انتخاب قومیتی در بین فرماندهان ارتش ایران در ۱۰۰ سال قبلی


وحید بهمن مورخ در مقاله تلگراف شخصی نوشت:

توده ها آگاه‌ایم مراقبت از ساختار امکانات ایران، شاید نوزاد‌ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی‌اهمیت‌ترین دشواری، عصر بشر باشد. مسلماً در امر دین ۹.

در این مقاله خواهد آمد مختصر آرزو می کنم افسران ارتش ایران در ۱۰۰ سال پیش را تجزیه و تحلیل کنم.

اجتناب کرده اند زمان رضا شاه به همان اندازه در حال حاضر

برخی اجتناب کرده اند فرماندهان ستاد کل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه نظامی را به یاد دارم:

عزیزالله ضرغامی شقاقی، آذری، تبریز

حسن ارفع، آذری، تبریز

غیر معمول باتمانلیچ، آذری، تبریز

فریدون جم، آذری، تبریز

محمدصادق کوپال، آذری، خوی

احمد نخجوان، آذری، تبریز

محمدحسین فیروز، آذری، تبریز

فضایل دینی، آذری

امیرحسین ربیعی، کرد، کرمانشاه

مثلا اجتناب کرده اند این به بعد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:
محمدحسین باقری افشردی، آذری، هریس

فرمانده نیروی اثیری: گران نصیرزاده، آذری، سراب

فرمانده نیروهای مسلح: کیومرث حیدری، کرد، کرمانشاه

فرمانده نیروی دریایی: شهرام ایرانی، کرد، سنندج

انتهای پیام/