اولویت‌بندی در طرح‌های نیمه‌تمام


اولویت‌بندی در طرح‌های نیمه‌تمام

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تصویب بر لزوم تجدیدنظر در شیوه های جذب سرمایه خارجی گفت: در حال حاضر حاضر سرمایه گذار بین دستگاه ها سرگردان است و به این شیوه جهش جذب منابع رخ نمی دهد.


به گزارش ایلنا، از سازمان برنامه و بودجه، سید مسعود میرکاظمی در مراسم تودیع و معارفه معاون فنی، امور زیربنایی و تولید سازمان برنامه و بودجه، گفت: میزان کارها و طرح هایی که در این معاونت در سطح ملی و استانی بسیار زیاد است.


وی با بیان بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ هزار تومان طرح نیمه.


ع گ س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س


وی تاکید کرد: متأسفانه در سالهای گذشته به دلیل ایجاد جو بی اعتمادی سرمایه های خصوصی و مردم در جهت رشد اقتصادی هدایت نشد، در حالی که حجم نقدینگی از مرز ۴ هزار میلیارد تومان عبور کرد.


میرکاظمی عامل مهم ایجاد اطمینان را بهبود عملکردهای کلان اقتصادی و پرهیز از تصمیمات شتاب زده و غلط عنوان و افزودن: اولین بودجه دولت سیزدهم با محوریت رشد اقتصادی، بهبود بهرهوری و کنترل تورم تدوین شده و این بودجه تضمین کننده بهبود شاخصهای کلان اقتصادی است.


وی با بیان اینکه دولت سیزدهم معطل تصمیم نهایی ماندگار است، تصریح کرد: در دولت های پیشین هشت سال فعال اقتصادی را معطل می کنند و نتیجه هم وضعیت نامطلوب شاخص های اقتصادی است.


معاون رئیس جمهور اضافه کرد: کشور فقیری نیستیم، ولی باید شیوه مدیریت کشور را متحول کرد، دولت سیزدهم را حل مشکلات حضور سرمایه های مردم می داند و برای این کار در سال آینده بودجه های پیشرفت و عدالت پیش بینی شده است.


میرکاظمی افزود: با تبدیل شدن به منابع این صندوق‌ها ارزان قیمت‌ها به بخش خصوصی می‌شود تا طرح‌هایی که در آن ارائه می‌شود. اقتصاد اقتصادی هستند و بر اساس سند ملی آمایش مشخص شده‌اند را اجرا کنند.


وی بر لزوم جذب سرمایه گذاری خارجی کرد گرد حتماً باید در نظر کرد.


ی در پایان تاکید کرد: ارد در طرح‌های نیمه تمام اولویت بندی کرد تا موضوعاتی که با معیشت، مسائل


گفتنی است حمید امانی همدانی امروز با حکم دکتر میرکاظمی به عنوان معاون فنی، امور زیربنایی و تولید سازمان برنامه و بودجه و حمیدرضا عادل به سمت مشاور فنی و عمرانی رئیس سازمان برنامه و بودجه منصوب شدند.


انتهای پیام /

رژیم لاغری سریع و بدون بازگشت