ایران سه قلو زایید !


دیروز خبرهای زیادی اجتناب کرده اند رسانه های مختلف منشر شد کدام ممکن است این خبرها برای بینندگان شخصی اجتناب کرده اند اهمیت خاصی برخوردار بودند . آنچه کدام ممکن است در شکسته نشده معرفی شده است تبدیل می شود ، چکیده ای اجتناب کرده اند مهمترین خبرهای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان است کدام ممکن است در تابناک کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد چاپ شده تبدیل می شود .
روایت شریک زندگی غیر معمول طالب‌زاده اجتناب کرده اند ترور بیولوژیک او
زینب مهنا پژوهشگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرانرژی حقوق بشر اهل لبنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شریک زندگی غیر معمول طالب زاده اظهار داشت : او دوست داشتن ایران را در محافل در سراسر جهان فریاد زد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این با تشکیل کنوانسیون افق نو اجتناب کرده اند متفکران غربی علیه شخصی غرب کمک گرفت.
او ترور بیولوژیک شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فهرست ترور غربی‌ها قرار گرفت. غربی‌ها او را در فهرستی قرار دادند کدام ممکن است عماد مغنیه را قرار داده بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید طالب زاده برایشان این قدر مضر بود. هیچ هنرمندی این جایگاه را نداشت.
پدر آقای طالب زاده عالی ارتش زمان شاه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی‌ها می‌خواستند اجتناب کرده اند این نکته شناخته شده به عنوان عالی حربه علیه او استفاده کنند با این حال این نکته را در تذکر نگرفتند کدام ممکن است این پدر در دوران پهلوی سه سال در حبس خانگی قرار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند ضد شاه بود./ایرنا
در مورد عدم کفایت قابلیت‌های تولیدی ملت ناچار به واردات هستیم
رئیس‌جمهور در نشست هم‌اندیشی با جمعی اجتناب کرده اند فعالان سیاسی:  مقامات رشد ساخت را محور پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر مشکلات ملت می‌داند
رئیسی : شخصاً یکی اجتناب کرده اند مخالفان بی نظیر واردات بی‌رویه هستم، با این حال در برخی اجتناب کرده اند زمینه‌ها در مورد عدم کفایت قابلیت‌های تولیدی ملت ناچار به واردات هستیم
افزایش تعرفه‌های شرکت ها اجتناب کرده اند جمله در زمینه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی پروژه قوانین بودجه بوده کدام ممکن است باید اجتناب کرده اند ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرا می‌شدند، با این حال مقامات پیشین متاسفانه هر پروژه قانونی را کدام ممکن است قابل انجام بود موجب بروز نارضایتی شود، مسکوت گذاشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا نکرد
مقامات در گذشته علاوه بر این برخی لوایح را با بیرون تصمیم گیری محل تامین دارایی ها مورد نیاز برای اجرا به مجلس حاضر کرد
باید تدبیری اندیشیده شود تا پس اجتناب کرده اند این دولتی کدام ممکن است در جاری نوک کار شخصی است، اجازه نداشته باشد بی‌حساب برای ریاست جمهوری بعد تحمیل دِین تنبل
مقامات هیچ راهکار ناظر به تعمیر مشکلات مالی در ملت را نادیده نگرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر اقدام یا این سیستم‌ای کدام ممکن است می‌توانسته کمکی به رفع مشکلات بکند، دنبال شده است
همواره اجتناب کرده اند انتقاد استقبال کرده‌ام. مقامات اجتناب کرده اند انتقادات استقبال می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این پیش بینی دارد منتقدان صادقانه حرکت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهکار نیز حاضر دهند.
آمریکای نیازمند برجام ناچار به پذیرش شرایط ایران است
روزنامه کیهان نوشت:
تأکید وزیر خارجه آمریکا بر این مطلب کدام ممکن است «وجود برجام برای مهار این سیستم هسته‌ای ایران بیشتر اجتناب کرده اند نبود ، در حالی است کدام ممکن است آمریکایی‌ها در گذشته اجتناب کرده اند انعقاد آن هماهنگی تأکید داشتند عدم هماهنگی بیشتر اجتناب کرده اند هماهنگی ناسالم است.
در عین جاری اظهار خواستن آمریکا به برجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأکید بر بحرانی شدن شرایط چه در زمینه پیشرفت‌های هسته‌ای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه افزایش حمله ها به نیروهای آمریکایی پس اجتناب کرده اند خروج آمریکا اجتناب کرده اند برجام، آرم می‌دهد کدام ممکن است واشنگتن احیا کردن مجدد برجام باید شرط‌های ایران در زمینه لغو کارآمد تحریم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید راستی‌آزمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر تضمین اصلی را بپذیرد.
تحریک کردن معنی اختصاص سهام عدالت به جاماندگان
پورابراهیمی، رئیس کمیسیون مالی مجلس:
معنی اختصاص سهام عدالت به جاماندگان تحریک کردن شده است، انتخاب اول واگذاری سهام عدالت حدود ۴ تا ۵ میلیون نفر هستند.
وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی موسسه مالی اطلاعاتی را در اختیار وزارت اقتصاد قرار دهد.
بدست آمده وجه برای پرونده‌عنوان جاماندگان سهام عدالت خلاف قوانین است.

ایران سه قلو زایید !

ایران سه قلو زایید
‏برای نخستین بار روی زمین، یوزپلنگ آسیایی در شرایط نیمه اسارت سودآور به زایمان شد.
یوزپلنگ ۴ ساله به تماس گرفتن «ایران» کدام ممکن است در پارک سراسری توران نگهداری تبدیل می شود، توانست سه توله یوز به دنیا بیاورد.
افزایش حقوق سربازان اجتناب کرده اند اردیبهشت
رئیس گروه مسئولیت نهایی فرماندهی کل انتظامی ملت:
با پیگیری‌های صورت گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات، حقوق سربازان مسئولیت در سال جاری افزایش چشمگیری داشته کدام ممکن است اجتناب کرده اند اردیبهشت ماه در فیش‌های حقوقی منظور را انتخاب کنید و انتخاب کنید معوقه فروردین ماه نیز در ماه‌های بلند مدت در نظر گرفتن آنان واریز خواهد بود./صداوسیما
ماجرای عالی وزارتخانه کدام ممکن است در مقامات در گذشته امنیتی شده بود!
نمایندگان در نشست علنی در این زمان (یکشنبه، ۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان پرس و جو سراسری سیدناصر موسوی لارگانی اجتناب کرده اند حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی در خصوص انتصابات معاونین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران وزارتخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسای گروه‌ها اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی خارج اجتناب کرده اند وزارتخانه، با ۱۲۲ رأی موافق، ۱۰۱ رأی دیگری و هشت رأی ممتنع اجتناب کرده اند مجموع ۲۳۵ مشاور حاضر در مونتاژ، اجتناب کرده اند پاسخ های وزیر قانع شدند.
عبدالملکی در مجلس:
در مقامات قبلی، متحصنین مجلس ششم را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکومین ۸۸ در وزارت کار استفاده شده بود؛ طبق قولم به رئیس جمهور، وزارت خانه را اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی ناصالح پاک کردم
وزیر تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی:
مشاوره می‌شود کدام ممکن است این نیروهای جوان نیروهای سیاسی هستند، بعد از همه درمیان آن‌ها طیف‌های سیاسی مختلف حضور دارند با این حال ظاهر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طیف سیاسی در انتصاب آن‌ها اثرگذار نبوده است.
در مقامات قبلی وزارتخانه تعاون تغییر به ۱ وزارت خانه سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خویشاوندان مسئولان، فعالان رسانه‌ای ستادها، متحصنین مجلس ششم، محکومین ۸۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید متجاهر به مانترا اسلامی استفاده شده بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق قولی کدام ممکن است به رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مجلس خدمت گذار دادم وزارت خانه را اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی ناصالح پاک کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امانت را به امانت داران سپردم.

ایران سه قلو زایید !

محمد علی اسلامی ندوشن به آلودگی سپرده شد
مراسم تشییع پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاکسپاری محمدعلی اسلامی ندوشن در تورنتو کانادا برگزار شد
به مشاوره خانوار محمدعلی اسلامی ندوشن، پیکر او کدام ممکن است در سال‌های جدیدترین در امتداد طرف فرزندانش {در این} ملت مسکن می‌کرد به صورت امانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوتاه مدت در آن‌جا به آلودگی سپرده شده است.

شیرین بیانی، گذشته تاریخی‌نگار، پژوهشگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید درک دانشکده در مراسم یادبود اسلامی ندوشن کدام ممکن است به صورت دیجیتال چاپ شده شد، با تشکر اجتناب کرده اند حاضران اظهار داشت: {در این} مدت متعدد بیمارداری مرا ستودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم همواره در پاسخ به آن است‌ها مشاوره را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌گویم این انجام مسئولیت {بوده است}؛ مسئولیت انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولیت مهرآمیزی کدام ممکن است در دلم دارم.

او سپس اظهار داشت: دلیل برای بودن ما در ملت غریب این بود کدام ممکن است سالانه برای دیدار با فرزندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخنرانی در مراسم‌ها به کانادا می‌آمدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند جبر روزگار را انتخاب کنید و انتخاب کنید آینده این‌گونه بود کدام ممکن است در جستجوی چندین بار پایین مصرف کردن کدام ممکن است به دلیل برای نقطه ضعف را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرگیجه بود، بازدید در اطراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید دراز مقدور نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما دائمی شدیم. باید اجتناب کرده اند این آینده راضی باشیم از در امتداد طرف فرزندان‌مان این دوران فوری‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستی‌تر طی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بود کدام ممکن است اجتناب کرده اند ایران در اطراف ماندیم./ایسنا

ایران سه قلو زایید !

معلم کدام ممکن است داده ها آمریکا را به ایران می دهد

معلم ایرانی شاغل در آمریکا: حاضرم داده ها گیمرها کارکنان فوتبال آمریکا را به ایران بدهم
امید نمازی:
چون من می خواهم دستیار کی‌فرآیند بودم، آمریکایی‌ها به‌طورغیررسمی اجتناب کرده اند من می خواهم درخواست شده است‌اند در آنالیز کارکنان سراسری ایران با آن‌ها همکاری کنم با این حال من می خواهم آرزو می کنم به ایران کمک کنم.
من می خواهم در کارکنان‌های اساس آمریکا معلم بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اجتناب کرده اند گیمرها حال کارکنان فوتبال آمریکا شاگرد من می خواهم بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محبوبیت خوبی اجتناب کرده اند آن‌ها دارم. اگر کادر فنی ایران بخواهد این داده ها را در اختیارشان می‌گذارم./فارس
مورد پسند‌ترین منطقه تحصیلی چگونه اجتناب کرده اند توجه دبیرستانی‌ها افتاد؟
امسال کمتر اجتناب کرده اند ۱۵درصد اطلاعات‌آموزان متوسطه، منطقه ریاضی فیزیک را برگزیده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید با این آمار، «۹» بزرگی به حضور در منطقه‌های مهندسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علوم اساس مربوط به ریاضی مشاوره‌اند.
بازار کار منطقه‌های مهندسی تعدادی از سالی است کدام ممکن است کساد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات‌‌آموختگان این منطقه‌ها در ۵سال قبلی غول پیکر‌ترین گروه فارغ‌التحصیلان لوفر را تشکیل داده‌اند‎.
بن‌بست‌های مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود‌ای کدام ممکن است ایران در ۱۰سال جدیدترین در آن گرفتار شده ‌هم هدف عکس برای اجتناب کرده اند رشد افتادن بازار کار مهندسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم‌شدن دنبال کنندگان منطقه ریاضی فیزیک عنوان شده است.
با سرریز‌شدن اطلاعات‌آموزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویان {به رشته}‌های مربوط به علوم تجربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پزشکی، پیش بینی می‌رود در بلند مدت‌ای ۹‌چندان در اطراف شاهد افزایش انواع بیکاران {در این} منطقه‌ها باشیم؛ مناسب مثل الگویی کدام ممکن است برای منطقه ریاضی در پیش بود./همشهری
آمار انجام تجهیزات ها برای شفافیت حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزایا تا دی ماه ۱۴۰۰
میرتاج الدینی، عضو کمیسیون این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه مجلس:
تا نوک دی ماه پارسال، ساده ۶۴ تجهیزات داده ها حقوق کارمندانشان را در سامانه پاکنا پرونده کرده اند.
داده ها درمورد به ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ هزار نفر اجتناب کرده اند کارمندان مقامات اعم اجتناب کرده اند مناسب، پیمانی، قرارداد کارمعین را انتخاب کنید و انتخاب کنید… در سامانه پاکنا پرونده شده است.
کمیسیون این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه تأکید دارد داده ها درمورد به اشخاص حقیقی شرکتی در سامانه پاکنا پرونده شود.
۴۴ نسبت اجتناب کرده اند تجهیزات ها حداقل حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزایای کارکنانشان را در سامانه پاکنا پرونده کرده اند.
۶۰ نسبت اجتناب کرده اند تجهیزات های زیرمجموعه قوه مجریه حداقل حقوق کارکنانشان را پرونده کرده اند.
وزارت نفت هیچ اطلاعاتی اجتناب کرده اند بخش ستادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌های تابعه اش وارد سامانه پرونده حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزایا نکرده است.
حدود ۸۰ نسبت اجتناب کرده اند تجهیزات های زیرمجموعه قوه مقننه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۹ نسبت اجتناب کرده اند قوه قضاییه حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزایایشان را پرونده کرده اند.
آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش چه ربطی  به پتروشیمی دارد؟ /چرا آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش، پتروشیمی دارد؟!
حمیدرضا حاجی بابایی (رییس کمیسیون این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه  ):
آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش چه ارتباطی به پتروشیمی دارد کدام ممکن است حالا تصرف آن را دارد؟!
این کار الان انجام، را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش هم کمک می‌شود ولی مدیریت این چیزها خیلی اشکال است؛ اصرار من می خواهم، سرمایه‌گذاری شهرت صندوق فرهنگیان در بورس است.

ایران سه قلو زایید !
۶ کشته در ماجرای غیرمعمول خانه شکنی کابل‌های انرژی الکتریکی/نبرد‌ طایفه‌ای، جان اشخاص حقیقی زیادی را گرفت

نبرد طایفه‌ای کدام ممکن است به‌دنبال خانه شکنی کابل‌های انرژی الکتریکی در شهرستان دلگان استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان تحریک کردن شد، در نتیجه قتل ۶ نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید زخمی شدن ۳ نفر تولید دیگری شد. ۳ نفر اجتناب کرده اند قربانیان این حادثه ۲ زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی شخص بی‌گناه بودند کدام ممکن است خودروی آن‌ها در راه بیمارستان توسط اشخاص حقیقی بی نام به رگبار بسته شد.

نبرد‌های روز‌های جدیدترین شهرستان دلگان اجتناب کرده اند بامداد جمعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همزمان با اذان صبح تحریک کردن شد. آن روز تعدادی از نفر اجتناب کرده اند اهالی روستای کلانظهور برای اقامه نماز صبح اجتناب کرده اند خانه خارج شده بودند کدام ممکن است متوجه دزدانی شدند کدام ممکن است قصد خانه شکنی کابل‌های انرژی الکتریکی را داشتند. خانه شکنی کابل‌های انرژی الکتریکی در شهرستان دلگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستا‌های احاطه آن اجتناب کرده اند حدود ۵ ماه پیش با افزایش بی‌رویه‌ای در کنار بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات زیادی را برای اداره انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد این شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستا‌های احاطه به‌وجود معرفی شده است بود. تقریبا هفته‌ای نبود کدام ممکن است مأموران اداره انرژی الکتریکی با خانه شکنی بخشی اجتناب کرده اند کابل‌ها در سطح‌ای اجتناب کرده اند این جهان روبه‌رو نشوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برآورد‌ها اجتناب کرده اند این حکایت داشت کدام ممکن است در کل همین تعدادی از ماه بیش اجتناب کرده اند ۴۷ کیلومتر کابل انرژی الکتریکی در مناطق مختلف خانه شکنی شده بود. اهالی روستای کلانظهور نیز اجتناب کرده اند گزند سارقان کابل‌های انرژی الکتریکی در امان نمانده بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است وقتی سحرگاه جمعه، انواع اجتناب کرده اند اهالی با دزدان کابل‌های انرژی الکتریکی روبه‌رو شدند انتخاب گرفتند به سمت آن‌ها از دوام کنند.
عکس گرفتن مرگبار

اهالی با دستان تمیز {به سمت} دزدان رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید با آن‌ها حاوی شدند. دزدان، با این حال مسلح بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ناپایدار اجتناب کرده اند بازو اهالی آغاز به عکس گرفتن کردند. گلوله‌های شلیک شده به ۴ نفر اصابت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جان ۲ نفر اجتناب کرده اند آن‌ها را گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ نفر تولید دیگری را مجروح کرد. یکی اجتناب کرده اند افرادی که {در این} حادثه هدف اصابت گلوله قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشته شد، یکی اجتناب کرده اند سارقان بود کدام ممکن است همدستانش اشتباهی به او شلیک کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقیه نیز اجتناب کرده اند اهالی روستا بودند. به‌دنبال این حادثه ۲ شخص مجروح به بیمارستان منتقل شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده پزشکان پزشکی برای نجات آن‌ها تحریک کردن شد.
شلیک ناجوانمردانه

یکی اجتناب کرده اند {افرادی که} {در این} حادثه مجروح شده بود، اجتناب کرده اند بستگان محمد عبداللهی، اجتناب کرده اند شهدای معروف شهرستان دلگان بود. روز پس اجتناب کرده اند این حادثه، خانوار برادرزاده وی انتخاب گرفتند برای عیادت او راهی بیمارستان ایرانشهر شوند. پدر خانوار به در کنار همسرش، پسرش را انتخاب کنید و انتخاب کنید عروسشان کدام ممکن است باردار بود تجربه بر خودروی شخصی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به سمت} ایرانشهر به راه افتادند، با این حال در حوالی شهر محمدان بود کدام ممکن است اشخاص حقیقی ناشناسی کدام ممکن است تجربه بر عالی خودروی استفاده بودند، به خودروی این خانوار نزدیک شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را به رگبار بستند. صدای رگبار گلوله برای تعدادی از ثانیه خانه را پر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن مهاجمان اجتناب کرده اند محل گریختند. در جریان این عکس گرفتن، مادر خانوار به در کنار مرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عروس باردارش به قتل رسیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پدر خانوار کدام ممکن است مجروح شده بود به بیمارستان سوئیچ کشف شد. همه شواهد اجتناب کرده اند این حکایت داشت کدام ممکن است عاملان این عکس گرفتن هولناک اعضای طایفه شبیه به سارقی بودند کدام ممکن است در جریان نبرد با اهالی روستای کلانظهور با شلیک همدستان خودش به قتل رسیده بود. آن‌ها ظاهرا برای تکل انتقام در حال مرگ این شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید زهره‌توجه تکل اجتناب کرده اند اهالی روستا بازو به عکس گرفتن ناجوانمردانه زده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اعضای خانواده} عبداللهی را عزادار کردند.
مقابله به مثل

قربانیان حادثه‌ای کدام ممکن است با خانه شکنی کابل‌های انرژی الکتریکی آغاز شده بود حالا به ۵ کشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳ مجروح رسیده بودند، با این حال این نوک ماجرا نبود. وقتی خبر به‌رگبار بسته شدن خودروی خانوار عبداللهی به بستگان این خانوار رسید، یکی اجتناب کرده اند آن‌ها اجتناب کرده اند عمق شوک را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصبانیت بازو به اسلحه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب گرفت اجتناب کرده اند طایفه سارقی کدام ممکن است کشته شده بود، انتقام بگیرد. او راهی روستای حسین‌آباد، جایی کدام ممکن است بستگان سرقت کشته شده در آنجا مسکن می‌کردند شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جریان عکس گرفتن یکی اجتناب کرده اند اعضای طایفه وی را به قتل رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید با شبح اسلحه ۲ نفر تولید دیگری را گروگان گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید با شخصی برد. منقل نبرد طایفه‌ای کدام ممکن است اجتناب کرده اند سحرگاه جمعه روشن شده بود، هر دوم شعله‌ورتر می‌شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همین جاری امتحان شده ها‌ی مسئولان برای آرام کردن اوضاع را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی گروگان‌ها آغاز شد.
رهایی گروگان‌ها

قلندر بامری، پرانرژی باکلاس اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضو محل کار امام جمعه شهرستان دلگان در صحبت کردن با همشهری می‌گوید: قتل‌هایی کدام ممکن است {اتفاق افتاد} دل همه افراد شهر را به درد آورد. برای همین است وقتی امام جمعه دلگان اجتناب کرده اند ماجرای گروگانگیری باخبر شد، پا پیش گذاشت تا به این حوادث نوک بدهد. وی شکسته نشده می‌دهد: با وساطت امام‌جمعه، خوشبختانه گروگانگیر بی‌آنکه به گروگان‌ها آسیب برساند، آن‌ها را آزاد کرد. هم‌اکنون نیز تحقیقات پلیس کسب اطلاعات در مورد این اتفاقات شکسته نشده دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این در حالی است کدام ممکن است خانوار عبداللهی با صدور ادعا‌ای اجتناب کرده اند هم‌طایفه‌ای‌های شخصی خواستند خویشتنداری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازو به هیچ اقدامی نزنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را به قوانین بسپارند. این پرانرژی اجتماعی می‌گوید: خانه شکنی کابل‌های انرژی الکتریکی در شهرستان دلگان کدام ممکن است ۲۷۴ پارچه آبادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستا دارد، تمامی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار‌ها امام‌جمعه شهر با تذکر این ماجرا اجتناب کرده اند شورای تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان درخواست شده است چاره‌اندیشی کنند. با این حال به‌رغم تذکر امام‌جمعه، این خانه شکنی‌ها همچنان شکسته نشده دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین باعث بروز مشکلات بسیاری ازجمله نبرد‌های جدیدترین شده است.

صادرات ۱۰ میلیون تن بنزین ایران اجتناب کرده اند مسیر بورس نشاط/ ارزآوری ۲.۳ میلیارد دلاری با صادرات بنزین
مدیرعامل بورس نشاط با ردیابی به اینکه پیشنهادات صادرات بنزین در بورس نشاط شفاف بوده، اظهار داشت: در سال‌های ۹۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۹ در مجموع ۱۰ میلیون تن بنزین به قطعا ارزش آن را دارد ۲.۳ میلیارد دلار اجتناب کرده اند مسیر بورس نشاط صادر شده است، ما در مورد افزایش خوردن خانه، تهیه بنزین اجتناب کرده اند سال ۱۴۰۰ متوقف شده است./ایرنا
فینال آمار کرونا در ایران
مبتلایان جدید : ۶۵۵
جانباختگان جدید : ۱۳
مجموع واکسن تزریق شده : ۱۴۸۹۵۴۱۴۲
نابودی لندن، پاریس را انتخاب کنید و انتخاب کنید برلین در ۲۰۰ ثانیه با بمب‌های پوتین
در یکی اجتناب کرده اند پربیننده‌ترین این سیستم‌های تلویزیونی روسیه نحوه حمله اتمی پوتین به چند شهر لندن، پاریس را انتخاب کنید و انتخاب کنید برلین در ۲۰۰ ثانیه شبیه سازی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید شد {هیچ کس} خشمگین نخواهد ماند.
طبق شبیه سازی کامپیوتری در این سیستم ۶۰ دقیقه چنل وان {به مشاوره متخصصان این این سیستم} اجتناب کرده اند کالینینگراد در روسیه ساده ۱۰۶ ثانیه اندازه خواهد کشید تا بمب اتمی به برلین بخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه عامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه کس را نابود تنبل.
سپس نقشه‌ای آرم گرفت کدام ممکن است به تذکر می‌رسید موشکها اجتناب کرده اند کالینینگراد، جایی نزدیک لهستان، لیتوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریای بالتیک به سوی اروپای غربی شلیک شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قادرند در ۱۰۶ ثانیه به برلین، ۲۰۰ ثانیه به پاریس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۲ ثانیه به لندن برسند/ خبرآنلاین
 ۴۰۰ هزار اشتغال جدید دارای بیمه در سال ۱۴۰۰ محقق شد
وزیر کار:
انواع زیادی اجتناب کرده اند افراد اگرچه شاغلند با این حال گمشده بیمه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آتیه‌ای ندارند. در سال ۱۴۰۰ بیش اجتناب کرده اند عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۴ هزار نفر تحمل محافظت بیمه تامین‌ اجتماعی قرار گرفتند کدام ممکن است ۴۰۰ هزار نفر اجتناب کرده اند این میزان اشتغال جدید است. قابل ملاحظه اینکه ۷۰درصد این اتفاق خوشایند در نیمه دوم سال (فاصله مقامات از ما) رقم خورده است.
اصل بلافاصله رئیس‌جمهور به تجهیزات‌های به فرماندهی برای مقابله عملی تر با قاچاق کالاهای اساسی
 رییس‌جمهور تجهیزات‌های اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظامی را موظف کرد با فوریت اقدامات مورد نیاز برای جلوگیری خروج بوتلگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاچاق کالاهای اساسی را اجتناب کرده اند ملت انجام دهند.
علاوه بر این با هدف ترتیب بازار، مدیریت قیمت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند پرهزینه‌فروشی اصرار شد به گروه تعزیرات حکومتی اختیارات بیشتری داده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجازات های گرانفروشی بدتر کردن گردد تا با کمک وزارت جهاد کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه حمایت اجتناب کرده اند تولیدکننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن‌کننده اقدامات کارآمد‌تری برای کشتی با پرهزینه فروشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتکار موارد انجام دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرر شد با فوریت فرایند قانونی برای تصویب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای این اصرار طی شود.
نتایج آزمون انتخاب کردن سال ۱۴۰۰ ادعا شد
معاونت دارایی ها انسانی قوه قضاییه:
 بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوزوی نمایندگی کننده در آزمون فریب دادن نهایی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۰ می‌رساند، نتایج آزمون مذکور ادعا  شد.
 داوطلبان می‌توانند برای تبصره کارنامه آزمون تستی شخصی به مکان گروه سنجش‌  آموزش ملت به نشانی www.sanjesh.org مراجعه نمایند.
 حق مسکن کارمندان در هفته بلند مدت قطعی تبدیل می شود؟
رعیتی شخص، معاون وزیر کار: مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی در اصل کار هیات وزیران قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هفته آتی تصویب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغ خواهد بود تا محله کارگری اجتناب کرده اند مزایای افزایش حق مسکن نیز بهره مند شود./ ایسنا
«محمد مهدی فداکار» استاندار کرمان شد
در مونتاژ در این زمان هیات مقامات،  «محمدمهدی فداکار» شناخته شده به عنوان استاندار جدید کرمان اجتناب کرده اند هیات وزیران رای اعتقاد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید متفاوت «علی زینی‌وند» شد
معاون وزیر خارجه نروژ با علی باقری دیدار کرد
«هنریک تونه» معاون وزیر امور خارجه نروژ با علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو کرد.
علاوه بر این «هنریک تونه» پیش اجتناب کرده اند این با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان نیز دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو کرده است.
 مخبر در مونتاژ هیات مقامات:
پول خارجی ۴۲۰۰ به ۱ کانون فساد در ملت تغییر شده است.
قوای ملت آمادگی دارند با افزایش کار با هم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری ها در راستای بردن پول خارجی ۴۲۰۰ تومانی در ملت به گونه ای گام بردارند تا فشار را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیبی بر محله به طور قابل توجهی دهک های زیرین وارد نشود.
مجوز واردات خودرو به مکان رسید؟
بهادری جهرمی سخنگوی مقامات:
ساختار پیشنهادی صدور مجوز واردات خودرو در ستاد توافق مالی مقامات مطرح را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهت تصویب به هیات مقامات تقدیم شد.
سه‌شنبه عید فطر است
ستاد استهلال محل کار مقام معظم مدیریت ادعا کرد هلال ماه شوال در شب روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت رؤیت نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ {مطابق با} ۳۰ رمضان المبارک ۱۴۴۳ {خواهد بود}.
محل کار آیت الله سیستانی ادعا کرد :
سه شنبه عید فطر است
محل کار آیت الله سیستانی دوشنبه را نوک ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز سه شنبه را اول شوال را انتخاب کنید و انتخاب کنید عید فطر ادعا کرد.
پذیرش ۳۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۷۰ نفر اجتناب کرده اند طریق آزمون استخدامی تجهیزات های اجرایی ملت
عرب اسدی، معاون سرمایه انسانی گروه اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخدامی:
مدرسین ۹۰ نسبت اجتناب کرده اند سهمیه آزمون استخدامی تجهیزات های اجرایی ملت را به شخصی اختصاص می دهند کدام ممکن است در نوبت اول در گذشته تاریخی ۱۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶ اردیبهشت آزمون دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی نامزدها در مرحله دوم ۳۱ تیر آزمون خواهند داشت.
۳۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۷۰ نفر قابلیت استخدامی تجهیزات ها اجتناب کرده اند طریق برگزاری این آزمون است.
۵۹۳ هزار نفر برای نمایندگی {در این} آزمون پرونده عنوان کرده اند کدام ممکن است ۵۰۰ هزار نفر متقاضی معلمی هستند.
۶۹ نسبت نمایندگی کنندگان خانم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱ نسبت آقا هستند.
تعطیلی سه شنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارشنبه
 سخنگوی مقامات: بر ایده قوانین سه شنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارشنبه تعطیل است.
بهادری جهرمی: با عنایت به قوانین تعطیلی عید فطر، روزهای اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم ماه شوال تعطیل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت ۳۰ روزه شدن ماه مبارک رمضان، روز آخر ماه رمضان تعطیل نیست.
لذا در مورد عدم تبصره هلال ماه شوال فردا روز آخر ماه رمضان بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعطیل نخواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزهای سه شنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارشنبه تعطیل خواهند بود./ ایرنا