اگر این ویژگی را دارید، خوش شانس هستید


گروه ایرنا زنده- مصطفی تبریزی روانشناس در پاسخ به این سوال که تعریف شادی از منظر روانشناسی چیست، گفت: شادی تعریف روانشناختی ندارد، بلکه احساس رضایت و شادی که انسان دارد آن را دارد. . و احساس شادی یک احساس درونی انسان است و به عوامل مختلفی بستگی دارد و اصلا ربطی به آن ندارد.

اگر این ویژگی را دارید، خوش شانس هستید

وی در توضیح این موضوع خاطرنشان کرد: یک فرد تحصیلکرده یا مرفه ممکن است غمگین باشد، اما یک فرد کم درآمد و کم درآمد ممکن است احساس شادی کند. بنابراین تعریف خاصی ندارد.

اگر این ویژگی را دارید، خوش شانس هستید

وی در پاسخ به این سوال که آیا ساختمان ها و رفاه در ایجاد شادی موفق هستند؟ این روانشناس یادآور شد: ساختمان ها باعث موفقیت می شوند اما موفقیت به معنای شادی نیست، زیرا برخی افراد موفق هستند اما احساس خوشبختی نمی کنند. درست است که موفق بودن می تواند یکی از دلایل موفقیت باشد، اما علت آن نیست.