این جاهای شیراز امروز گاز ندارند


تابناک فارس به نقل از گروه پرس: بر اساس اعلام روابط عمومی شرکت گاز استان فارس، امروز یکشنبه ۱۰ آبان ماه از ساعت ۸ صبح جریان گاز در مناطق ۳ منطقه ۸ شیراز به مدت ۶ ساعت قطع می شود. به دلیل عملکرد امنیتی شبکه گازرسانی .

این نقاط شامل قسمت غربی خیابان پیروزی و انشعابات آن، قسمت شمالی خیابان لطف علی خان زند، حد فاصل جاده مشیر تا خیابان نمازی و شعب آن، خیابان دهنادی و منشعب از آن است.