این خانه عجیب و غریب ترین ساختمان تهران است


گروه اقامت ایرنا – میرزا سید کاظم در اواخر عمر صاحب حق دربار ناصرالدین شاه بود. پدرش نیز اجتناب کرده اند امرای محمدشاه قاجار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاظمی های تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفرش ساخت او بود. سید کاظم تفرشی پوست اجتناب کرده اند این خانه، مسجد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده شکوه در جاده ری دارد کدام ممکن است به تماس گرفتن بانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده، مسجد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده کاظمیه معروف است. سارا کاظمی بنای قاجاریه در وسط محوطه امامزاده یحیی (ع) است کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند تبدیل کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرمت شناخته شده به عنوان موزه تهران سنتی به حیات شخصی در روده ها تهران شکسته نشده می دهد. اگر اجتناب کرده اند بازار تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان امامزاده یحیی (ع) گذر کردید، حتما اجتناب کرده اند این خانه انصافاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی دیدن کنید.

خانه ثابت

این خانه قدیمی ترین ساختمان تهران است

زمان ناصری

آنچه در لحظه به تماس گرفتن سرای کاظمی می شناسیم بخشی اجتناب کرده اند خانه عظیم تری بوده کدام ممکن است روزی میرزا سید کاظم در آن اقامت می کرده است. ساختمان کنونی ۲۰۰۰ فوت مربعی دارای ۲ حیاط است. صحن جنوبی پوست حیاط شمالی. بقیه بخش بی نظیر، بخش سلطنتی است کدام ممکن است خوب طبقه در زیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب طبقه در بالا قرار دارد. نیمه بی نظیر بنا ۱.۵ متر اجتناب کرده اند کف حیاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زیرزمین، در زیرزمین خانه است. با اشاره به سبک اخیر قاجار، تمام مشخصه های خانه های استاندارد اعم اجتناب کرده اند خارج از درب، سرپوشیده، آب انبار، آشپزخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرسبزی را دارد. یکی اجتناب کرده اند مشخصه های بارز این خانه وجود لباس هایی بود کدام ممکن است در آن نقطه به سختی به راحتی در دسترس است بود. از همه افراد برای تمیز کردن لباس ها به چاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رودخانه ها می رفتند. عمارت کاظمی در سال ۱۳۷۹ به سند آثار سراسری ایران رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۱۳۸۶ تبدیل کردن شد.

این خانه قدیمی ترین ساختمان تهران است

این شبیه به جایی است کدام ممکن است تخته سنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید توری شیشه ای قرار می گیرند

کاخ کاظمی مربوط به متعدد اجتناب کرده اند خانه‌های باشکوه در دوران قاجار، عمیق شگفت‌انگیزی در ساختمان خانه دارد. در ساختمان بی نظیر ۲ تالار مرکزی موجود است. گوشواره هایی در کناره های تالار را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهروهایی در کناره حلقه ها تعیین کنید گرفته است. ۲ بادگیر زیبای آجری تعهد سرماخوردگی کردن هوای موجود در خانه را در روزهای خوب و دنج بر عهده دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دوردست، بین خانه های مختصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی ۲ طبقه محله امامزاده یحیی (ع) کشف شد می شوند. ۲ بخش ناودان اجتناب کرده اند پایین بام تا سالن بی نظیر شکسته نشده می یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس هوای سرماخوردگی وارد زیرزمین خانه بی نظیر تبدیل می شود. این بخش با طاق‌های آجری زیبایی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی تابستان‌ها خانوار در آنجا اقامت می‌کنند. دشمنان انصافاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسان ای را می توان در سالن های سالن روبروی گرمکن های دیواری دید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند پارتیشن ها ظاهری آسان دارند.

این خانه قدیمی ترین ساختمان تهران است

پلاک سلطنتی زیباترین نیمه کاخ کاظمی را تشکیل می دهد. منبت‌های ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید با طراحی خوشایند، این پنجره‌های ارسی را در برابر این شیشه‌های رنگی قرار می‌دهند. دم تالار بی نظیر در حیاط بیرونی خانه بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در حیاط خانه، بهتر از جلوه این خانه را تحمیل می تنبل. در موجود در سالن ها {هر روز} تفریحی شیشه های روشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگی سالن را احاطه کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سادگی پارتیشن ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتاق ها را اجتناب کرده اند افکار بیننده در اطراف می تنبل.

این خانه قدیمی ترین ساختمان تهران است

به تهران سنتی خوش آمدید

خانه کاظمی توسط شهرداری تبدیل کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون برای اسکان موزه تهران قدیم شناخته شده است. این خانه عظیم برای ادغام کردن موزه، موزه، موزه، تئاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخانه ویژه تهران است. کتابخانه در طبقه همکف جایی کدام ممکن است مستند قرار دارد قرار دارد. این کتابخانه برای ادغام کردن کتاب های موزه تهران، گالری های هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تحقیقات میدانی {انجام شده} توسط میراث باکلاس است کدام ممکن است در دستور شناسنامه ساختمانی سند شده است. در بخش تئاتر مجموعه ای اجتناب کرده اند دوربین های باستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس های تهران سنتی دیده شده است.

این خانه قدیمی ترین ساختمان تهران است

با بیرون شک یکی اجتناب کرده اند جالب ترین مشخصه های عمارت کاظمی، موزه افراد شناسی است. {در این} موزه تولید مثل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عروسک ها، آثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم افراد تهران در ۱۵۰ سال قبلی به حاضر گذاشته شده است. علاوه بر این استفاده اجتناب کرده اند نمایشگرهای شیشه ای، اشیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت اجتناب کرده اند فاصله قاجار تا اوایل فاصله پهلوی مخلوط آوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید به حاضر درآمده است. حتی تنظیم لباس‌ها در آن فاصله تاریخی {در این} موزه دیدنی است کدام ممکن است در آن لباس‌های استاندارد قاجار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر لباس‌های استاندارد به لباس‌های غربی مربوط به کلاه، کت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شلوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کراوات پهلوی دیده می‌شود. با بازدید اجتناب کرده اند این موزه می توانید تفریحی های استاندارد تهران سنتی را بیابید.

این خانه قدیمی ترین ساختمان تهران است

چگونه برای اسکان کاظمی برویم

اگر اجتناب کرده اند مترو استخدام می کنید باید به ایستگاه مترو ۱۵ خرداد بروید. به جاده ۱۵ خرداد شرقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین جاده ری برانید یا رانندگی کنید. کوچه «امام زاده یحیی (ع)» ممکن است را به جلوی خانه کاظمی می رساند. اگر اجتناب کرده اند اتومبیل شخصی استخدام می کنید تنظیم کنید در کوچه امامزاده یحیی (ع) {به دلیل} کم عرض بودن خیابان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبود منطقه پارکینگ دچار اشکال نشوید. می توانید ماشین شخصی را در یکی اجتناب کرده اند منطقه پارکینگ های جاده ۱۵ خرداد پارک کنید یا اجتناب کرده اند سرچشمه در سه منطقه پارکینگ امین حضور به همین جا بیایید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سختی پرسه زدن کنید.