ایران خودرو خوب شاسی بلند جدید را به سبد محصولات شخصی اضافه کردبه گزارش گروه مالی ایسکانیوز، بیژن زاهدی شخص افزود: جاده ساخت جدید با تجهیز نمایندگی تام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران خودرو خراسان، قابلیت ساخت ۴ نوع خودروی بلند را به صورت همزمان دارد.

وی با دقیق اینکه اجتناب کرده اند سال ۱۳۹۴ تاکنون بیش اجتناب کرده اند ۴۹ هزار تجهیزات خودروی هایما در ایران خودرو خراسان ساخت شده است، شکسته نشده داد: اوراق خودروهایما تمدید شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قبض ندارد. این سیستم ساخت هایما در سال قبلی ۱۰۰۰۰ تجهیزات بود کدام ممکن است حدود ۹۰ نسبت آن محقق شد.

تا حد زیادی بیاموزید: اولین کالا ایران خودرو در سال ۱۴۰۱ تحریک کردن شد

زاهدی شخص بر افزایش مرحله مشارکت اجزای محصول هایما را انتخاب کنید و انتخاب کنید لزوم آموزش های می خواست گروه های ارائه دهندگان پس اجتناب کرده اند کالا تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: این این سیستم ها در لیست ساپکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایساکو قرار دارد.

وی در خصوص ساخت محصول جدید ذکر شد: این سیستم ساخت هایما ۸ اس در این سیستم ایران خودرو خراسان امسال در راستای نیازها ایجاد تبدیل می شود.

انتهای پیام/