این بهترین موزه باز در خاورمیانه است


گروه اقامت ایرنا – حیاط پشتی موزه ایمنی مقدس، باغی عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باشکوه با ۲ بخش دره حیاط پشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موزه است. ساختمان ۲۰۵۰۰۰ فوت مربعی این پارک موزه، ساختمانی منحصر به شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارق العاده در قلمرو ۳ تهران است. این دلیل است حیاط پشتی موزه حفاظت مقدس شناخته شده به عنوان بهترین موزه مبارزه خاورمیانه نیز شناخته تبدیل می شود. محوطه پارک موزه ایمنی مقدس تهران از هفت سالن تشکیل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال بخش آن بقعه مقدسه ایمنی عنوان دارد.

این بزرگترین موزه باز در خاورمیانه است

با برای مشاوره این مجموعه می توانید همزمان اجتناب کرده اند حیاط پشتی کتاب تهران، کتابخانه سراسری ایران، فرهنگستان های جمهوری اسلامی، حیاط پشتی آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارک طالقانی، موزه حفاظت مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اماکن عباس آباد دیدن کنید؛ در واقع با توجه به اینکه کفش های فلزی داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغتی داشته باشید کدام ممکن است ارائه می دهیم اجازه می دهد تا گوشه های این مجموعه را اختراع کنید.

این یک موزه بزرگ در فضای باز در خاورمیانه است

برای حضور در پارک موزه حفاظت مقدس کافی است به ایستگاه مترو شهید حقانی برسید. روزی کدام ممکن است اجتناب کرده اند ایستگاه قطار خارج از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند حرکت اجتناب کرده اند پارک به «دره مقدس حراست» خواهید رسید. درگاه موزه را می توان اجتناب کرده اند تانک های به جا مانده اجتناب کرده اند جنگی کدام ممکن است به تازگی تحریک کردن کرده است، دید. موزه حراست در ماه مبارک رمضان اجتناب کرده اند ساعت ۹ صبح تا ۱۸ پذیرای بازدیدکنندگان است.

این یک موزه بزرگ در فضای باز در خاورمیانه است

حیاط پشتی دره کجاست؟

بازدید اجتناب کرده اند پارک دره در یک روز واحد روز حتی در ایام تعطیل امکان پذیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیتی برای ورود {وجود ندارد}. بیرون را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلل این قلمرو بومی برای برگزاری حاضر های خیابانی در جشنواره های مختلف سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تمرینات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات درمورد به نیروهای نیروی دریایی ملت است. در ایام سوگواری نهایی اجتناب کرده اند جمله ایام محرم نیز می توانید در حیاط پشتی به اجرای تعزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراسم تولید دیگری بپردازید.

این بزرگترین موزه باز در خاورمیانه است

بهترین جشنواره آفتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب در ملت جایی در حیاط پشتی دره را انتخاب کنید و انتخاب کنید احاطه دریاچه ۷۰۰۰ فوت مربعی برگزار تبدیل می شود. اطراف دیدنی نزدیک دریاچه به همین جا ختم نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانید پیش بینی تماشای فیلمی را در صفحه آبی حیاط پشتی موزه داشته باشید. منصفانه پرده دقیق اساساً مبتنی بر آب شبیه به این حیاط پشتی موزه. در ساعت شب گفتن حداقل ۲ رسانه به مدت ۸ تا ۱۲ دقیقه در صفحه آبی حیاط پشتی موزه حراست، بازدیدکنندگان را به شخصی جلب می تنبل.

این بزرگترین موزه باز در خاورمیانه است

در سرتاسر حیاط پشتی موزه می توانید الگوی هایی اجتناب کرده اند تانک ها، هواپیماهای جنگی، تانک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر از دستگاه با کیفیت حرفه ای {مورد استفاده در} مبارزه را تبصره کنید کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند استفاده مکرر تولید دیگری اثربخشی ندارند.

این یک موزه بزرگ در فضای باز در خاورمیانه است

نمای ۳۶۰ سطح ایمنی مقدس

ساختمان بی نظیر موزه اجتناب کرده اند هفت سالن عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه سالن پروانه {تشکیل شده است}. هفت تالار دارای هفت روستای عشق با پایه های عمیق در ادبیات معجزه ایرانی است. این موزه دارای ۲ گالری ابدی برای اسناد مبارزه، منصفانه کتابخانه، منصفانه وسط ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ آمفی تئاتر تعدادی از منظوره است. بخشی اجتناب کرده اند نمایشگاه های موزه برای ادغام کردن به تصویر کشیدن ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسناد به جا مانده اجتناب کرده اند مبارزه است.

این بزرگترین موزه باز در خاورمیانه است

{در این} سالن می توانید جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای خرمشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهروهای آن را در گذشته اجتناب کرده اند آغاز مبارزه ببینید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند آن به سراغ الگوی هایی کدام ممکن است خرمشهر در دوران مبارزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند آن ساخته شده است است بروید. بهترین کتابخانه ویژه انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی سراسری در همین جا بازسازی شده است.

این بزرگترین موزه باز در خاورمیانه است

خانه اول؛ تالار عظیم

خانه اول، تالار آستانه، درگاه هفت تالار است. {در این} کنوانسیون گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی را به مشکلات معروف دهه ۱۹۳۰ ورق می زنیم. صدای مانترا «الله اکبر» {در سراسر} این سالن به گوش می رسد. شعاری کدام ممکن است در سال های در گذشته اجتناب کرده اند پیروزی انقلاب بر همه بزرگراه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطراف ها شنیده می شد. این کنفرانس مروری مختصر بر وقایع کودتا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مروری تاریخی بر ۵۰ سال در گذشته اجتناب کرده اند انقلاب اسلامی ایران دارد.

این بزرگترین موزه باز در خاورمیانه است

ساختارهای عقیدتی، شعارهای شورشیان روی دیوار، تصویری اجتناب کرده اند ورود گذشته تاریخی امام خمینی (ره)، تلاش های هنری اجتناب کرده اند ۲۱ اسلحه ژ۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میخک کدام ممکن است ائتلاف نیروی دریایی ایران با انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ را به تصویر می کشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید … تبصره شده توسط این بخش است. آنچه روی این پارتیشن ها می بینید ۹ تنها عکس، اما علاوه بر این هولوگرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکسها سه بعدی است کدام ممکن است تقویت می کند بازدیدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلایدهای مختلف است.

این بزرگترین موزه باز در خاورمیانه است

تالار شگفتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشروعیت

خانه دوم هفت تالار مملو اجتناب کرده اند صدای هولناک بمباران، هواپیماهای تندرو، شیپور را انتخاب کنید و انتخاب کنید صداهای عکس است کدام ممکن است اقامت در زمان مبارزه با آنها آمیخته شده بود. این تالار تصویر حیرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیرت افراد ایران اجتناب کرده اند تحریک کردن مبارزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام وقایعی است کدام ممکن است {در این} دوران رخ داده است. به محض دسترسی سالن، صدای وحشتناکی هر بازدیدکننده ای را اوج جای شخصی می کوبد. : این صدا به در کنار تصویری اجتناب کرده اند صدام حسین انتخاب شورای ایمنی سراسری را کدام ممکن است در همه زمان ها در سه نیمه حاضر تبدیل می شود خدشه دار می تنبل.

این یک موزه بزرگ در فضای باز در خاورمیانه است

این تحریک کردن بالا مبارزه است. جایی کدام ممکن است صدام حسین با بیرون ملاحظه به انتخاب شورای ایمنی به ایران حمله کرد. {در این} تالار تقویم شورش عراق، تصاویری اجتناب کرده اند حمله عراق به ایران، پرتره مسجد کامل خرمشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید … به توجه می خورد. یکی اجتناب کرده اند آشکارترین الگوی های این عملکرد، الگوی پالایشگاه آبادان است کدام ممکن است اجتناب کرده اند نیمه های باقی مانده اجتناب کرده اند شبیه به پاکسازی پس اجتناب کرده اند حمله عراق {تشکیل شده است}.

این یک موزه بزرگ در فضای باز در خاورمیانه است

لالایی کارون برای سربازان قد بلند

سالن سوم، سالن نگهبانی، با هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب خنک اجتناب کرده اند ممکن است استقبال می تنبل. ساعت شب های عملیات اروند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارون را تصور کنید کدام ممکن است نیروها {به آرامی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید با هشدار آب می ریزند. همین جا هم مثل سال های مبارزه تکانشی صدای بمب صلح را به هم می زند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازو می دهد. به نظر می رسد مانند است همه عامل مناسب جلوی گوش ممکن است در حال وقوع است. اجتناب کرده اند لرزش پارتیشن ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کف زیر پای شخصی سوال کردن نکنید. اگر آسمان بالای سرتان اجتناب کرده اند هم کنار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با حرکت مصنوعی تیرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گل روشن از حداکثر، نترسید.

این یک موزه بزرگ در فضای باز در خاورمیانه است

مدتی تونل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوچه‌هایی تعیین کنید گرفت کدام ممکن است سربازان گاهی ماه‌ها در از گرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمای میدان‌های مبارزه در چهاردیواری آن اقامت می‌کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی غذای آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذای آن‌ها به همین وضعیت ختم می‌شد. در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند کنوانسیون اسنادی اجتناب کرده اند عملیات مقامات وقت عراق برای {پنهان کردن} عمیق مبارزه با ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات مبارزه را تبصره می کنید.

این یک موزه بزرگ در فضای باز در خاورمیانه است

تالار صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید تالار مبایعه نامه

همین جا سکوت در گذشته اجتناب کرده اند طوفان است. جایی کدام ممکن است فرماندهان مبارزه مخلوط می شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات را این سیستم ریزی می کردند. در جداول این تالار رئوس مطالب تمامی کارهایی کدام ممکن است در زمان مبارزه {انجام شده} است را تبصره می کنید. اسامی تکنیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل مونتاژ آنها، رئوس مطالب پیروزی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروزی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاقاتی کدام ممکن است در جریان مبارزه در جریان {بوده است} {در این} اتاق ها تجزیه و تحلیل تبدیل می شود. مهندسی نیروی دریایی مدتی پس اجتناب کرده اند آغاز مبارزه در آن ملت تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این عملیات منصفانه شبه تصویری آینه ای این اتاق در نظر گرفته شده است.

این یک موزه بزرگ در فضای باز در خاورمیانه است

حرکت اجتناب کرده اند پل معلق

سالن ۵ با منصفانه پل آویز چوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلاستیکی تحریک کردن تبدیل می شود. اجتناب کرده اند هر دو طرف صدای مربی های سربازان در هدف حرکت به گوش می رسد. . منصفانه پل چوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلاستیکی آسان ایده ترس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضطراب را منتقل می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید با ترس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضطراب اجتناب کرده اند روی آن می گذرد. در میانه راه، روی منصفانه پل معلق، تصویری اجتناب کرده اند شهید همت را انتخاب کنید و انتخاب کنید داستانش تحریک کردن تبدیل می شود. چشمان احاطه آن مزین به عکس ها شهداست را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان متعدد اجتناب کرده اند شهدای ایمنی الهی اجتناب کرده اند جلوی چشمان ممکن است می گذرد.

این یک موزه بزرگ در فضای باز در خاورمیانه است

این سالن ساده برای سربازان نیست. جانبازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت روزمره آنها، اسرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفقودین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقایای آنها نیز بخشی اجتناب کرده اند این سالن است.

این یک موزه بزرگ در فضای باز در خاورمیانه است

سالن پیروزی

پس اجتناب کرده اند حرکت اجتناب کرده اند پل چوبی معلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت به پل پیروزی می رسید. در سالن ۶ وقایع مبارزه، محل قرارگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلاح های {مورد استفاده در} مبارزه هشت ساله دلیل داده شده است. تصاویری اجتناب کرده اند روزنامه روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت فاتحان را در همین جا تبصره می کنید.

این یک موزه بزرگ در فضای باز در خاورمیانه است

می بینید کدام ممکن است اقامت انسان ها به سختی دورتر اجتناب کرده اند جبهه های مبارزه با این مناسبت مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم پیوند خورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید غم های افراد با توضیح دادن پیروزی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکست های نیروی دریایی تعیین کنید خواهد گرفت.

این یک موزه بزرگ در فضای باز در خاورمیانه است

تبیین وقایع در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند پذیرش تصمیم ۵۹۸، افزایش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش گروهک‌های منافقین به‌ویژه عملیات مرصاد کدام ممکن است سرانجام به افشای غیر صادقانه منافقانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروزی مشتاقان پسرها انجامید. ملت او.

این بزرگترین موزه باز در خاورمیانه است

تصاویری اجتناب کرده اند حمله شیمیایی در حلبچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهر مرزی نودشه بخشی اجتناب کرده اند این سالن است. تصاویری اجتناب کرده اند عملیات ثامن الائمه(ع)، بیت المقدس، مرصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سقوط هواپیمای مسافربری ایرباس ایران نیز {در این} سالن دیده شده است.

این بزرگترین موزه باز در خاورمیانه است

خانه عشق

به سالن هفتم رسیدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند هفت خانه عشق گذشتیم. {در این} سالن بازدیدکنندگان می توانند عکسها رحلت امام، تنظیمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحولات اجرایی ۴۰ سال قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط اجتماعی، باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی را تبصره کنند. انتصاب حضرت آیت الله خامنه ای شناخته شده به عنوان رئیس انقلاب اسلامی، تماشای فیلم های بازگشت تبعیدیان، تصویری اجتناب کرده اند سند توجه انداز بیست ساله ایران، یادواره شهدای هسته ای، الگوی هایی اجتناب کرده اند سانتریفیوژها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع معینی. اجتناب کرده اند الگوی های دوتریوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب با کیفیت حرفه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید … یکی محل کار حیاط پشتی موزه ایمنی الهی است.