این قند در خلاص شدن از شر سموم اجتناب کرده اند کبد اختلال تحمیل می تدریجی


گروه اقامت ایرنا – این شیرین کننده ها – کدام ممکن است شناخته شده به عنوان شیرین کننده های ناسالم نیز شناخته می شوند – می توانند نتایج نامطلوبی بر داروهای متابولیسمی شبیه داروهای ضد ناامیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضد ناامیدی داشته باشند.

این تحقیقات آرم داده است کدام ممکن است اجتناب کرده اند این شیرین کننده های قندی شناخته شده به عنوان تقویت می کند در دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر وعده های غذایی استفاده تبدیل می شود تا طعمی لذیذ را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون انرژی به آنها بدهد. لورا دانر، دانشجوی کالج پزشکی در ادعا ای کسب اطلاعات در مورد دکترین جدید ذکر شد: «در موضوع اینکه تخمین زده تبدیل می شود کدام ممکن است اکثر افراد به طور مشترک شیرین کننده های ناسالم بلعیدن می کنند، حیاتی است کدام ممکن است بدانیم این شیرین کننده ها چگونه بر هیکل تأثیر می گذارند.»

او ذکر شد: «در واقع اکثر افراد نمی دانند کدام ممکن است این مجرمان {در میان} تضمین ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنقلات کم چرب، حتی در محصولات غیر خوراکی شبیه داروی مایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم می کند زیبایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایرین وجود دارند.»

این قند در دفع سموم از کبد اختلال ایجاد می کند

شیرین کننده های مصنوعی فوق العاده شیرین تر اجتناب کرده اند شکر استاندارد هستند، متعاقباً متنوع های کمتری برای حاضر مقدار صحیح سبک در وعده های غذایی می خواست است. معمولی ترین غذاهای شیرین Splenda، نوشابه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذاهای شیرین با برچسب “با بیرون قند” هستند.

{در این} بررسی، محققان عواملی شبیه شیرین کننده های غیر مغذی اسولفام پتاسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوکرالوز را برای ایجاد چگونگی آسیب سلول های کبد مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. محققان دریافته اند کدام ممکن است آسولفام پتاسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوکرالوز اجتناب کرده اند انجام پروتئینی به تماس گرفتن P-glycoprotein (PGP) جلوگیری می کنند.

PGP سموم را اجتناب کرده اند سلول ها بردن می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سوئیچ داروها، داروها خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متابولیت های دارو اجتناب کرده اند هیکل {کمک می کند}. تحقیق علاوه بر این آرم داده اند کدام ممکن است این شیرین کننده های مصنوعی انجام را ترمیم کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتئین PGP را متصل می کنند.

این ممکن است در بار دارو {در سراسر} هیکل اختلال تحمیل تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندین دارو را در سلول ها به دام بیندازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان در نتیجه سمیت کبدی شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشروبات الکلی

آنها خاطرنشان می کنند کدام ممکن است تا آنجا کدام ممکن است می دانند، این محققان اولین گروهی هستند کدام ممکن است این مکانیسم مولکولی را توضیح دادن کردند کدام ممکن است به وسیله آن شیرین کننده های سوء خورده شدن بر پاکسازی در کبد تأثیر می گذارد.

برای {افرادی که} اجتناب کرده اند داروهای ضد فشار خون، داروهای ضد ناامیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنتی بیوتیک استفاده می کنند، این داروها بر پروتئین PGP شناخته شده به عنوان حامل بی نظیر سموم متکی هستند.

دانر در بررسی شخصی ذکر شد: “اگر تحقیق آتی تایید کنند کدام ممکن است شیرین کننده های ناسالم به سیستم پاکسازی هیکل آسیب می رسانند، حیاتی است کدام ممکن است با اشاره به فعل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انفعالات احتمالاً تجزیه و تحلیل کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط ایمن تری مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند این شیرین کننده ها برای گروه های پرخطر پیدا کنیم.”

وی شکسته نشده داد: علاوه بر این اجباری است انواع شیرین کننده های ناسالم در غذاهای کنار هم قرار دادن بلعیدن در رژیم های غذایی گنجانده شود تا افراد بر بلعیدن آن ها نظارت درستی داشته باشند.