ایده هایی برای جانشین عادل آذر


با درگذشت عادل آذر گمانه زنی ها در مورد تعیین جانشین وی افزایش یافته است.

به گزارش انصاف نیوز، فرهاد رهبر مشاور رئیس جمهور، پورمحمدی معاون سازمان برنامه و مالی، فرهنگ مقدم و علی فیروزفر معاونان مؤسسه عالی آموزش و پژوهش به عنوان رئیس مؤسسه عالی احراز می شوند. آموزش مدیریت و برنامه ریزی و پژوهش.

مرحوم عادل آذر که در دوران نقاهت پس از جراحی دیسک کمر بر اثر نارسایی قلبی درگذشت، رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه ریزی بود.

انتهای پیام