبدیل می شود.عج{در این} دنیای شیک ابزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهنمایی آنها چیست؟

این مفسر قرآن شکسته نشده داد: روزی کدام ممکن است انقلاب اسلامی پیروز شد به همه علما امام خمینی (ره) دادند; چه امکانات خوبی را شاه به آمریکا فرستاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلبان شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقتی برگشتند علم شخصی را به امام راحل رساندند. خلبانان معروف زیادی داریم کدام ممکن است در آمریکا تخصص دارند با این حال در خدمت امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب هستند.

وی اظهار داشت: اگر ظالمان یادآور پادشاه ناپایدار کنند، می توان مقامات های مقتدر را زیر سلطه شخصی درآورد.

حجت‌الاسلام خاص کرد: برای برخورد کردن امام زمان (عج)عج) سه عامل اجباری است. اولین امامت حضرت مهدی (عج)عجبقیه اش خداست، به اذن خدا، ثانیاً ما قوانین با بیرون تحریف قرآن را می خواهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به زمانی ناآماده داریم! این سازمانی درهم آمدن است همکاری جهانی است.

وی تاکید کرد: اگر خدا بخواهد کاری انجام شود می توان آن را انجام داد، چون آن است دنیا در نوح غوطه ور شد.ع) آن را روی آب نگه داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد حضرت یونس (ع) او پیامبر عکس به تماس گرفتن یوسف را اجتناب کرده اند چاه نجات داد.ع) را. به فرعون آگاه شد کدام ممکن است پسری به دنیا خواهد به اینجا رسید کدام ممکن است سلطه باید را اجتناب کرده اند بین خواهد برد. بخشحضرت موسی (ع) باید در امانی! خداوند کودک شیرخوار را منصفانه روز در رود نیل محافظت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید او فرعون را انتخاب کنید و انتخاب کنید لشکریانش را در شبیه به رود نیل غرق کرد!

حجت الاسلام / انتقام اجتناب کرده اند منصفانه داستان امشب المبیتاضافه شد: آن عصر حضرت امیرالمومنین(ع)ع) بستر در جایگاه پیامبر(ص)س) همراه خود حضرت رسول بخواب (س) در غاری پنهان شدند، جامعه روح پیامبر (ص)س) سنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلز محافظت نشده است. ۹ خدا خوهد حیات وحش اشرف توسط تار عنکبوت دفاع کردن تبدیل می شود.

وی اظهار داشت: اگر خدا بخواهد، کلاغ در کل گذشته تاریخی معلم میلیاردها انسان احتمالاً خواهد بود، چون آن است داستان هابیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید قتل هابیل توسط قابیل، کلاغ به انسان آموخت کدام ممکن است انسان را پنهان تنبل. جهان! “

حجت الاسلام قرائتی در طولانی مدت خاطرنشان کرد: دوران حکومت حضرت مهدی (عج)عج) علاوه بر این نیاز الهی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر چیزی کدام ممکن است بخواهد مانعش نمی شود، این ایجاد منصفانه هدف الهی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید او یاری الهی را پشتوانه شخصی دارد.

تأمین: مهر